Γλωσσικές Ασκήσεις για όλο το Γυμνάσιο

8,59

N-id: 1692 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 88 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2019 ISBN: 978-960-456-533-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το παρόν βιβλίο, ακολουθώντας πιστά την ύλη των σχολικών βιβλίων και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών ασκήσεων που ανταποκρίνονται στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που συναντώνται στο Γυμνάσιο.
Έτσι, το βιβλίο αυτό βοηθά από τη μια τους μαθητές να κατανοήσουν, να εξασκηθούν και να ανταποκριθούν με επιτυχία στα γλωσσικά φαινόμενα και από την άλλη γίνεται πολύτιμο εργαλείο για τους καθηγητές που θέλουν να προσφέρουν μια ποικιλία ασκήσεων στους μαθητές τους.
Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται οι απαντήσεις των ασκήσεων ανά ενότητα και τάξη.


Περιεχόμενα

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Τα είδη των προτάσεων
 2. Παράγραφος
 3. Περιγραφή-Αφήγηση
 4. Ονοματική – Ρηματική φράση / Επιθετικός προσδιορισμός / Ουσιαστικά-Επίθετα / Παραγωγή-Σύνθεση
 5. Συζυγία – Φωνή ρήματος / Διαθέσεις ρήματος / Χρόνοι ρήματος / Παράγωγα ρήματα
 6. Λειτουργίες-χρήσεις των πτώσεων του ουσιαστικού / Παράγωγα ουσιαστικά / Παράγραφος-πλαγιότιτλοι
 7. Οριστικό-Αόριστο άρθρο / Παράγωγα επίθετα
 8. Παρατακτική-Υποτακτική σύνδεση / Ασύνδετο σχήμα

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Υποκείμενο / Αχώριστα μόρια / Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
 2. Εγκλίσεις ρήματος / Χρόνοι ρήματος / Τα είδη των συνθέτων
 3. Ενεργητική-παθητική φωνή / Συζυγίες του ρήματος / Αʹ συνθετικό
 4. Διάθεση ρήματος / Ενεργητική-παθητική σύνταξη / Αντικείμενο
 5. Οι βαθμοί των επιθέτων – επιρρημάτων / Σύγκριση / Βʹ συνθετικό
 6. Αντωνυμίες / Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων
 7. Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών / Παράγωγα επιρρήματα
 8. Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή / Επιθετική και επιρρηματική μετοχή

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Τρόποι σύνδεσης προτάσεων
 2. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: ειδικές – βουλητικές – ενδοιαστικές / Πολυσημία της λέξης
 3. Ερωτηματικές προτάσεις / Ευθύς και πλάγιος λόγος / Κυριολεξία και μεταφορά
 4. Αναφορικές προτάσεις / Επιθετικές-ελεύθερες αναφορικές προτάσεις / Συνώνυμα-Αντίθετα
 5. Τελικές προτάσεις / Αιτιολογικές προτάσεις / Ομόηχες και παρώνυμες λέξεις
 6. Χρονικές προτάσεις / Υποθετικές προτάσεις – είδη υποθετικών λόγων / Υπώνυμα
 7. Αποτελεσματικές προτάσεις / Εναντιωματικές προτάσεις / Μετωνυμία
 8. Επαναληπτικές ασκήσεις στις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις

Απαντήσεις των Ασκήσεων