Κτηματολόγιο – Από τη θεωρία στην εφαρμογή

62,01

N-id: 1743 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 608 Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2022 ISBN: 978-960-456-586-3 Κωδικός Ευδόξου: 112700410 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο «Κτηματολόγιο. Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή» έρχεται σε μια χρονική περίοδο που το Ελληνικό «Εθνικό» Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται ως προς το στάδιο της σύνταξής του. Σταδιακά περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται σε επαγγελματίες και σε πολίτες μέσω απομακρυσμένης ηλεκτρονικής πρόσβασης. Η τεχνολογία για τη συλλογή, τη διαχείριση και την απόδοση των κτηματολογικών δεδομένων εξελίσσεται συνεχώς και γίνεται κτήμα όλο και περισσότερων είτε αυτοί είναι επαγγελματίες είτε πολίτες. Μηχανικοί και νομικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στο Σύστημα Πληροφορικής του Κτηματολογίου. Είτε αυτά είναι τοπογραφικά διαγράμματα είτε έγγραφα που δημιουργούν ή μεταβάλλουν δικαιώματα. Για να οδηγηθούν σε ορθά αποτελέσματα συνδυάζουν πολλές σύνθετες γνώσεις και τεχνικές, μαζί με τη διαμορφούμενη χρόνο με τον χρόνο εμπειρία τους. Αυτή είναι η ευρεία ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Κτηματολογίου.

Για να υλοποιηθούν όμως όλα τα παραπάνω αυτοί οι επαγγελματίες χρειάζονται μια στέρεη γνώση σχετικά με τα αντικείμενα του Κτηματολογίου. Γιατί το Κτηματολόγιο δεν είναι μόνο μια εφαρμοσμένη επιστήμη. Οφείλει να στηρίζεται σε μια ξεκάθαρη και σαφή ΘΕΩΡΙΑ.

Αυτό το βιβλίο έχει ως σκοπό να εισάγει όσους/όσες έρχονται σε πρώτη επαφή με το αντικείμενο του Κτηματολογίου στις βασικές του έννοιες και διαδικασίες. Πρώτο στόχο του αποτελεί η εξοικείωση αρχικά των φοιτητών Τοπογράφων Μηχανικών με έννοιες και διαδικασίες που είναι κοντά στο γνωστικό πεδίο τους και αξιοποιούν πολλές από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν έως τώρα. Το παρόν βιβλίο ασχολείται σε μεγάλη έκταση με την «Κτηματολογική Αποτύπωση», τη θεωρία της, τις μεθόδους, τις τεχνικές και τις εφαρμογές της, στο πλαίσιο της σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου αλλά και πέρα από αυτό.

Καθώς όμως στην Ελλάδα και διεθνώς το Κτηματολόγιο δεν έχει μόνο τεχνική πλευρά αλλά διαθέτει και άλλες διαστάσεις θα χρειαστεί ο/η εν δυνάμει μηχανικός που θα ασχοληθεί με αυτό να έλθει κοντά και σε άλλες γνώσεις. Οι γνώσεις αυτές άπτονται της επιστήμης άλλων ειδικοτήτων αλλά είναι προσαρμοσμένες στο αντικείμενο του Κτηματολογίου. Έτσι παρατίθενται και αναλύονται έννοιες νομικές, οικονομικές και έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής. Αυτές θα ενταχθούν σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο ώστε να γίνει ακόμη πιο σαφές το πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη για το Κτηματολόγιο και πώς διαμορφώθηκε μέσα από διαφορετικές εποχές και καταστάσεις ώστε σήμερα να έχει μια μορφή που θα βοηθήσει πολίτες και κράτη να διαχειριστούν τον χώρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

1. Η έννοια και η ιστορία του Κτηματολογίου
1.0 Η έννοια του Κτηματολογίου σε μια πρώτη προσέγγιση
1.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
1.2 Η σύγχρονη εποχή – Οι ορισμοί
1.3 Ταξινόμηση των Κτηματολογίων ανάλογα με τον σκοπό ίδρυσης
1.4 Εξέλιξη της αντίληψης για το Κτηματολόγιο στην Ελλάδα
1.5 Συστήματα Διοίκησης Γης (Land Administration Systems)
1.6 Η συμβολή του Κτηματολογίου στην ανάπτυξη
1.7 Τι είναι και τι δεν είναι το Κτηματολόγιο
1.8 Διεπιστημονικότητα Κτηματολογίου

2. Τα Συστήματα Εγγραφής της Γης
2.1 Γενικές αρχές
2.2 Ταξινόμηση Συστημάτων Εγγραφής γης
2.3 Ιδιωτικά συστήματα υποστήριξης μεταβιβάσεων
2.4 Εγγραφή πράξεων
2.5 Εγγραφή τίτλων/δικαιωμάτων

3. Οι Βασικές έννοιες
3.1 Η Έννοια της γης

4. Τα αντικείμενα της εγγραφής
4.1 Πρόσωπα
4.2 Οι Νομικές σχέσεις
4.3 Εγγραπτέα δικαιώματα στην Ελλάδα
4.4 Τα χωρικά αντικείμενα
4.5 Δημόσια – Δημοτικά ακίνητα – Θεσμικές γραμμές

5. Τα δομικά στοιχεία και οι διαδικασίες του Κτηματολογίου
5.1 Μονάδα αναφοράς Κτηματολογίου
5.2 Όρια γεωτεμαχίων

6. Η σύνταξη του Κτηματολογίου
6.1 Διαδικασίες σύνταξης – λειτουργίας Κτηματολογίου
6.2 Προκαταρκτικά στάδια
6.3 Αναγνώριση δικαιούχων – Κτηµατογράφηση

7. Κτηματολογική Αποτύπωση
7.1 Εισαγωγή
7.2 Το βασικό πλαίσιο της Κτηματολογικής Αποτύπωσης
7.3 Έννοιες – Ορισμοί από τη διεθνή εμπειρία
7.4 Τοπογράφοι και Κτηματολογική Αποτύπωση
7.5 Κτηματολογικές Αποτυπώσεις για τη σύνταξη Κτηματολογίου
7.6 Κτηματολογικές Αποτυπώσεις για την Ενημέρωση Κτηματολογικών Συστημάτων

8. Τεχνικές και μέθοδοι Κτηματολογικής Αποτύπωσης
8.1 Γενικά
8.2 Μέθοδοι και τεχνικές Κτηματολογικής Αποτύπωσης στην Ελβετία
8.3 Ακρίβειες Κτηματολογικών Αποτυπώσεων

9. Κτηματολογικοί χάρτες – Κτηματολογικά Διαγράμματα
9.1 Εισαγωγή
9.2 Ορισμοί
9.3 Οι Κτηματολογικοί Χάρτες στα Κτηματολόγια και τα Συστήματα Εγγραφής
9.4 Κτηματολογικά Διαγράμματα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
9.5 Κτηματολογική Χαρτογραφία

10. Συντεταγμένες και Κτηματολογική Αποτύπωση
10.1 Το γενικό πλαίσιο
10.2 Ευρωπαϊκά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς
10.3 Η Έννοια του Κτηματολογίου Συντεταγμένων

11. Κτηματολογικές Αποτυπώσεις στη Ελλάδα
11.1 Εισαγωγικά
11.2 Κτηματολογική Αποτύπωση για τη Σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίο
11.3 Κτηματολογικές Αποτυπώσεις στο πλαίσιο του Κτηματολογίου σε Λειτουργία
11.4 Κτηματολογικές Αποτυπώσεις στο πλαίσιο Διοικητικών Πράξεων (Η περίπτωση του Αναδασμού)
11.5 Κτηματολογικές Αποτυπώσεις για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

12. Λειτουργία Κτηματολογίου
12.1 Διαδικασίες λειτουργίας Κτηματολογίου
12.2 Κτηματολογικές μεταβολές

13. Το Ελληνικό (Εθνικό) Κτηματολόγιο
13.1 Γενικές αρχές και στόχοι Εθνικού Κτηματολογίου
13.2 Ιστορική εξέλιξη Ελληνικού Κτηματολογίου
13.3 Γιατί Κτηματολόγιο και όχι Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών;
13.4 Τι αντικαθιστά το Εθνικό Κτηματολόγιο
13.5 Νομική υποδομή Εθνικού Κτηματολογίου

14. Κτηµατογράφηση για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου
14.1 Βασικές Έννοιες Κτηματογράφησης
14.2 Προσδιορισμός ακινήτων
14.3 Διαδικασίες Κτηματογράφησης

15. Λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου
15.1 Οργανωτικό – διοικητικό πλαίσιο
15.2 Τήρηση Κτηματολογίου
15.3 Ενημέρωση
15.4 Απόδοση πληροφοριών

16. Η τεχνική διάσταση του Κτηματολογίου σε Λειτουργία στην Ελλάδα
16.1 Ορισμοί
16.2 Η τεχνική διάσταση της λειτουργίας του Κτηματολογίου στο νομοθετικό πλαίσιο
16.3 H αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών στα κτηματολογικά διαγράμματα
16.4 Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων
16.5 Διοικητικές πράξεις μεγάλης έκτασης

17. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ελληνικού Κτηματολογίου
17.1 Γενικό πλαίσιο
17.2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες
17.3 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επαγγελματίες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

18. Ο ρόλος του Τοπογράφου στο Κτηματολόγιο
18.1 Διεθνής εμπειρία
18.2 Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

19. Εφαρμογές τίτλων ακινήτων
19.1 Γενικές Αρχές και Προβλέψεις
19.2 Ιεραρχία Αποδεικτικών Στοιχείων
19.3 Εφαρμογές Τίτλων Ακινήτων – Θεωρητικό Πλαίσιο
19.4 Πραγματογνωμοσύνη ΤΕΕ
19.5 Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη
19.6 Κτηματολογική Αποτύπωση για την Τεκμηρίωση Χρησικτησίας

20. Ειδικές Κτηματολογικές Αποτυπώσεις-Οριοθετήσεις
20.1 Γενικά
20.2 Μεταλλεία – Μεταλλειοκτησία
20.3 Υδάτινες Εκτάσεις
20.4 Οριοθέτηση Δασών και δασικών εκτάσεων – Δασικοί Χάρτες – Δασολόγιο
20.5 Απαλλοτριώσεις

21. Ειδικά Κτηματολόγια
21.1 Δημοτικό Κτηματολόγιο
21.2 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων
21.3 Μεταλλευτικό Κτηματολόγιο
21.4 Θαλάσσιο Κτηματολόγιο
21.5 Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
21.6 Το Τρισδιάστατο Κτηματολόγιο / 3D Cadastre

22. Εξειδικευμένα Επιστημονικά Θέματα
22.1 Τεχνολογία Blockchain και Κτηματολόγιο
22.2 Building Information Model και Κτηματολόγιο

Βιβλιογραφία