, , , , , , , , ,

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας

14,42

N-id: 1072 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 148 Σχήμα: 17Χ24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-942-6 Κωδικός Ευδόξου: 11005 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η συμπλήρωση και η εδραίωση των γνώσεων που αποκτά ένας φοιτητής στο μάθημα της Βιοχημείας. Οι ασκήσεις γράφτηκαν για να καλύψουν τα σπουδαιότερα κεφάλαια της Βιοχημείας όπως πρωτεΐνες, ένζυμα, οξειδοαναγωγικά συστήματα, έκφραση ενζύμων στο γονιδιακό επίπεδο, απομόνωση DNΑ και κοπή πλασμιδιακού DNA με ενδονουκλεάσες περιορισμού. Πιστεύουμε ότι το βιβλίο με τις ασκήσεις αυτές θα αγαπηθεί από τους φοιτητές και θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν βαθύτερα τις ιδιότητες των μακρομορίων ως και τους διαφόρους βιοχημικούς μηχανισμούς.


Περιεχόμενα

Γενικά για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις της Βιοχημείας

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις στο Μάθημα της Βιοχημείας

 • Πρακτικές συμβουλές για το Εργαστήριο Βιοχημείας
  Βασικές Εργαστηριακές Τεχνικές
 • Δουλεύοντας και μεταγγίζοντας υγρά
 • Έκφραση της συγκέντρωσης και αλληλομετατροπές μονάδων
  Φασματοσκοπία
 • Γενικές αρχές
 • Το φασματόμετρο, ορατού/υπεριώδους
 • Ποσοτική φασματοσκοπική ανάλυση
  Χρωματογραφικές Μέθοδοι
 • Γενικά
 • Τύποι χρωματογραφίας
 • Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος ή επίπεδο χρωματογραφία
 • Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης
 • Χρωματογραφικοί μηχανισμοί διαχωρισμού
  Μέθοδοι Ηλεκτροφόρησης
  Ποσοτικός Προσδιορισμός Πρωτεϊνών
 • Φασματομετρικός προσδιορισμός πρωτεΐνης
 • Μέθοδος διουρίας
 • Μέθοδος Lowry ή Follin-Ciocalteu
 • Μέθοδος Bradford

Ασκήσεις – Πειραματικό Μέρος

 1. Πρωτεΐνες: Απομόνωση και Μελέτη Ιδιοτήτων Μυοσίνης
 2. Κινητική Ενζυμικών Αντιδράσεων
 3. Οξειδοαναγωγικά Ένζυμα
 4. Ρύθμιση Γονιδιακής Έκφρασης στο Βακτήριο Escherichia coli (BL21)
 5. Απομόνωση Πλασμιδιακού DNA
 6. Κοπή Ανασυνδυασμένου Πλασμιδιακού DNA με Ενδονουκλεάση Περιορισμού
 7. Βάσεις Δεδομένων Νουκλεϊνικών Οξέων και Πρωτεϊνών

Αναφορά Αποτελεσμάτων
Απαραίτητα Αντιδραστήρια – Όργανα