Στοιχεία Ενώσεων Συναρμογής

22,53

N-id: 1063 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 320 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-933-7 Κωδικός Ευδόξου: 11374 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η μελέτη της δομής με κάθε φυσική ή χημική μέθοδο, και η συσχέτισή της με την δραστικότητα της ένωσης καθώς και η διερεύνηση του μηχανισμού μέσω του οποίου συντίθεται η ένωση ή εμφανίζεται η χημική της δραστικότητα είναι το κύριο αντικείμενο της Χημείας και στην κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η μελέτη της χημείας των ενώσεων συναρμογής, όπως αυτές προσδιορίστηκαν προηγουμένως.
Στη συνέχεια παρατίθενται μια σειρά από στοιχεία τα οποία, κατά τη γνώμη του συγγραφέα, είναι απαραίτητα για την ορθότερη παρουσίαση από μέρους του, και την πληρέστερη κατανόηση από μέρους των αναγνωστών, του περιεχομένου των κυρίως κεφαλαίων. Υποτίθεται ότι τα στοιχεία αυτά έχουν διδαχθεί στα πλαίσια μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων, στην περίπτωση που το βιβλίο χρησιμοποιείται από κάποιο σπουδαστή σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν αυτό έχει πράγματι συμβεί, τότε ο συγκεκριμένος αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει καταρχήν στο Β μέρος, όπου υπάρχουν ορισμένα συναπαιτούμενα στοιχεία. Αν και στο συγκεκριμένο μέρος βρίσκει σημεία που γνωρίζει ή κατανοεί εύκολα, μπορεί άνετα να προχωρήσει στην ανάγνωση του Γ μέρους. Οπωσδήποτε, η περιγραφή των προαπαιτούμενων και συναπαιτούμενων στοιχείων δεν είναι λεπτομερής, εφόσον υπάρχουν, και μάλιστα αναφέρονται συγκεκριμένα ξενόγλωσσα συγγράμματα, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί ν’ αναζητήσει τις βαθύτερες φυσικές σημασίες καθώς και τις μαθηματικές αποδείξεις που συνδέουν με σχέσεις και εξισώσεις τα διάφορα παρατηρούμενα φυσικά μεγέθη.
Στη συνέχεια δίνεται μια περιεκτική περιγραφή των ενώσεων συναρμογής, η κατάταξή τους σε κατηγορίες και η περιγραφή τόσο του θεωρητικού υποβάθρου όσο και των πρακτικών (φυσικών και χημικών) μεθόδων παρατήρησης και μέτρησης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ενώσεων αυτών. Σημαντικά στοιχεία, η γνώση των οποίων βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του συγγράμματος, δίνονται συνοπτικώς στο Παράρτημα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Μέρος Α: Προαπαιτούμενα

1. Στοιχεία θερμοδυναμικής

 1. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία
 2. Nόμος του Ές
 3. Εντροπία
 4. Ελεύθερη Ενέργεια

2. Στοιχεία χημικής κινητικής

 1. Αμφίδρομες αντιδράσεις
 2. Ελεύθερη ενέργεια και σταθερά ισορροπίας
 3. Μελέτη του μηχανισμού των αντιδράσεων

3. Περιγραφή του ατόμου και του χημικού δεσμού

 1. Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση των ατόμων
 2. Περιγραφή του χημικού δεσμού

Μέρος B: Συναπαιτούμενα

4. Στοιχεία μοριακής συμμετρίας

 1. Mερικές μαθηματικές έννοιες
 2. Πίνακας πολλαπλασιασμού ομάδας

5. Βασικές αρχές φασματοσκοπίας

Μέρος Γ: Στοιχεία για τις Ενώσεων Συναρμογής

6. Ορισμοί
7. Γενικές ιδιότητες μετάλλων

 1. Τα μεταβατικά στοιχεία
 2. Τα μέταλλα του τομέα s
 3. Τα μέταλλα του τομέα p

8. Κατάταξη των ενώσεων συναρμογής

 1. Κατάταξη σύμφωνα με τον αριθμό συναρμογής
 2. Κατάταξη κατά γεωμετρία πολυέδρου
 3. Κατάταξη κατά κατηγορία δοτών
 4. Ισομέρεια στις ενώσεις συναρμογής
 5. Ομάδες ενώσεων συναρμογής

9. Ονοματολογία ενώσεων συναρμογής10. Θεωρίες για το δεσμό στις ενώσεις συναρμογής

 1. Ιστορικά στοιχεία
 2. Οι σύγχρονες θεωρίες για τις ενώσεις συναρμογής

11. Σύνθεση ενώσεων συναρμογής

 1. Αντιδράσεις προσθήκης
 2. Αντιδράσεις Διάσπασης
 3. Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής
 4. Αντιδράσεις Αντικατάστασης
 5. Σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής

12. Αντιδράσεις ενώσεων συναρμογής

 1. Αντιδράσεις στο μεταλλικό κέντρο
 2. Αντιδράσεις στους συναρμοσμένους δότες
 3. Αντιδράσεις στο σύμπλοκο

13. Μελέτη και ταυτοποίηση των ενώσεων συναρμογής

 1. Δονητική φασματοσκοπία
 2. Ηλεκτρονιακή φασματοσκοπία
 3. Αλλες φασματοσκοπικές μέθοδοι
 4. Μαγνητικές μετρήσεις
 5. Αλλες μέθοδοι

14. Μελέτη αντιδράσεων των ενώσεων συναρμογής15. Οι ενώσεις συναρμογής στη ζωή μας

 1. Τα ένζυμα
 2. Αγωγοί και ημιαγωγοί
 3. Μαγνητικά υλικά
 4. Καταλύτες
 5. Φαρμακευτική
 6. Οργανική σύνθεση

Παράρτημα

 1. Κατάλογος ονομάτων και σύντομα βιογραφικά στοιχεία
 2. Υπολογισμός της μαγνητικής επιδεκτικότητας
 3. Υπολογισμός παραμέτρων Β και Dq από φασματοσκοπικά δεδομένα
 4. Στοιχεία για τις ενώσεις συναρμογής των λανθανίδων και ακτινίδων