Γιαννέλος Σπ. Δημήτρης

Ο Δημήτρης Γιαννέλος σπούδασε μουσική και μουσικολογία (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην εθνομουσικολογία με θέμα στη βυζαντινή μουσική) στο Παρίσι όπου και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο για εννέα χρόνια.
Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ένα σημαντικό μέρος των μαθημάτων του καλύπτει ζητήματα ερμηνείας του μέλους με τη χρήση μεθόδων και βασικών εργαλείων της εθνομουσικολογικής έρευνας καθώς και τους βασικούς άξονες των θεωρητικών προβλημάτων της σύγχρονης εκκλησιαστικής μουσικής θεωρίας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα θεωρίας και ερμηνείας του βυζαντινού μέλους από τον 19ο αιώνα και μετά.

Βιβλία του Συγγραφέα