Καπανιάρης Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης είναι έγγαμος με δύο παιδιά, είναι διορισμένος καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Νομού Μαγνησίας.
Το βασικό του πτυχίο είναι Μηχανικός Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής Αθήνας, ενώ στη συνέχεια, ολοκλήρωσε το προπτυχιακό τμήμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Είναι απόφοιτος της σχολής παιδαγωγικών της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Επίσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Β' επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη για την ειδικότητα της Πληροφορικής (ΠΕ19-20), στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ενώ έχει διδάξει σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πληροφορική, πολιτιστική διαχειρίση/νέες τεχνολογίες και Τ.Π.Ε.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητής και κριτής και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εκπαιδευτική τεχνολογία, τις παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ, το εκπαιδευτικό λογισμικό, τις Τ.Π.Ε. και την πολιτισμική πληροφορική.
Επίσης, έχει διδάξει σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παράλληλα, τα τελευταία πέντε έτη έχει διδάξει τα μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα» και «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ» ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Παράρτημα Βόλου. >br> Από το 2011 συνεργάτης εκπαιδευτικός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων (ψηφιακό σχολείο).

Βιβλία του Συγγραφέα