Αυγουστίδης Γιώργος

Ο Γιώργος Αυγουστίδης γεννήθηκε στα Λιμενάρια της Θάσου το 1953. Την περίοδο του 1971-73 φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Για είκοσι χρόνια υπηρέτησε ως δάσκαλος σε αρκετά χωριά της Θάσου· τα δώδεκα τελευταία από αυτά ως διευθυντής του σχολείου των Λιμεναρίων. Από το 1996 μέχρι το 1998 φοίτησε στο Διδασκαλείο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» της Θεσσαλονίκης στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Στη συνέχεια διηύθυνε το νεοσύστατο Ειδικό Σχολείο Αυτισμού Θεσσαλονίκης. Σήμερα υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος στην Ξάνθη. Έχει εκδόσει το βιβλίο «Τα Λιμενάρια του Κώστα Λόβουλου» κι έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου.

Βιβλία του Συγγραφέα