Μέθοδοι Κρυσταλλοδομής

Από τον Laue στον Rietveld

27,03

N-id: 0935 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 312 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-832-2 Κωδικός Ευδόξου: 11104 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει στον μελετητή μια συνολική εικόνα της πορείας που ακολουθείται, συνήθως, όταν γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της δομής ενός κρυσταλλικού υλικού.
Για λόγους διδακτικούς και λειτουργικούς περιελήφθησαν στο Εισαγωγικό Κεφάλαιο κάποιες βασικές αρχές της Κρυσταλλοδομής, εμπλουτισμένες με βασικούς Κρυσταλλογραφικούς Πίνακες.
Για πρακτικούς λόγους, χωρίστηκαν τα μελετώμενα υλικά σε δύο ομάδες. Η μία περιλαμβάνει τα μονοκρυσταλλικά και η άλλη τα πολυκρυσταλλικά. Με βάση το διαχωρισμό αυτό περιγράφονται, σε αντίστοιχα Κεφάλαια, οι Μέθοδοι, τα ‘Οργανα και οι Διατάξεις που χρησιμοποιούνται.
Σε αυτοτελή Κεφάλαια αναπτύσσονται οι αρχές λειτουργίας και οι εφαρμογές των αυτόματων περιθλασιμέτρων δύο κύκλων (κρυσταλλικής σκόνης) και τεσσάρων κύκλων (μονοκρυστάλλου).
Επίσης σε αυτοτελές Κεφάλαιο εξετάζονται οι τρόποι επεξεργασίας και προετοιμασίας των Δεδομένων, για την παραπέρα χρησιμοποίησή τους.
Σε ειδικό Κεφάλαιο αναλύονται μερικές από τις μεθόδους Προσδιορισμού της δομής των κρυσταλλικών υλικών.
Σε χωριστό Κεφάλαιο αναπτύσσονται οι τρόποι βελτιστοποίησης των παραμέτρων της δομής, η γεωμετρία και η αξιολόγηση αυτής.
Τέλος, στο τελευταίο μέρος αναπτύσσεται αρκετά αναλυτικά μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους προσδιορισμού της δομής των κρυσταλλικών και αμόρφων υλικών, η μέθοδος Rietveld, που βασίζεται σε δεδομένα περίθλασης από πολυκρυσταλλική σκόνη. Στο τέλος του μέρους αυτού δίνονται δύο παραδείγματα με εφαρμογή της μεθόδου.
Σημειώνουμε ακόμη ότι δεν ήταν δυνατό, στα πλαίσια ενός μαθήματος προπτυχιακού επιπέδου, να περιγραφούν με πολλές λεπτομέρειες οι Μέθοδοι μέτρησης-επεξεργασίας-προσδιορισμού της δομής. Αντ’ αυτού προτιμήθηκε να δοθεί μια αρκετά εκτενής αναφορά σε Βιβλία-Aρθρα-Προγράμματα που σήμερα χρησιμοποιούνται από πολλούς ερευνητές ανά τον κόσμο, ώστε ο μελετητής να έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί περισσότερο.

Περιέχει:

Μέρος Πρώτο: Eισαγωγή

 • Γενικές αρχές – Πίνακες

Μέρος Δεύτερο: Μελέτη μονοκρύσταλλων υλικών. Όργανα – Mέθοδοι

 • Μέθοδος Laue
 • Μέθοδος στρεφόμενου κρυστάλλου
 • Μέθοδος Weissenberg
 • Μέθοδος μετάπτωσης (Precession)
 • Αυτόματο περιθλασίμετρο μονοκρύσταλλου τεσσάρων κύκλων

Μέρος Τρίτο: Mελέτη πολυκρυσταλλικών υλικών. Όργανα – Mέθοδοι

 • Διαγράμματα σκόνης
 • Αυτόματο περιθλασίμετρο σκόνης δύο κύκλων. Mέθοδος Bragg – Brentano

Μέρος Tέταρτο: Eπεξεργασία των δεδομένων και μέθοδοι προσδιορισμού κρυσταλλικής δομής

 • Επεξεργασία των δεδομένων (Data Reduction)
 • Το πρόβλημα των φάσεων
 • Μέθοδος του βαρέως ατόμου – Συνάρτηση Patterson
 • Μέθοδος δοκιμής (Trial and Error)
 • Αμεσες μέθοδοι
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης της δομής – Γεωμετρία του μορίου

Μέρος Πέμπτο: Μέθοδος Rietveld

 • Η μέθοδος Rietveld
 • Εφαρμογές της ανάλυσης Rietveld