,

Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

28,62

N-id: 1682 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 360 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2019 ISBN: 978-960-456-517-7 Κωδικός Ευδόξου: 86057008 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η ανάπτυξη των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του ανθρώπου, γι’ αυτό και η ανάλυσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή τους λειτουργία, είναι ζωτικής σημασίας.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη μελέτη ροής φορτίου, με την οποία εκτιμάται η συμπεριφορά των ΣΗΕ στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας και τη μελέτη βραχυκυκλωμάτων, με την οποία προσδιορίζονται τα ρεύματα και οι τάσεις στα ΣΗΕ κατά τη διάρκεια διαφόρων τύπων βραχυκυκλωμάτων.
Αναπτύσσονται προς τούτο τα κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα, που περιγράφουν τη συμπεριφορά των ΣΗΕ σε κάθε μία από αυτές τις μελέτες και οι υπολογιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των εξισώσεων που προκύπτουν για να εκτιμηθεί η συμπεριφορά των ΣΗΕ.
Από την παρουσίαση αυτή διαπιστώνεται η χρησιμότητα αυτών των μελετών στη σχεδίαση και λειτουργία των ΣΗΕ.
Απαραίτητο συμπλήρωμα στην κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την Ανάλυση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα προβλήματα και οι λύσεις τους που υπάρχουν στα κατάλληλα κεφάλαια.
Για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ο μελετητής του βιβλίου πρέπει να ανατρέχει στη λύση των προβλημάτων μόνο για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της δικής του λύσης ή αν δεν ήταν επιτυχείς οι δικές του προσπάθειες για τη λύση.
Τα προβλήματα που επιλύονται, έχουν επιλεγεί, ώστε να διευκρινίζουν τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά την λύση των δύσκολων προβλημάτων των ΣΗΕ.
Στόχος τους είναι να μεταδώσουν στο μηχανικό τη μεθοδολογία σκέψης για την επίλυση των προβλημάτων με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ανάλυση συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

Κεφάλαιο 2: Μοντέλα των βασικών συνιστωσών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Γενικά
 2. Οι σύγχρονες γεννήτριες
 3. Οι μετασχηματιστές
 4. Οι γραμμές μεταφοράς
 5. Τα φορτία
 6. Ανά μονάδα μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα συστήματος

Κεφάλαιο 3: Μοντέλο σύνθετης αγωγιμότητας συστήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Εξισώσεις κόμβων – Πίνακας σύνθετων αγωγιμοτήτων ζυγών
 3. Σχηματισμός του Ybus με χρήση του πίνακα πρόσπτωσης ζυγών
 4. Αλγοριθμική μέθοδος σχηματισμού του πίνακα Ybus
 5. Η μέθοδος της διαδοχικής απαλοιφής
 6. Απαλοιφή κόμβων
 7. Τριγωνική παραγοντοποίηση

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση ροής φορτίου

 1. Εισαγωγή
 2. Στατικές εξισώσεις ροής φορτίου
 3. Το πρόβλημα της ροής φορτίου
 4. Κατασκευή του πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών Ybus
 5. Η υπολογιστική πλευρά του προβλήματος ροής φορτίου
 6. Ανάλυση ροής φορτίου με τη μέθοδο Gauss – Seidel
 7. Ανάλυση ροής φορτίου με τη μέθοδο Newton – Raphson
 8. Αποζευγμένη μέθοδος επίλυσης των εξισώσεων ροής φορτίου

Κεφάλαιο 5: Κυματικά φαινόμενα και ανάλυση συμμετρικών βραχυκυκλωμάτων

 1. Εισαγωγή
 2. Υπερταχέα μεταβατικά – κυματικά φαινόμενα
 3. Μέσης ταχύτητας μεταβατικά φαινόμενα – βραχυκυκλώματα
 4. Βραδέα μεταβατικά φαινόμενα – Μεταβατική ευστάθεια
 5. Διάδοση κυμάτων στις γραμμές μεταφοράς
 6. Ανακλάσεις κύματος
 7. Μεταβατικά φαινόμενα λόγω λειτουργίας διακοπτών
 8. Συμμετρικά βραχυκυκλώματα
 9. Συμμετρικά τριφασικά βραχυκυκλώματα στις σύγχρονες μηχανές
 10. Προσεγγίσεις στην ανάλυση βραχυκυκλωμάτων
 11. Εσωτερικές τάσεις φορτισμένων μηχανών σε μεταβατικές συνθήκες
 12. Διευκρινιστικό παράδειγμα για την ανάλυση συμμετρικών συνιστωσών
 13. Συστηματικός υπολογισμός βραχυκυκλώματος
 14. Περίληψη
  Προβλήματα

Κεφάλαιο 6: Συμμετρικές συνιστώσες και ακολουθιακά δίκτυα

 1. Εισαγωγή
 2. Μετασχηματισμός συμμετρικών συνιστωσών
 3. Ρεύμα ουδέτερου
 4. Τριφασική ισχύς συναρτήσει συμμετρικών συνιστωσών
 5. Διαμήκεις σύνθετες αντιστάσεις ασύμμετρες
 6. Ακολουθιακές σύνθετες αντιστάσεις και ακολουθιακά δίκτυα
 7. Ακολουθιακά δίκτυα αφόρτιστων γεννητριών
 8. Σύνθετες ακολουθιακές αντιστάσεις μετασχηματιστών
 9. Σύνθετες ακολουθιακές αντιστάσεις γραμμών μεταφοράς
 10. Φασική μετατόπιση σε ένα Υ/Δ μετασχηματιστή
 11. Περίληψη
  Προβλήματα

Κεφάλαιο 7: Ασύμμετρα βραχυκυκλώματα

 1. Εισαγωγή
 2. Κλασικός τρόπος μελέτης ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων
 3. Συνθήκες φασικών ποσοτήτων ανάλογα με τον τύπο βραχυκυκλώματος
 4. Μετατροπή των φασικών συνθηκών βραχυκυκλώματος στις συμμετρικές τους συνιστώσες
 5. Σύνδεση ακολουθιακών δικτύων
 6. Υπολογισμός ΣΣ ρευμάτων και τάσεων στη θέση του βραχυκυκλώματος
 7. Υπολογισμός των φασικών τιμών ρευμάτων και τάσεων βραχυκυκλώματος
 8. Ψηφιακός υπολογισμός ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων με χρήση της Zbus
 9. Επιλογή μοντέλου δικτύου
 10. Συστηματικός υπολογισμός ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων
 11. Περίληψη
  Προβλήματα

Προβλήματα και Λύσεις του Κεφαλαίου 5

 • Κυματικά Φαινόμενα και Ανάλυση Συμμετρικών Βραχυκυκλωμάτων
 • Συμμετρικές Συνιστώσες και Ακολουθιακά Δίκτυα
 • Ασύμμετρα Βραχυκυκλώματα