Στάμου Γεώργιος

Ο Γ. Π. Στάμου διδάσκει Οικολογία στο Βιολογικό Τμήμα του ΑΠΘ από το 1977.

Γεννήθηκε στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας το 1947. Είναι πτυχιούχος του Φυσιογνωστικού Τμήματος του ΑΠΘ, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Βιολογικό Τμήμα του ΑΠΘ.

Πάνω από 85 εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά, ενώ έχει ανακοινώσει περισσότερες από 150 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Έχει επιβλέψει περισσότερες από 10 διδακτορικές διατριβές και μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εργασιών.

Βιβλία του Συγγραφέα