, ,

Η Εξέλιξη των Οργάνων, των Μεθόδων και των Συστημάτων Μετρήσεων των Επιστημών της Αποτύπωσης

N-id: 1231 Κατηγορίες: , Σελίδες: 548 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-89704-0-3 Εκδόσεις: ΑΠΘ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Πρακτικά Συνεδρίου | Θεσσαλονίκη. 15-16 Απριλίου 2005

Επιμέλεια Έκδοσης:
Δ. Ρωσσικόπουλος, [email protected]
Π. Σαββαΐδης, [email protected]


Eίναι γεγονός ότι η ιστορική καταγραφή των μεθόδων, των συστημάτων και των οργάνων μέτρησης που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν ή εφαρμόζονται σήμερα, βοηθάει στην κατανόηση των συνθηκών εξέλιξης της επιστήμης των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στον καθορισμό ορίων και των παραμέτρων του χώρου της και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την πρόβλεψη του μέλλοντός της.
Οι ανατροπές που ζούμε όλοι μας σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό και επαγγελματικό επίπεδο είναι συνεχείς και με αυξανόμενους ρυθμούς. Έτσι, η ιστορική γνώση που αποκτούμε από την καταγραφή και ανάλυση της διαδρομής και της εξέλιξης του επιστημονικού μας χώρου, είναι η αναγκαία πυξίδα που όλοι χρειαζόμαστε για τον «εντοπισμό της θέσης μας» στο μέλλον.
Ως πρόεδρος του ΣΑΤΜΒΕ και εκφράζοντας, πιστεύω, την αγωνία των ελευθέρων επαγγελματιών κυρίως, που είναι η πιο εκτεθειμένη ομάδα των συναδέλφων μας στις αβεβαιότητες του μέλλοντος, θα ήθελα να κάνω μία πρόταση για το περιεχόμενο του επόμενου συνεδρίου της σχολής. Το αντικείμενό του θα μπορούσε να είναι η πρόβλεψη του πως θα είναι ο κάθε γνωστικός μας υποχώρος (Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Κτηματολόγιο, Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά κ.λπ.), μετά από 10 χρόνια.
Κλείνοντας, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και σας καλώ να μετέχετε στις εκλογές του ΣΑΤΜΒΕ που θα γίνουν την επόμενη Κυριακή.

Γιάννης Πίλτσης Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤΜ ΒΕ


Περιεχόμενα – Πρόγραμμα Συνεδρίου

Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Mια Σύντομη Αναδρομή στην Ιστορική Εξέλιξη των Τοπογραφικών Οργάνων. Π. Σαββαΐδης
 • Από τον Όμηρο στον Πτολεμαίο. Αναδρομή στα όργανα και στις μεθόδους της πρώτης γεωμετρίας. Δ. Ρωσσικόπουλος
 • Οι Έλληνες και η πλοήγηση – Μια αναδρομή από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Γεωργία Φωτοπούλου, Ηλίας Ν. Τζιαβός
 • Το Ευπαλίνειο όρυγμα. Τοκμακίδης Κ., Βλάχος Δ.
 • Oι τοπογραφικές μέθοδοι και οι μετρήσεις των μεγάλων αποστάσεων από τα κείμενα του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Δημήτριος Αμπατζίδης, Αννα Παρίση, Δημήτριος Ρωσσικόπουλος
 • Χαρτογραφικές Πληροφορίες, Σχεδιαστικοί Συμβολισμοί και Δίκτυα Επικοινωνίας στην Ύστερη Αρχαιότητα: Η Tabula Peutingeriana και τα Itineraria Picta. Δημήτρης Π. Δρακούλης
 • Η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Σ. Μπούρη, Ε. Ορφανίδου, Π. Παπαναγιώτου, Α. Παρίση, Ε. Τζιβάνη, Χ. Τζιμόπουλος, Α. Ξυγαλά
 • Χωροσταθμήσεις ακριβείας με πρωτόγονα όργανα σε σήραγγες και qanat. Στάθης Στείρος, Παν. Τριανταφυλλίδης, Πάνος Ψιμούλης, Βίλλυ Κοντογιάννη, Αννα Νικητοπούλου, Στέλλα ΠυθαρούληΒ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • Τα σχεδιαστικά όργανα ανά τους αιώνες. Π. Σαββαΐδης
 • Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Μετρολογίας. Γιάννης Δημ. Δούκας
 • Βρετανοί χαρτογράφοι του Αιγαίου κατά το 19o αιώνα. Π. Σαββαΐδης
 • Η Γεωδαισία του Ήρωνος του Βυζάντιου. Δημήτριος Ρωσσικόπουλος, Βασιλική Π. Χατζηδάκη, Νικόλαος Π. Χατζηδάκης
 • Ιωάννης Πεδιάσημος. Ένας βυζαντινός γεωμέτρης. Χ. Ι. Καλτσίκης
 • Απεικονίσεις πόλεων: Η επίπεδη τρίτη διάσταση. Χρ. Μπούτουρα, Ε. Λιβιεράτος
 • Urban laser scanning. C. Balletti, E. GuermΓ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • Xάρτες του πολεοδομικού συγκροτήματος και της περιοχής Θεσσαλονίκης. Σάββας Δεμερτζής
 • Η πρώτη εναέρια φωτο-τοπογραφική αποτύπωση της Αθήνας. Χριστόφορος Κωτσάκης
 • Μέτρηση τόξου Μεσημβρινού στον Ελλαδικό χώρο και Γεωδαιτική σύνδεση Κρήτης – Αφρικής. Καγιαδάκης Βαρδής
 • Η τριγωνομετρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου: Το μεγάλο γεωδαιτικό όνειρο του Μεσοπολέμου. Χριστόφορος Κωτσάκης και Δημήτρης Αμπατζίδης
 • Μέθοδοι και όργανα βαθυμετρικών αποτυπώσεων. Βασίλειος Ν. Γρηγοριάδης και Ηλίας Ν. Τζιαβός
 • Η χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων στις παραδοσιακές μεθόδους προσδιορισμού Υψομετρικών Διαφορών. Δ. – Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή
 • Η συμβολή της εξέλιξης των γεωδαιτικών οργάνων και των Η/Υ, στην εκπαίδευση στη ΣΑΤΜ του ΕΜΠ στο αντικείμενο των κτηματογραφικών αποτυπώσεων. Δ. – Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής
 • Η εξέλιξη των επίγειων συμβατικών γεωδαιτικών οργάνων τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Δ. – Δ. Μπαλοδήμος, Ε. Λάμπρου, Γ. ΠανταζήςΔ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • Παρουσίαση του αντικειμένου δραστηριότητας της επιθεώρησης μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Ε.Μ.Β.Ε.) – Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και του αρχείου ιστορικών τοπογραφικών χαρτών του τοπογραφικού και κτηματολογικού τμήματός της. Ιωάννου Ιωαν. Δημήτριος
 • Ιστορία της Τοπογραφικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Κώστας Αλεξανδρίδης
 • Σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων για πράξεις τακτοποίησης και διατάγματα ρυμοτομίας χωρίς τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Κ. Χατζηρόδου-Νικολοπούλου, Π. Φαρμάκη
 • Το Μουσείο των Τοπογραφικών Οργάνων και Χαρτών του Τμήματος Δασολογίας. Βασίλειος Κ. Δρόσος, Αριστοτέλης – Κοσμάς Γ. Δούκας
 • Η πολεοδομική οργάνωση παραδοσιακού ηπειρώτικου οικισμού ως «αποτύπωση» της κοινωνιο-λειτουργικής δομής (πολιτιστικό επίπεδο) και της τοπολογικής δομής του (χωρικό επίπεδο) . Ευάγγελος Π. ΔημητριάδηςΕ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • Η ιστορική εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων. Π. Σαββαΐδης
 • Ιστορική εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Γιάννης Δημ. Δούκας, Γιάννης Γ. Υφαντής
 • Η ιστορική εξέλιξη των ηλεκτρομαγνητικών οργάνων μέτρησης αποστάσεων. Γ. Τσότσος
 • Ιστορική εξέλιξη της μεθοδολογίας αποτύπωσης μνημείων. Τοκμακίδης Κ.
 • Ο ρόλος της ατμοσφαιρικής διάθλασης στις τοπογραφικές εφαρμογές. Δ. Τσούλης
 • Ανασκόπηση μοντέλων επίδρασης της ατμόσφαιρας στις γεωδαιτικές δορυφορικές μετρήσεις. Ι. Υφαντής
 • Οι σύγχρονες εξελίξεις στον προσδιορισμό θέσης με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης – GNSS. Α. Φωτίου – Χ. Πικριδάς
 • Σύγχρονες ψηφιακές αεροκάμερες: Πώς η νέα τεχνολογία θέτει νέα προβλήματα και ψάχνει για παλιές λύσεις. Πέτρος Πατιάς
 • e-τοπο : Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στη συνεχή επιστημονική ενημέρωση. Κ. Κατσάμπαλος