Δημόπουλος Ανδρέας

Ο Ανδρέας Γ. Δημόπουλος γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1967.

Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (M.B.A.) με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι επίσης υποψ. διδάκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει εργαστεί ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η "Xerox Hellas" (Major Account Officer), η "Bell Atlantic Hellas" (Διευθυντής Πωλήσεων), η "Hilti Hellas" (Περιφερειακός Διευθυντής Β. Ελλάδος) και στην "Hellas on Line" σήμερα όπου κατέχει τη θέση του Διευθυντή Γραφείου Β. Ελλάδος.

Διατέλεσε επίσης Σύμβουλος Εκπαίδευσης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Νομό Θεσσαλονίκης και καθηγητής στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΠΑΣΤΕΡ».

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. του Υπουργείου Εργασίας.

Είναι επίσης εισηγητής σε θέματα Management του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στις θεματικές ενότητες της Διοίκησης Ανθρώπινου Παράγοντα, Επικοινωνίας, Ηγεσίας, Επίλυσης Συγκρούσεων, Δυναμικής των Ομάδων, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σχετικά με τις πωλήσεις, τις δημόσιες σχέσεις, τη διοίκηση προσωπικού, την εκπαίδευση και επιλογή προσωπικού με τη μέθοδο της συνέντευξης και έχει διεξάγει προσωπικά ικανό αριθμό συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για λογαριασμό των εταιριών που εργάστηκε.

Αρθρα και συνεντεύξεις του σχετικής θεματολογίας έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και τον περιοδικό τύπο.

Έχει ασχοληθεί ενεργά με τον αθλητισμό ως μέλος του Γ.Σ. Γρεβενών και είναι μέλος του Σωματείου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης».

Βιβλία του Συγγραφέα