Φυσική Χημεία Καταστάσεων της Ύλης και Θερμοδυναμική

24,33

N-id: 1291 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 474 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1991

Η έκδοση αυτή έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό. Επιδιώκει να εισάγει το φοιτητή προοδευτικά στο Αντικείμενο και τη Μεθοδολογία της Φυσικής Χημείας και να μεταδώσει, σ’ αυτόν μέρος από την αποκτηθείσα πείρα ύστερα από πολυετή διδασκαλία του κλάδου αυτού των Θετικών Επιστημών. Σ’ αυτό περιέχεται αναλυτικά όλη η ύλη των μαθημάτων φυσικοχημείας του πρώτου κύκλου που αφορούν στη Φυσική Χημεία των Καταστάσεων της Ύλης και της Θερμοδυναμικής.
Χωρίζεται για λόγους καθαρά διδακτικούς σε 2 μέρη.
Στο πρώτο μέρος εξετάζονται συστηματικά οι Αρχές και οι Θεμελιώδεις Νόμοι της Φυσικοχημικής Συμπεριφοράς των τριών Καταστάσεων της Ύλης, δηλ. των αερίων, υγρών και στερεών ουσιών και των φυσικών μεταβολών και μετατροπών αυτών.
Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται κατά απλό και φαινομενολογικό τρόπο οι Θεμελιώδεις Αρχές και Νόμοι της Γενικής Θερμοδυναμικής και οι βασικές σχέσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από τους τρεις θερμοδυναμικούς νόμους. Στο ίδιο μέρος εξετάζονται λεπτομερώς και οι Θεωρίες της Χημικής Θερμοδυναμικής που πηγάζουν από τις γενικές θερμοδυναμικές σχέσεις για τις αντιστρεπτές δράσεις και τις καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας στα χημικά συστήματα.


Περιεχόμενα

Μέρος 1: Φυσικοχημεία Καταστάσεων της Ύλης

 1. Νόμοι ιδανικών αερίων
 2. Συμπεριφορά πραγματικών αερίων
 3. Κινητική θεωρία αερίων
 4. Φυσικοχημικές ιδιότητες των υγρών
 5. Προσθετικές ιδιότητες και δομή μορίου υγρών ουσιών
 6. Ιδιότητες στερεών και στοιχεία για τη δομή αυτών
 7. Θεωρία αταξίας στερεών και ημιαγωγών

Μέρος 2: Αρχές Γενικής και Χημικής Θερμοδυναμικής

 1. Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής
 2. Δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής
 3. Αλλες θερμοδυναμικές συναρτήσεις και εξισώσεις
 4. Αρχές και νόμοι θερμικής ακτινοβολίας
 5. Τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής
 6. Σύσταση και μερικές γραμμομοριακές ποσότητες συστατικών σε ομογενές σύστημα
 7. Αρχές και νόμοι θερμοχημείας
 8. Χημική ισορροπία και νόμος δράσεως μαζών