Κωμοδρόμος Αιμίλιος

Επίκουρος Καθηγητής Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Βιβλία του Συγγραφέα