Μυλωνάς Γεώργιος

Ο Γεώργιος Δ. Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Κοζάνης, αποφοίτησε από το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Κοζάνης και σπούδασε Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διορίστηκε το 1969 καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπηρέτησε σε πολλά Γυμνάσια και Λύκεια της Δυτικής Μακεδονίας. Από το 1975 αποσπάστηκε σε σχολεία του εξωτερικού και υπηρέτησε στην Αδίς Αμπέμπα Αιθιοπίας, στην Κωνσταντινούπολη (Μεγάλη του Γένους Σχολή) και στην Aλτενα της Γερμανίας. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1983, ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα σε διάφορα σχολεία και συγχρόνως παρακολούθησε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα στη ΣΕΛΜΕ Λάρισας και στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Ιωαννίνων. Το 1997 ανέλαβε προϊστάμενος στο 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και το 1999 επιλέχτηκε Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, θέση που κατέχει και σήμερα. Ασχολείται συστηματικά με την Ιστορία, τη Λαογραφία και την Πολιτιστική μας Παράδοση. Είναι συγγραφέας ιστορικών και παιδαγωγικών βιβλίων.

Βιβλία του Συγγραφέα