Τεχνικό Σχέδιο

Διαστασιολόγηση στο Μηχανολογικό Σχέδιο | Γεωμετρικές Kατασκευές | Ασκήσεις

31,54

N-id: 1487 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 376 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-321-0 Κωδικός Ευδόξου: 22746981 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει CD-Rom με πρόσθετο εποπτικό υλικό | Ασκήσεις | Απαντήσεις των Ασκήσεων

Συνθέτοντας αυτό το βιβλίο, είχα την πρόθεση να προσφέρω ένα εγχειρίδιο τεχνικού σχεδίου, απλό και κατανοητό, που να είναι όμως ικανοποιητικά πλήρες και ιδιαίτερα αυστηρό.
Το βιβλίο είναι δομημένο σε αυτοτελείς θεματικές ενότητες, ώστε ο αναγνώστης κάθε φορά να ασχολείται μ’ ένα τομέα του τεχνικού σχεδίου. Η διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων και η δομή του βιβλίου αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και προσπάθειας. Η προσέγγιση των θεμάτων έγινε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και διεξοδικότητα, ώστε να επιτευχθεί ένα σύνολο κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο και κατανοητό. Αποτελείται από εννέα θεματικές ενότητες (εφτά κεφάλαια, το παράρτημα και τις ασκήσεις). Οι ασκήσεις (εκτυπώσιμες σε μέγεθος Α4, σε μορφή pdf ), το παράρτημα καθώς και πρόσθετο έγχρωμο εποπτικό υλικό παρατίθενται σε μορφή hypertext στο συνοδευτικό CD-ROM. Πιο αναλυτικά, η δομή του βιβλίου έχει ως εξής:

 • Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές γνώσεις για το τεχνικό σχέδιο, ενώ στο συνοδευτικό CD-ROM παρουσιάζονται τα υλικά και τα διατιθέμενα μέσα σχεδίασης και η χρήση των σχεδιαστικών οργάνων για την κατασκευή τεχνικών σχεδίων.
 • Η γραμμογραφία και γραφή γραμμάτων και αριθμών είναι το αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου. Στο συνοδευτικό CD-ROM περιέχεται πληθώρα θεμάτων για εξάσκηση στη γραμμογραφία, όπως επίσης παραδείγματα και τρόποι γραφής.
 • Οι σχεδιαστικές κλίμακες με σχετικά παραδείγματα και ασκήσεις αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο.
 • Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται με πληρότητα στις γεωμετρικές κατασκευές που συχνά είναι απαραίτητες για τη σχεδίαση σύνθετων κατασκευών. Στο συνοδευτικό CD-ROM παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρακτικής χρησιμότητας των γεωμετρικών κατασκευών.
 • Οι μέθοδοι αναπαράστασης των αντικειμένων από την τρισδιάστατη εικόνα τους σε μια επίπεδη επιφάνεια χαρτιού σχεδίασης, καθώς και πληθώρα βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση των μεθόδων και των τεχνικών πρακτικών σύνταξης του τεχνικού σχεδίου, είναι το αντικείμενο του πέμπτου κεφαλαίου. Στο συνοδευτικό CD-ROM περιέχονται εφαρμογές στην πράξη και εικόνες σε αξονομετρική και προοπτική παράσταση.
 • Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στις τομές και πως αυτές πραγματοποιούνται στο σχέδιο.
 • Η διαστασιολόγηση στο μηχανολογικό σχέδιο είναι το αντικείμενο του έβδομου κεφαλαίου.
 • Στο παράρτημα (στο συνοδευτικό CD-ROM) αναφέρονται η χρησιμότητα της χρυσής τομής, ο συμβολισμός της Ιερής Τομής, η κατασκευή του πεντάκτινου αστεριού (πεντάλφα) και η ερμηνεία του ανά τους αιώνες, το τρίγωνο του Πασκάλ, η ακολουθία Fibonacci κ.α.
 • Τέλος στο συνοδευτικό CD-ROM περιέχεται μια πληθώρα από προτεινόμενες προς λύση ασκήσεις μηχανολογικού σχεδίου, οι οποίες δίνουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων και εφαρμογή τους σε πράξη.

Το έργο αυτό απευθύνεται στο διδάσκοντα και στο διδασκόμενο ή στον ελεύθερο αναγνώστη, με απώτερο σκοπό να καλύψει πολυποίκιλες ανάγκες τους.
Παρόλο που καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφερθεί μια εργασία ολοκληρωμένη και συνεπής προς τους στόχους της, είναι πιθανόν να εντοπισθούν σφάλματα και παραλείψεις. Για το λόγο αυτό θα επιθυμούσα την κριτική από κάθε φοιτητή καθώς και την εποικοδομητική κρίση από τους εκπαιδευτικούς, ως ενεργό συμμετοχή για την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στο σχέδιο

 1. Τι είναι σχέδιο; Φυσιογνωμία – χρησιμότητα του μαθήματος
 2. Συμβατικά μέσα, υλικά και βασικά όργανα σχεδίασης
 3. Βασικά εργαλεία σχεδίασης-αναλώσιμα υλικά

Κεφάλαιο 2ο: Γραμμογραφία, γραφή γραμμάτων και αριθμών

 1. Είδη και πάχη γραμμών
 2. Χάραξη γραμμών
 3. Θέματα πρακτικής άσκησης στη γραμμογραφία
 4. Γράμματα και αριθμοί

Κεφάλαιο 3ο: Κλίμακα σχεδίασης

 1. Έννοια – ορισμός
 2. Μορφή και ερμηνεία της κλίμακας
 3. Συνηθέστερες κλίμακες σχεδίασης
 4. Γραφική κλίμακα
 5. Προβλήματα σχετιζόμενα με την κλίμακα σχεδίασης
 6. Παραδείγματα εφαρμογής για τη χρήση της κλίμακας
 7. Ασκήσεις σχετικές με τις κλίμακες σχεδίασης
 8. Μέτρηση μεγεθών

Κεφάλαιο 4ο: Γεωμετρικές κατασκευές

 1. Βασικές γεωμετρικές έννοιες
 2. Είδη γραμμών στο επίπεδο
 3. Γωνίες
 4. Κύκλος
 5. Τρίγωνα
 6. Τετράπλευρα
 7. Παραλληλόγραμμα – είδη παραλληλογράμμων
 8. Πολύγωνα
 9. Απλές γεωμετρικές κατασκευές
 10. Συναρμογή ευθειών και κυκλικών τόξων
 11. Κατασκευή κανονικών πολύγωνων
 12. Οι κωνικές τομές κατά τον Απολλώνιο
 13. Κατασκευή διάφορων επίπεδων καμπύλων
 14. Η κυλινδρική έλικα και η χάραξή της
 15. Πρακτική χρησιμότητα των γεωμετρικών κατασκευών
 16. Γεωμετρικά στερεά σώματα
 17. Στερεά εκ περιστροφής
 18. Κανονικά ή πλατωνικά στερεά

Κεφάλαιο 5ο: Κατασκευή τεχνικών σχεδίων με τη μέθοδο των προβολών

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Προβολή με τη βοήθεια της παραστατικής γεωμετρίας
 3. Μέθοδοι παράστασης ενός αντικειμένου – είδη προβολών
 4. Προοπτικό σχέδιο
 5. Αξονομετρικό σχέδιο
 6. Εφαρμογές στην πράξη
 7. Εικόνες σε αξονομετρική και προοπτική παράσταση

Κεφάλαιο 6ο: Τομές

 1. Τι είναι τομή στο σχέδιο;
 2. Επίπεδο τομής
 3. Είδη τομών
 4. Χαρακτηρισμός τομών ανάλογα με τη θέση του επιπέδου τομής, σε σχέση με τα επίπεδα προβολής
 5. Χρησιμότητα της τομής
 6. Γενικές παρατηρήσεις για τη σχεδίαση των τομών
 7. Παραδείγματα σχεδίασης τομών

Κεφάλαιο 7ο: Διαστασιολόγηση σχεδίου

 1. Τοποθέτηση διαστάσεων στο μηχανολογικό σχέδιο

Παράρτημα

 1. Ιερή τομή
 2. Χρυσή τομή
 3. Άνθρωπος του Βιτρούβιου του Leonardo da Vinci
 4. Η ακολουθία Fibonacci και η φύση
 5. Το τρίγωνο του Πασκάλ
 6. Το κανονικό αστεροειδές πεντάγωνο (πεντάκτινο αστέρι ή πεντάλφα)
 7. Υπόμνημα

Ασκήσεις
Βιβλιογραφία