Παυλίδης Θεόδωρος

Ο Παυλίδης Θεόδωρος του Παύλου είναι Ανώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης - Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υπηρέτησε μάχιμα το αντικείμενο της τροχαίας επί δέκα εννέα χρόνια, εκ των οποίων τα δέκα ως Διοικητής Τροχαίας Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής, επιτελικά δε –με μορφή δικαστικής διερεύνησης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και των τροχονομικών πταισμάτων– επί εννέα χρόνια, ως Δημόσιος Κατήγορος κοινών πταισμάτων, εκ των οποίων ένα έτος ως Δημόσιος Κατήγορος Θεσσαλονίκης.

Ασχολήθηκε διεξοδικά –και πέραν του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος– με το θέμα της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και έχει ενδιατρίψει σ' αυτό.

Βιβλία του Συγγραφέα