Παπαδημητρίου Ελένη

Η Ελένη Μ. Παπαδημητρίου είναι έγγαμη με δύο παιδιά και αποφοίτησε με άριστα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Είναι διορισμένη ως Νηπιαγωγός σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της «Οργάνωσης & Διοίκησης της Εκπαίδευσης», καθώς επίσης και στα «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης & Παραγωγής Διδακτικού Υλικού» από το αντίστοιχο παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφοιτώντας με άριστα.
Το διάστημα αυτό ολοκληρώνει το τρίτο μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στο «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία -Κατεύθυνση ψηφιακό υλικό» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως εισηγήτρια και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και την παραγωγή διδακτικού υλικού.
Ειδικότερα, ενδιαφέρεται για τους τρόπους εισαγωγής και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την ψηφιακή αφήγηση, το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και, τέλος, με ζητήματα, που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα.

Βιβλία του Συγγραφέα