Ρέκκας Σταύρος

Χημικός, διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με τα θέματα περιβάλλοντος, δημοσιεύοντας πλήθος ερευνητικών εργασιών σε Ελληνικά και ξένα Επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον περιβαλλοντικό-χωροταξικό σχεδιασμό, την διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων, την αποθήκευση και διακίνηση των πετρελαιοειδών, τον τεχνολογικό κίνδυνο και την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και Νομολογία. Εξέδωσε, σε συνεργασία με την κα Χ. Μιχαλοπούλου Δρ Χημικό Μηχανικό, το βιβλίο «Περιβάλλον - Νομοθεσία» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Εκδόσεις Ζήτη 1999). Γεννήθηκε το 1950 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Βιβλία του Συγγραφέα