Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία. Περιλήψεις ομιλιών και posters

Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία στα ΓΣΠ.

N-id: 0878 Κατηγορία: Σελίδες: 160 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002

Eπιστημονική εκδήλωση.
Θεσσαλονίκη 27-28 Iουνίου 2002

Περιέχει:

  • ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 • Η νέα δυναμική των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Ελλάδα: Κοινωνική και ιστορική προσέγγιση
  Καρνάβου Ε., Γριτζάς Γ.
 • Ευρωπαϊκές εμπειρίες Γεωγραφικών Συστηματων Πληροφοριών: Κέντρο Γεωγραφικής Ανάλυση (CASA, UCL)
  Longley P.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Δημοσίευση στο διαδίκτυο και χαρτογραφική επεξεργασία. (παράδειγμα Διαχρονικός Ατλας του Ελληνισμού)
  Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Κοψιδά Μ.
 • Τρισδιάστατη οπτικοποίηση αρχαίων Ελληνικών πόλεων: από τον συμβολισμό στον ρεαλισμό: Η ταινία «Ερμογένους οίκος»
  Σιδηρόπουλος Γ., Χριστοδούλου, Β.
 • Η χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε ηλεκτρονικούς οδηγούς ξενάγησης αρχαιολογικών χώρων
  Βλαχάκης Β., Iωαννίδης Ν., Καρίγιαννης Ι., Τσότρος Ε., Carlucci R.
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για το σχεδιασμό ιστορικών πόλεων
  Campagna M.
 • GIS και μοντέλα πρόβλεψης της παρουσίας αρχαιολογικών θέσεων: εφαρμογή στην επιφανειακή έρευνα του Λαγκαδά.
  Κωτσάκης Κ., Ντάφου Σ.
 • Εφαρμογή ΓΣΠ για τα μνημεία του Αγίου Όρους
  Τοκμακίδης Κ., Σαββαϊδης Π.
 • Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην αρχαιολογική έρευνα
  Κανελλέας Π.
 • Μελέτη της μετανάστευσης σε περιβάλλον δικτυακού ΓΣΠ: Η περίπτωση της Καστοριάς
  Deegan M., Jessop M., Syrri D.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Υποδείγματα μελλοντικών σεναρίων ανάπτυξης των πόλεων: Μεθοδολογία MOLAND
  Barredo J.
 • Ένα πολυμεσικό ΓΣΠ πολεοδομικού σχεδιασμού για όλους: Το παράδειγμα Αγγλικών πόλεων και η εφαρμογή του στην Θεσσαλονίκη
  Σπύρογλου Ο.
 • Πολεοδομικό Πληροφοριακό Σύστημα για το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της Καβάλας
  Παππάς Β., Σαββίδης Ι.
 • Η συμβολή των ΓΣΠ στην αξιολόγηση και το σχεδιασμό μίας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
  Φαρσάρη Γ., Πραστάκος Π.
 • Η χρήση Γ.Σ.Π. στα Χωροταξικά και Αναπτυξιακά σχέδια. Η περίπτωση του (καποδιστριακού) δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης
  Τσιόκανος Κ. , Ροδολάκης Ν.
 • Δημιουργία τρισδιάστατης ρεαλιστικής απεικόνισης αστικής περιοχής σε περιβάλλον GIS
  Χαλκίδου Μ., Μπαντά Κ., Χαλκίδης Λ., Τσακίρη-Στρατή Μ., Γεωργούλα Ο., Κουσουλάκου Α.
 • Συνδυασμένη χρήση GIS και Τηλεπισκoπικών δεδομένων για τη δημιουργία εργαλείου παρέμβασης και σχεδιασμού σε περιπτώσεις αέριας ρύπανσης
  Σουλακέλλης Ν., Κουσουλάκου Α.,Σαραφίδης Δ., Σηφάκης Ν., Σαριγιάννης Δ.
 • Εφαρμογή της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
  Βασιλόπουλος, Α, Ευελπίδου, Ν, Ριζάκης Α.
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πεδίου με την βοήθεια των ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών)
  Μαυρίδης Α.

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 • Η γεωγραφία των εκλογικών μετακινήσεων 1996-2000
  Χατζηπαντελής Θ.
 • Χρήση ΓΣΠ για την εκτίμηση της εξυπηρέτησης των Δημοτών από το πνευματικό κέντρο του Δήμου Σταυρούπολης
  Βουτσά Δ., Παπαδοπούλου Μ.
 • Αξιολόγηση εξυπηρετήσεων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
  Φαρμάκη Π., Παπαδοπούλου M., Γρηγοριάδου Μ.
 • Χωρική ανάλυση δεδομένων ψυχιατρικών περιστατικών Αιγινήτειου νοσοκομείου
  Καλύβας Δ., Βαϊδάκης Ν.
 • Η χρήση των Γ.Σ.Π. στην απογραφή των Τσιγγάνων
  Καραθανάση Έ., Δογάνης Θ.
 • Παρακολούθηση της χωρο-χρονικής εξέλιξης των οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας με την βοήθεια συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών
  Βιττωράτου Σ., Λαφαζάνη Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 • Η συμβολή του Ψηφιακού Ατλαντα στην διάχυση και αξιοποίηση της Γεωγραφικής Πληροφορίας
  Τσούλος Λ.
 • Σύστημα Διάχυσης – Αναταλλαγής Πληροφοριών Διεύθυνσης Χωροταξίας
  Δογάνης Θ., Βούρβαχης Μ., Αστεριάδου Μ., Γρηγορίου Ε.
 • Νέες τεχνολογίες στήριξης του ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού: Αρχείο Χωροταξικών Μελετών σε συνδυασμό με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και το Παρατηρητήριο
  Καρνάβου Ε., Γριτζάς Γ.
 • Εφαρμογές τηλεματικής σε περιβάλλον ΓΣΠ για εξυπηρέτηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
  Παπαδημητρίου Κ., Δινάκης Λ., Παρασχάκης Ι.
 • Σύστημα διαχείρισης κτηματολογικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας
  Σαραφίδης Δ., Παρασχάκης Ι.
 • Διαχείριση χωρικών ψηφιακών δεδομένων με χρήση GPS και GIS πεδίου
  Κουκοπούλου Τ.
 • Η χρήση γεωγραφικής πληροφορίας με σκοπό την “έξυπνη” πληροφόρηση για τις μεταφορές και την πλοήγηση των πολιτών: Ευρωπαϊκό έργο “IMAGE”
  Αϋφαντοπούλου Γ., Μιζάρας Β.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό αγωγών: Προκαταρκτική εκτίμηση της τρωτότητας υπόγειων αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης
  Αλεξούδη Μ., Δήμου Δ., Πιτιλάκης Κ., Χατζηγώγος Θ.
 • Ανάπτυξη GIS για την αποτύπωση και ανάλυση των καταστροφών στον δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, από τον σεισμό της 07/09/99
  Βαϊόπουλος Δ, Βασιλόπουλος Α, Ευελπίδου Ν
 • Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας Κτιρίων με τη μέθοδο της Λογικής της Ασάφειας και χρήση ΓΣΠ
  Ζάννου Δ., Χατζηχρήστος Θ.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας κινήσεων πρανών σε περιβάλλον WEB-GIS
  Στεφούλη Μ., Αποστολίδης Ε., Σκαρπέλη Σ., Ρίπης Κ., Ζάνου Δ., Πέππες Ε., Οικονόμου Σ.POSTERS
 • Τρισδιάστατες απεικονίσεις δημογραφικών δεδομένων. Εφαρμογή στο Δήμο Σταυρούπολης
  Βουτσά Δ., Κουσουλάκου Α., Παπαδοπούλου Μ.
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το πρόγραμμα EDUNET: Πανελλήνιο δίκτυο για την εκπαίδευση
  Βασιλόπουλος Α, Βαϊόπουλος Δ, Ευελπίδου Ν
 • Εφαρμογή ΓΣΠ σε αρχαιολογικούς χώρους
  Τοκμακίδης Κ.
 • Τργωνισμός του ελληνικού κόσμου (πειραματική επαλήθευση δια θεσιολάβου – GPS)
  Μαρκάτος Κ., Μαρκάτου Μ.
 • Εφαρμογή των RASTER-GIS στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό
  Λούβαρη Ε.
 • Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη της νότιας Εύβοιας με χρήση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS
  Βαϊόπουλος Δ, Ευελπίδου Ν, Βασιλόπουλος Α
 • Συστήματα αποτύπωσης – μετρήσεων Laser σε συνδυασμό με εφαρμογές ΓΣΠ.: Σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων
  Μπαλίκτσης Η., Φραγκούλης Ε.
 • Η επικινδυνότητα διάβρωσης της νήσου Πάρου με τη χρησιμοποίηση κανόνων ασαφούς λογικής σε περιβάλλον ΓΣΠ
  Σαμπώ Β, Ευελπίδου Ν, Γκουρνέλος Θ, Βασιλόπουλος Α
 • Παρουσίαση του GIS της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
  Μαυρίδου Ο.
 • Η ιστορική αναδρομή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών μέσα από τις εφευρέσεις
  Νάκου Α.,
 • Πρότυπο αυτοματοποιημένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης παρακολούθησης και διαχείρισης του εθνικού οδικού δικτύου σε περιβάλλον συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών
  Κλώνης Γ., Ορεστίδης Δ.,