Σχέδιο Δράσης για Βοτανικούς Κήπους στην Ε.Ε.

N-id: 0883 Κατηγορία: Σελίδες: 70 Σχήμα: 21 x 26 Xρονολογία: 2002

Προοίμιο
Χάρηκα βαθύτατα, όταν μου ζητήθηκε να συμβάλλω στην ελληνική έκδοση του Action Plan for Botanic Gardens in the European Union με αυτό το Προοίμιο. Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο προικισμένες χώρες της Ευρώπης για τα φυτικά είδη της και συνεπώς η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων και των ρόλων τους δεν είναι απλά επείγουσα αλλά ουσιαστική ανάγκη για ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, το Σχέδιο Δράσης τεκμηριώνει με ποιο τρόπο οι βοτανικοί κήποι μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση εθνικών και περιφερειακών καθηκόντων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα και με ποιο τρόπο μπορούν θεσπίσουν τη νέα Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών, την οποία υιοθέτησε η Σύμβαση τον Απρίλιο του 2002. Το Σχέδιο Δράσης έχει επίσης αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.
Συστήνω αυτό το Σχέδιο Δράσης σε όλους τους ελληνικούς βοτανικούς κήπους και σε αυτούς που εργάζονται εντός των κήπων ή συνεργάζονται με αυτούς. Ελπίζω αυτή η έκδοση να φανεί χρήσιμη στην καθοδήγηση όσον αφορά μελλοντικές προτεραιότητες και δραστηριότητες και ανυπομονώ να ακούσω για τις επιτυχίες των βοτανικών κήπων της Ελλάδας, στο μέλλον.
Εκ μέρους της Διεθνούς Οργάνωσης Διατήρησης Βοτανικών Κήπων, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Ιφιγένεια Βρεττοπούλου, μεταφράστρια, καθώς επίσης και τη Μαρία Γκουντάρα, η οποία ασχολήθηκε με την προετοιμασία της μετάφρασης για έκδοση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, χορηγό της έκδοσης.

Dr Peter S Wyse Jackson
Γενικός Γραμματέας
Διεθνής Οργάνωση Διατήρησης Βοτανικών Κήπων

Περιέχει:
Εισαγωγή
Α Επιστήμη και Φυτοκομία
Β Κληρονομιά, Πολιτισμός και Τουρισμός
Γ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
Δ Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφόρηση
Ε Δικτύωση και Συνεργασία
ΣΤ Αύξηση Δυναμικότητας
Χρηματοδότηση για την Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
Δίκτυα Βοτανικών Κήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2000 από τον Εθνικό Βοτανικό Κήπο του Βελγίου για τη Διεθνή Οργάνωση Διατήρησης Βοτανικών Κήπων © BGCI 2000