,

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία: Ελληνικές Πρωτοβουλίες

Langues Nationales et Plurilinguisme: Initiativew Grecques

N-id: 1123 Κατηγορίες: , Σελίδες: 104 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 960-87140-3-6 Εκδόσεις: ΚΕΓ

Πρόλογος του Δ. Α. ΦATOYPOΥ, Ομότιμου Καθηγητή Α.Π.Θ., Προέδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Στην έναρξη της ετήσιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της Expolangues του 2004, ο Τάσος Χριστίδης τόνιζε ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των εθνικών γλωσσών και την ενίσχυση της πολυγλωσσίας δείχνουν ότι ο νότος της Ευρώπης έχει να συμβάλει στην προώθηση του διπλού αυτού στόχου.
Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που το ΚΕΓ καταπιάνεται με το θέμα της φετινής εκδήλωσης «Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: Ελληνικές πρωτοβουλίες». Το 1996 οργάνωσε την ημερίδα «”Ισχυρές” και “ασθενείς” γλώσσες στην Ε.Ε.» και στη συνέχεια το 1997, με το ίδιο θέμα, οργάνωσε το διεθνές συνέδριο «”Ισχυρές” και “ασθενείς” γλώσσες στην Ε.Ε.: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού». Τα πρακτικά και των δύο διοργανώσεων εκδόθηκαν το 1996 και το 1999 αντιστοίχως με επιστημονική επιμέλεια του Α.-Φ. Χριστίδη. Το Τμήμα Γλωσσολογίας, τη διεύθυνση του οποίου είχε ο Τάσος, και μέσω αυτού το ΚΕΓ έδειξε ιδιαίτερη ερευνητική επιμονή σε αυτό το ζήτημα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητά του μέσα στη νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης αλλά και του αιτήματος για πολυγλωσσία, όπως προβάλλεται επιτακτικά από την Ε.Ε. σήμερα.
Έτσι, οι συμβολές των γάλλων ομιλητών αυτής της συνάντησης φώτισαν από διάφορους δρόμους σε θεωρητικό επίπεδο τα προβλήματα που θέτει η «παγκοσμιοποίηση» της αγγλικής και των «ισχυρών» γενικότερα γλωσσών (Claude Truchot και Monique Slodzian), ενώ οι έλληνες ομιλητές (Στέλλα Πριόβολου, Στάθης Ευσταθιάδης και Βασιλική Δενδρινού) παρουσίασαν περιγραφικά και κριτικά τις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την προώθηση τόσο της ελληνικής στο εξωτερικό όσο και της πολυγλωσσίας στο εσωτερικό της χώρας μας.
Είναι τραγικό και ακατανόητο να μην είναι πια μαζί μας ο Τάσος Χριστίδης, του οποίου η έντονη και εξαιρετικά γόνιμη παρουσία σφράγισε την πορεία του ΚΕΓ από τα χρόνια της ίδρυσής του. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτός ο τόμος αφιερώνεται στη μνήμη του ως ένας πρώτος –και όχι μόνος– φόρος τιμής.


Περιεχόμενα | Ταble des Matiιres

 • Πρόλογος Δ. A. Φατούρου, Προέδρου του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας
  Préface par D. A. Fatouros, Président du Centre de la langue grecque

 • Πρόλογος Π. Τσιμπούκη, Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, ΥΠΕΠΘ
  Préface par P. Tsimbouki, Directrice génerale de la Direction des relations internationales en matière d’éducation du Ministère de l’éducation nationale et des cultes

 • Eισαγωγη
  Μαρία Θεοδωροπούλου (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
  Introduction
  Maria Théodoropoulou (Centre de la langue grecque/Université Aristote de Thessalonique)

 • Oι Εθνικές Γλώσσες στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Γλωσσικών Πολιτικών
  Claude Truchot (Πανεπιστήμιο Marc Bloch, Στρασβούργο)

 • Les Langues Nationales dans les Politiques Linguistiques en Europe
  Claude Truchot (Université Marc Bloch, Strasbourg)

 • Ευρωπαϊκή Πολυγλωσσία και Τεχνολογικοποίηση των Γλωσσών
  Monique Slodzian (Institut national des langues et civilisations orientales, Παρίσι)
  Plurilinguisme Européen et Technologisation des Langues
  Monique Slodzian (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris)

 • Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία στην Ευρώπη: οι ελληνικές πρωτοβουλίες
  Στέλλα Πριόβολου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΥΠΕΠΘ)
  Langues Nationales et Plurilinguisme en Europe: initiatives grecques
  Stella Priovolou (Université nationale et capodistrienne d’Athènes/Ministère de l’éducation nationale et des cultes)

 • Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: επίπεδα γλωσσομάθειας
  Στάθης Ευσταθιάδης (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)
  Certificat de Connaissance de la Langue Grecque
  Stathis Efstathiadis (Centre de la langue grecque)

 • Πιστοποίηση της Γνώσης Ξένων Γλωσσών: πολυγλωσσία και πολλαπλογλωσσία
  Βασιλική Δενδρινού (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  La Certification de la Connaissance de Langues Étrangιres: multilinguisme et plurilinguisme
  Vassiliki Dendrinou (Université nationale et capodistrienne d’Athènes)