Νόλη Φωτεινή

Η Φωτεινή Νόλη είναι πτυχιούχος χημικός και διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1994 με αντικείμενο τη Ραδιοχημεία και Πυρηνική Χημεία. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών εργάστηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Frankfurt (Γερμανία) και στο Κέντρο Ερευνών JRC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Geel-Βέλγιο) ενώ εκπόνησε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Toulouse (Γαλλία). Το 2006 εκλέχθηκε σε θέση διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο τη Ραδιοχημεία και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κατέχει τη θέση αυτή ως αναπληρώτρια καθηγήτρια. Τα ερευνητικά της αντικείμενα είναι: εφαρμογή ραδιοχημικών και πυρηνικών τεχνικών στην έρευνα των υλικών, περιβαλλοντική ραδιοχημεία και ραδιοαναλυτική χημεία.

Βιβλία του Συγγραφέα