, ,

Φιλοσοφία των Επιστημών. Βιβλίο Περιλήψεων

10 Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας

N-id: 1220 Κατηγορίες: , Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 Εκδόσεις: ΑΠΘ

Στόχος του Συνεδρίου

Στόχος του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η ανάπτυξη προβλημάτων που αναφέρονται στα θεμέλια, στη φύση και το χαρακτήρα των επιστημών, στη μέθοδο και την κριτική αξιολόγηση των επιστημονικών θεωριών, στη λογική της επιστημονικής ανακάλυψης, σε έννοιες όπως η ορθολογικότητα, η επιστημονική εξέλιξη και πρόοδος, και η επιστημονική αλήθεια. Θα εξετασθούν επίσης ζητήματα, όπως αυτά του επιστημονικού ρεαλισμού, της πραγματικότητας των θεωρητικών οντοτήτων, του χαρακτήρα των φυσικών νόμων, καθώς και των σχέσεων των επιστημών με το φυσικό κόσμο, τον άνθρωπο, την κοινωνία και τις λογικές και ηθικές αξίες. Μέσα στους στόχους του Συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός γόνιμου πεδίου διεπιστημονικής συνάντησης – εφόσον η προβληματική που θα αναπτυχθεί συνδέεται με όλους τους κλάδους των επιστημών, όπως λ.χ. τη Φυσική, τη Βιολογία, την Ιατρική, την Τεχνολογία, την Ψυχολογία, τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες – καθώς και η ανάδειξη της συμβολής της Φιλοσοφίας της Επιστήμης στην αποκατάσταση της ουσιαστικής ενότητας που θα πρέπει να συνδέει, τόσο τους διαφόρους κλάδους των επιστημών, όσο και την επιστημονική σκέψη με το φιλοσοφικό στοχασμό, επιτακτικό αίτημα των καιρών μας.


Θεματικές Ενότητες

 • Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
 • Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών
 • Φιλοσοφία των Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Φιλοσοφία της Λογικής
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
 • Αρχαιοελληνικές απαρχές της Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Φιλοσοφία της Φύσης
 • Φιλοσοφία της Γνώσης και της Νόησης
 • Επιστήμη και Τέχνη, Επιστήμη και Κόσμος
 • Επιστήμη, Ανθρωπος και Κοινωνία
 • Επιστήμη και Αξίες

Οργανωγική Επιτροπή
Πρόεδρος: Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Καθηγήτρια
Μέλη:

 • Θεόπη Παρισάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Φιλήμων Παιονίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Στυλιανός Δημόπουλος, Λέκτωρ