Παιονίδης Φιλήμων

Ο Φιλήμων Παιονίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.
Στα βασικά έργα του συμπεριλαμβάνονται τα: Ψευδολογία και ηθική (1994), John Stuart Mill, Ωφελιμισμός (2002), Autonomy and Sympathy (2005), Υπέρ του δέοντος (2007) και Democracy as Popular Sovereignty (2013).

Βιβλία του Συγγραφέα