Ολοκληρωμένη παραγωγή γεωργικών προϊόντων – Oπωροκηπευτικών

Πρόγραμμα Aειφορική Γεωργία, Eπιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης EΠEAEK 3.1α

N-id: 0682 Κατηγορία: Σελίδες: 202 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000
  • Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Aειφορική διαχείριση της παραγωγής δενδροκομικών προϊόντων.
  • Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Aειφορική διαχείριση της μετασυλλεκτικής μεταχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων.
  • Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Αειφορική ανάπτυξη της γεωργίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
  • Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Βιολογική παραγωγή ελαιολάδου.
  • Κωνσταντίνος Ντόγρας: Αειφορική καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών.
  • Αναστάσιος Σιώμος: Απαιτήσεις της καλλιέργειας σπαραγγιού στα πλαίσια της «ολοκληρωμένης παραγωγής».
  • Χρυσόθεμις Γεωργακοπούλου – Βογιατζή: Ολοκληρωμένη παραγωγή ανθοκομικών φυτών εξωτερικών χώρων και αυτοφυών φυτών.

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται τα κείμενα της ύλης που αναπτύχθηκε και διδάχτηκε μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος αειφορικής γεωργίας και ειδικότερα του μέρους που αφορά την ολοκληρωμένη παραγωγή οπωροκηπευτικών. Στα επτά κεφάλαια, που περιέχονται στο βιβλίο αναλύονται οι αρχές της αειφορικής γεωργίας και δίνονται στοιχεία ολοκληρωμένης παραγωγής φρούτων και λαχανικών, αειφορικής διαχείρισης της μετασυλλεκτικής μεταχείρισης των νωπών καρπών και αειφορικής διαχείρισης της παραγωγής στις ορεινές και προβληματικές περιοχές της χώρας. Δίνεται επίσης ένα παράδειγμα εφαρμογής ολοκληρωμένης παραγωγής στο σπαράγγι και μια επιτυχημένη περίπτωση εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας για παραγωγή ελαιολάδου. Kαλύπτονται επίσης τα θέματα ολοκληρωμένης παραγωγής ανθοκομικών φυτών εξωτερικών χώρων και αυτοφυών φυτών.