, , , , , , ,

Εργαστηριακά Θέματα Οπτικής

28,83

N-id: 1499 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 208 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-339-5 Κωδικός Ευδόξου: 22768467 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Έγχρωμη έκδοση

Το βιβλίο «Εργαστηριακά Θέματα Οπτικής» καλύπτει ορισμένες βασικές ενότητες της Οπτικής από εργαστηριακή άποψη, δηλαδή τη Συμβολή, την Περίθλαση, τη Γεωμετρική Οπτική, την Πόλωση και τον Διασκεδασμό.
Για καθεμιά από τις παραπάνω ενότητες, το βιβλίο παρέχει μια συνοπτική θεωρητική εισαγωγή με τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών, ένα πειραματικό μέρος στο οποίο περιγράφεται η μεθοδολογία παρατήρησης και ποσοτικής μελέτης του φαινομένου, καθώς και μια αναλυτική περιγραφή καθορισμένων πειραματικών διατάξεων με τη βοήθεια των οποίων είναι δυνατόν να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα πειράματα, να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να εξαχθούν συμπεράσματα. Τέλος παρετίθενται ερωτήσεις εμπέδωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η σε βάθος κατανόηση των εκτελεσθέντων πειραμάτων. Πέραν τούτων, το βιβλίο περιέχει παραδείγματα από τεχνολογικές εφαρμογές και καθημερινά οπτικά φαινόμενα που είναι αντιληπτά στον άνθρωπο.
Το βιβλίο αποτελεί συλλογική προσπάθεια των διδασκόντων του μαθήματος Εργαστήριο Οπτικής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην υποδομή του οποίου είναι προσαρμοσμένες οι παρατιθέμενες εργαστηριακές ενότητες. Επιπλέον λειτουργεί και ως μια συνοπτική ανασκόπηση των θεμελιωδών εννοιών της Οπτικής και των βασικών πειραματικών διατάξεων για την παρατήρησή τους, χωρίς βέβαια να μπορεί να θεωρηθεί ένα πλήρες σύγγραμμα Οπτικής.
Είναι κατάλληλο διδακτικό εγχειρίδιο για τη μελέτη και την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων Οπτικής σε Τμήματα Φυσικής και Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών των οποίων τα προγράμματα Σπουδών τους περιλαμβάνουν το μάθημα της Οπτικής ή Τεχνικής Οπτικής.


Πίνακας Περιεχομένων

1. Συμβολή

 1. Εισαγωγή
 2. Σκοπός
 3. Απαιτούμενες γνώσεις
 4. Συνθήκες συμβολής
 5. Πειραματικές διατάξεις
 6. Διατάξεις διαίρεσης μετώπου κύματος
 7. Διατάξεις διαίρεσης πλάτους κύματος
 8. Μέτρηση του μήκους συμφωνίας του φωτός
 9. Εμπέδωση

2. Περίθλαση

 1. Εισαγωγή
 2. Σκοπός
 3. Αρχή του Huygens και Huygens-Fresnel
 4. Ολοκλήρωμα περίθλασης Fresnel- Kirchhoff
 5. Η Αρχή του Babinet
 6. Περίθλαση Fresnel και Περίθλαση Fraunhofer
 7. Πειραματική διάταξη περίθλασης Fraunhofer
 8. Περίθλαση Fraunhofer
 9. Περίθλαση από πολλά ανοίγματα
 10. Φράγματα περίθλασης
 11. Δισδιάστατα φράγματα περίθλασης
 12. Πειραματικές διατάξεις
 13. Εμπέδωση

3. Γεωμετρική Οπτική

 1. Εισαγωγή
 2. Σκοπός
 3. Ευθύγραμμη πορεία των ακτίνων του φωτός
 4. Απαιτούμενες Γνώσεις
 5. Πειραματικές διατάξεις
 6. Εμπέδωση

4. Πόλωση

 1. Εισαγωγή
 2. Σκοπός
 3. Απαιτούμενες Γνώσεις
 4. Πειραματικές διατάξεις και πειράματα
 5. Εμπέδωση

5. Διασκεδασμός – Απορρόφηση

 1. Εισαγωγή
 2. Σκοπός
 3. Απαιτούμενες Γνώσεις
 4. Πειραματικές διατάξεις
 5. Εμπέδωση

6. Βιβλιογραφία
7. Ευρετήριο όρων