Συστήματα Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Υποδομή – Τροχαίο υλικό – Εκμετάλλευση

64,87

N-id: 1342 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 896 Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2015 ISBN: 978-960-456-155-1 Κωδικός Ευδόξου: 11295 Έκδοση: 2η έκδοση βελτιωμένη Εκδόσεις: Ζήτη

Έγχρωμη έκδοση

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα σιδηροδρομικά συστήματα μεταφορών, δηλαδή τα χερσαία μαζικά μέσα που κινούνται σε δικό τους διάδρομο κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας ως οδό μεταφοράς τη σιδηροδρομική γραμμή ήτοι δύο παράλληλες σιδηροτροχιές που εδράζονται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδομή.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο υπεραστικός σιδηρόδρομος συμβατικών και υψηλών ταχυτήτων, ο προαστιακός σιδηρόδρομος και οι παραλλαγές του (περιαστικός, περιφερειακός), ο αστικός σιδηρόδρομος (μετρό, τραμ, ελαφρύ μετρό, monorail) και τα σιδηροδρομικά συστήματα μεγάλων κατά μήκος κλίσεων (οδοντωτός και καλωδιοκίνητος σιδηρόδρομος) που προορίζονται να συνδέσουν κοντινές περιοχές με μεγάλη υψομετρική διαφορά.
Ο σιδηρόδρομος ως σύστημα μεταφορών αποτελείται από τρείς συνιστώσες:

  • τη σιδηροδρομική υποδομή,
  • το τροχαίο υλικό και
  • την εκμετάλλευση

οι οποίες ανήκουν σε τρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
Για να επιλυθούν προβλήματα σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενός σιδηροδρομικού συστήματος εμπλέκονται αναγκαστικά πολλές ειδικότητες επιστημόνων (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, ηλεκτρολόγοι/μηχανολόγοι, οικονομολόγοι κλπ) με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η σιδηροδρομική επιστήμη, για να καλύψει όλο το μεγάλο εύρος της, πρέπει να ανατρέξει σε πολλές άλλες επιστήμες.
Η ανάγκη αυτή ήταν ιδιαίτερα επιτακτική μέχρι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια καθώς οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί είχαν οι ίδιοι τον έλεγχο και τη διαχείριση και των τριών συνιστωσών του συστήματος. Σιδηροδρομική υποδομή, τροχαίο υλικό και εκμετάλλευση αποτελούσαν συνήθως τρεις διαφορετικές οργανωτικές μονάδες μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, οι οποίες όμως έπρεπε να συνεργάζονται σε συνεχή βάση και αρμονικά τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του συστήματος όσο και σε επίπεδο στρατηγικών επιλογών και πολιτικής επενδύσεων. Το καθεστώς αυτό ήταν που διαφοροποιούσε ουσιαστικά τη διαχείριση ενός σιδηροδρομικού συστήματος από αυτή ενός οδικού, θαλάσσιου ή αεροπορικού.
Το μεγάλο εύρος της σιδηροδρομικής επιστήμης, οι πολλές κατηγορίες των σιδηροδρομικών συστημάτων αλλά και οι διαφορετικές ανάγκες και γνώσεις που απαιτούνται όταν σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, λειτουργούμε ή συντηρούμε ένα σιδηροδρομικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα που ασχολούνται με το σιδηρόδρομο να ειδικεύονται σε έναν μόνο ή σε λίγους τομείς. Ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητο τα άτομα αυτά να έχουν μια γενική εικόνα του όλου συστήματος.
Μέχρι πρόσφατα τεχνογνωσία γύρω από το σιδηρόδρομο είχαν κυρίως όσοι εργάζονταν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Μάλιστα πολλά από τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, άλλαζαν θέση εργασίας, ώστε να αποκτήσουν μια ευρύτερη θεώρηση και γνώση.
Τα τελευταία όμως χρόνια σε όλο τον κόσμο αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών όλο και περισσότεροι (μελετητικές εταιρείες, κατασκευαστές, εταιρείες συμβούλων, μεταφορικές εταιρείες κλπ). Η τεχνογνωσία πρέπει να διαχέεται και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (έντυπο υλικό, συνέδρια και ημερίδες, εκθέσεις, αναζήτηση στο διαδίκτυο, σπουδές κλπ).

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να αποτελέσει δηλαδή μια πρόσθετη πηγή πληροφορίας για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το σιδηρόδρομο ως σύστημα μεταφορών αλλά και για όσους ασχολούνται ήδη με αυτόν. Παράλληλα επιχειρεί να δώσει στους νέους μηχανικούς που διδάσκονται το μάθημα της σιδηροδρομικής τα βασικά εφόδια, ώστε να μπορέσουν να αντικρύσουν, με θετική σκέψη για περαιτέρω μελέτη, τα σιδηροδρομικά θέματα που ενδέχεται να τους ανατεθούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.


Περιεχόμενα

Ενότητα Ι
Η Τεχνική και οι Δυνατότητες του Σιδηροδρόμου

1 Ο Σιδηρόδρομος ως Σύστημα Μεταφορών

1.1 Ορισμός και συνιστώσες του συστήματος
1.2 Η τεχνική του συστήματος
1.3 Κατηγορίες σιδηροδρομικών συστημάτων
1.4 Οι δυνατότητες του σιδηροδρόμου
2 Ιστορική Εξέλιξη του Σιδηροδρόμου
2.1 Εξέλιξη της οδού μεταφοράς
2.2 Εξέλιξη του τροχαίου υλικού
2.3 Εξέλιξη των δικτύων

Ενότητα ΙI
Η Έλξη στο Σιδηρόδρομο

3 Ελκτικά Στοιχεία Συρμών
3.1 Αντιστάσεις συρμού
3.2 Ισχύς κινητήρων και δύναμη έλξης
3.3 Δύναμη πρόσφυσης
3.4 Συνθήκη έλξης συρμού
4 Συστήματα Έλξης Συρμών
4.1 Ατμοκίνηση
4.2 Ντηζελοκίνηση
4.3 Αεριοστροβιλοκίνηση
4.4 Ηλεκτροκίνηση
4.5 Αυτοκινητάμαξες
4.6 Σύγκριση συστημάτων έλξης

Ενότητα ΙII
Αλληλεπίδραση Τροχού – Σιδηροτροχιάς

5 Μελέτη της Επιφάνειας Επαφής Τροχού – Σιδηροτροχιάς
5.1 Βαθμοί ελευθερίας συμβατικού σιδηροδρομικού άξονα
5.2 Γεωμετρία της επαφής τροχού – σιδηροτροχιάς
5.3 Φαινόμενα επαφής τροχού – σιδηροτροχιάς
6 Φορτία Ασκούμενα επί της Σιδηροδρομικής Γραμμής
6.1 Ταξινόμηση φορτίων
6.2 Κατακόρυφα φορτία σιδηροδρομικής γραμμής
6.3 Εγκάρσια φορτία σιδηροδρομικής γραμμής
6.4 Διαμήκεις δυνάμεις

Ενότητα ΙV
Εσχάρα Γραμμής

7 Σιδηροτροχιές
7.1 Σκοπιμότητα
7.2 Ιστορική εξέλιξη – Είδη διατομής
7.3 Μέρη σιδηροτροχιάς
7.4 Βασικά χαρακτηριστικά των σιδηροτροχιών και τυπικές διατομές
7.5 Τύποι σιδηροτροχιών και επιλογή διατομής
7.6 Αστοχίες σιδηροτροχιών
7.7 Σύνδεση διαδοχικών σιδηροτροχιών
7.8 Μέθοδοι συγκόλλησης σιδηροτροχιών
7.9 Ποιότητες χάλυβα σιδηροτροχιών – Σιδηροτροχιές με πέλμα
8 Στρωτήρες
8.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
8.2 Ιστορική εξέλιξη – Είδη στρωτήρων
8.3 Ξύλινοι Στρωτήρες
8.4 Μεταλλικοί στρωτήρες
8.5 Στρωτήρες σκυροδέματος
8.6 Φόρτιση στρωτήρων
8.7 Απόσταση μεταξύ στρωτήρων
8.8 Κατανομή του αξονικού φορτίου στους στρωτήρες
9 Σύνδεσμοι
9.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
9.2 Ιδιότητες των συνδέσμων
9.3 Εξαρτήματα συνδέσμων
9.4 Ταξινόμηση συνδέσμων
9.5 Άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.6 Ημιελαστικοί Σύνδεσμοι
9.7 Ελαστικοί Σύνδεσμοι
10 Σχηματισμοί και Όργανα Γραμμής
10.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
10.2 Όργανα ή συσκευές γραμμής
10.3 Συγκρότηση σχηματισμών γραμμής
10.4 Συμπεριφορά σιδηροδρομικών οχημάτων στις περιοχές σχηματισμών γραμμής – Προβλήματα

Ενότητα V
Έδραση – Υποδομή Γραμμής

11 Έδραση με Έρμα
11.1 Ορισμός
11.2 Σκοπιμότητα της συμβατικής έδρασης
11.3 Χαρακτηριστικά του έρματος
11.4 Χαρακτηριστικά του υποστρώματος του έρματος
11.5 Στρώσεις και τοποθέτηση έδρασης
11.6 Συνεισφορά του έρματος στην εγκάρσια αντίσταση της γραμμής
12 Έδραση χωρίς Έρμα
12.1 Έδραση από πλάκα σκυροδέματος (Σταθερή επιδομή)
12.2 Έδραση από ασφαλτικό σκυρόδεμα
13 Υποδομή της Γραμμής
13.1 Ορισμός
13.2 Σκοπιμότητα της υποδομής
13.3 Ταξινόμηση της υποδομής ως προς τη φέρουσα ικανότητά της
13.4 Στρώσεις της υποδομής και τοποθέτηση
13.5 Μέθοδοι βελτίωσης της μηχανικής αντοχής της υποδομής
14 Διαστασιολόγηση των Στρώσεων της Έδρασης και της Υποδομής
14.1 Διαστασιολόγηση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
14.2 Διαστασιολόγηση με βάση τη θεωρία του Boussinesq
14.3 Διαστασιολόγηση με εμπειρικές μεθόδους
15 Αστοχίες του Συστήματος Έδραση – Υποδομή
15.1 Αστοχίες οφειλόμενες στην παρουσία του νερού
15.2 Αστοχίες οφειλόμενες σε άλλα αίτια

Ενότητα VI
Χάραξη της Γραμμής

16 Γεωμετρία της Χάραξης Σιδηροδρομικής Γραμμής Κανονικού Εύρους
16.1 Η αδυναμία εξασφάλισης της βέλτιστης γεωμετρίας χάραξης στο σιδηρόδρομο και οι επιπτώσεις
16.2 Τα βασικά δεδομένα μιας μελέτης χάραξης σιδηροδρομικής γραμμής
16.3 Συμβολισμοί
16.4 Η έννοια της ταχύτητας στη σιδηροδρομική – Η ταχύτητα σχεδιασμού
16.5 Η έννοια της δυναμικής άνεσης των επιβατών
16.6 Οριζοντιογραφία γραμμής
16.7 Αξονική απόσταση σιδηροδρομικών γραμμών
16.8 Διαπλάτυνση γραμμής
16.9 Μηκοτομή της γραμμής
16.10 Ελληνικοί σιδηρόδρομοι – Κανονισμός επιδομής κανονικής γραμμής
17 Γεωμετρία της Χάραξης Σιδηροδρομικής Γραμμής Μετρικού Εύρους
17.1 Διαφορές μετρικής / κανονικής γραμμής ως προς τη γεωμετρία της χάραξης
17.2 Ελληνικοί σιδηρόδρομοι – Κανονισμός επιδομής μετρικής γραμμής
18 Γεωμετρικά Σφάλματα Γραμμής
18.1 Ορισμοί
18.2 Τύποι σφαλμάτων γραμμής
18.3 Εντοπισμός και μέτρηση σφαλμάτων
18.4 Αξιολόγηση σφαλμάτων – Αποδεκτά όρια
18.5 Αποδεκτά όρια σφαλμάτων γραμμής στο ελληνικό δίκτυο

Ενότητα VII
Μηχανική Συμπεριφορά της Γραμμής

19 Κατακόρυφη Συμπεριφορά της Γραμμής
19.1 Παράμετροι ελαστικότητας γραμμής
19.2 Στατική επίλυση της γραμμής – Θεωρία Zimmerman
20 Εγκάρσια Συμπεριφορά της Γραμμής
20.1 Εγκάρσια αντίσταση της γραμμής
20.2 Εγκάρσια μετατόπιση της γραμμής
21 Διαμήκης Συμπεριφορά της Γραμμής
21.1 Εγκάρσιος λυγισμός της γραμμής
21.2 Κατακόρυφος λυγισμός της γραμμής
21.3 Όδευση σιδηροτροχιών

Ενότητα VIII
Τεχνικά Έργα Γραμμής

22 Ιδιαιτερότητες / Διαφορές Σιδηροδρομικών Έργων σε Σχέση με τα Οδικά
23 Σιδηροδρομικές Σήραγγες
23.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
23.2 Ταξινόμηση σιδηροδρομικών σηράγγων
23.3 Βασικά δομικά στοιχεία σηράγγων και εξοπλισμός
23.4 Συγκοινωνιακός σχεδιασμός σιδηροδρομικών σηράγγων
23.5 Αστοχίες σιδηροδρομικών σηράγγων
24 Σιδηροδρομικές Γέφυρες
24.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
24.2 Ταξινόμηση σιδηροδρομικών γεφυρών
24.3 Σχεδιασμός και μελέτη σιδηροδρομικών γεφυρών
25 Ανισόπεδες Διαβάσεις
25.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
25.2 Ταξινόμηση ανισόπεδων διαβάσεων
25.3 Βασικές αρχές σχεδιασμού και χαρακτηριστικά των ανισόπεδων διαβάσεων
25.4 Υπολογισμός ελεύθερου ύψους διέλευσης σιδηροδρομικής γραμμής κάτω από το φορέα τεχνικών έργων
26 Επιχώματα – Ορύγματα
26.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
26.2 Μελέτη και κατασκευή επιχωμάτων και ορυγμάτων
26.3 Αστοχίες
27 Συστήματα Αποστράγγισης
27.1 Ορισμός –Σκοπιμότητα
27.2 Βασικές αρχές σχεδιασμού και χαρακτηριστικά
28 Ηχοπετάσματα
28.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
28.2 Ταξινόμηση ηχοπετασμάτων
28.3 Βασικές αρχές σχεδιασμού και χαρακτηριστικά
29 Περιφράξεις
29.1 Ορισμός – Σκοπιμότητα
29.2 Ταξινόμηση περιφράξεων
29.3 Βασικές παράμετροι και αρχές σχεδιασμού και κατασκευής των περιφράξεων

Ενότητα IX
Εγκαταστάσεις Γραμμής

30 Σηματοδότηση
30.1 Η λειτουργία της σηματοδότησης στο σιδηρόδρομο
30.2 Ιστορική εξέλιξη
30.3 Σήματα
30.4 Είδη Σηματοδότησης
30.5 Μέσα ελέγχου παρουσίας συρμών
30.6 Συστήματα σηματοδότησης δικτύων συμβατικών ταχυτήτων
30.7 Συστήματα σηματοδότησης δικτύων υψηλών ταχυτήτων
30.8 Το σύστημα σηματοδότησης ERTMS
31 Ηλεκτροκίνηση
31.1 Γενική περιγραφή συστημάτων ηλεκτρικής έλξης
31.2 Συστήματα ηλεκτρικής έλξης
31.3 Τρίτη σιδηροτροχιά
32 Ισόπεδες Σιδηροδρομικές Διαβάσεις
32.1 Ορισμός
32.2 Σκοπιμότητα
32.3 Προστασία ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων
32.4 Ταξινόμηση ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων
32.5 Εξοπλισμός ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων
32.6 Λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
32.7 Ατυχήματα στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις
32.8 Διαχείριση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων

Ενότητα X
Ελκόμενο Τροχαίο Υλικό

33 Σχεδιασμός, Κατασκευή και Λειτουργία Ελκόμενου Τροχαίου Υλικού
33.1 Γενικά στοιχεία
33.2 Τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αμαξώματος
33.3 Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά φορείων
33.4 Πέδηση σιδηροδρομικών συρμών
33.5 Διαστάσεις και εξοπλισμός τυπικών ελκόμενων οχημάτων
33.6 Περιτυπώματα κυκλοφορίας
34 Συμπεριφορά Τροχαίου Σιδηροδρομικού Υλικού επί της Γραμμής
34.1 Συμπεριφορά μεμονωμένου σιδηροδρομικού άξονα
34.2 Συμπεριφορά πλήρους οχήματος
35 Εκτροχιασμός Σιδηροδρομικών Οχημάτων
35.1 Ορισμός
35.2 Εκτροχιασμός με μετατόπιση της γραμμής
35.3 Εκτροχιασμός λόγω ανατροπής του οχήματος
35.4 Εκτροχιασμός με αναρρίχηση των τροχών

Ενότητα XI
Σιδηροδρομικά Συστήματα Υψηλών Ταχυτήτων

36 Ο Σιδηρόδρομος στις Υψηλές Ταχύτητες
36.1 Διαχωρισμός υψηλών – συμβατικών ταχυτήτων στο σιδηρόδρομο
36.2 Προβλήματα στις υψηλές ταχύτητες
37 Συρμοί Ανακλινόμενου Αμαξώματος
37.1 Ορισμός και αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας ανακλινόμενου αμαξώματος
37.2 Τεχνικές και συστήματα ανάκλισης
37.3 Βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ανακλινόμενων συρμών
37.4 Ιστορική αναδρομή – Τύποι ανακλινόμενων συρμών
37.5 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
38 Σιδηροδρομικά Δίκτυα και Συρμοί Υψηλών Ταχυτήτων

Ενότητα XII
Αστικά και Προαστιακά Σιδηροδρομικά Συστήματα Μεταφορών

39 Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος
39.1 Ορισμός
39.2 Βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προαστιακού σιδηροδρόμου
39.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του προαστιακού σιδηροδρόμου
39.4 Το δίκτυο σιδηροδρομικής προαστιακής εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
40 O Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος (Μετρό)
40.1 Oρισμός – Ιστορική εξέλιξη
40.2 Ταξινόμηση συστημάτων μετρό
40.3 Βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας
40.4 Κατασκευή των σηράγγων
40.5 Σταθμοί
40.6 Άλλες λειτουργικές εγκαταστάσεις
40.7 Επιπτώσεις κατά την κατασκευή και κατά τη λειτουργία
40.8 Συστήματα μετρό στην Ελλάδα
41 Το Σύγχρονο Τραμ
41.1 Ορισμός και περιγραφή του συστήματος
41.2 Ταξινόμηση τροχιοδρομικών συστημάτων
41.3 Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος
41.4 Ένταξη τροχιοδρομικών διαδρόμων κατά πλάτος των οδικών αρτηριών
41.5 Ένταξη στάσεων τραμ
41.6 Εγκαταστάσεις αμαξοστασίου
41.7 Προϋποθέσεις επιλογής του συστήματος
41.8 Συστήματα τροχιοδρομικής εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
42 Ο Μονόραβδος Σιδηρόδρομος
42.1 Ορισμός και περιγραφή του συστήματος
42.2 Ταξινόμηση των μονόραβδων σιδηροδρόμων και τεχνικές του συστήματος
42.3 Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος
42.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του μονόραβδου σιδηροδρόμου
42.5 Προϋποθέσεις επιλογής του συστήματος
42.6 Ιστορική ανασκόπηση και παρούσα κατάσταση

Ενότητα XIII
Μέσα Μεταφοράς για Μεγάλες κατά Μήκος Κλίσεις

43 Μέσα Μεταφοράς για Μεγάλες κατά Μήκος Κλίσεις
43.1 Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος
43.2 Ο Καλωδιοκίνητος Σιδηρόδρομος για μεγάλες κατά μήκος κλίσεις

Ενότητα XIV
Στοιχεία Τεχνικής Σιδηροδρομικής Εκμετάλλευσης

44 Διαχείριση της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας
44.1 Ορισμός
44.2 Παραγωγή/χάραξη δρομολογίων
44.3 Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας
44.4 Παραγωγή/εφαρμογή κανονισμών, διατάξεων, εγχειριδίων
45 Η Έννοια της Κυκλοφοριακής Ικανότητας (χωρητικότητας) στη Σιδηροδρομική Γραμμή
45.1 Ορισμοί – Βασικές Έννοιες
45.2 Η σκοπιμότητα γνώσης της χωρητικότητας γραμμής
45.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη της χωρητικότητας γραμμής
45.4 Δείκτες χωρητικότητας γραμμής
45.5 Παράμετροι επιρροής της χωρητικότητας της γραμμής
45.6 Υπολογισμός της χωρητικότητας γραμμής
45.8 Κατανομή χωρητικότητας γραμμής

Ενότητα XV
Στοιχεία Εμπορικής Σιδηροδρομικής Εκμετάλλευσης

46 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
46.1 Ορισμός – Ταξινόμηση σιδηροδρομικών σταθμών
46.2 Επιβατικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί
46.3 Σιδηροδρομικοί εμπορευματικοί σταθμοί
47 Οργάνωση και Διαχείριση των Επιβατικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών
47.1 Βασικές αρχές σχεδιασμού και προσφερόμενες υπηρεσίες
47.2 Επίπεδο εξυπηρέτησης της επιβατικής υπεραστικής σιδηροδρομικής μεταφοράς – Παράμετροι ποιότητας – Βασικά μεγέθη
47.3 Δρομολόγηση επιβατικών συρμών
47.4 Επιλογή και προμήθεια τροχαίου υλικού
48 Οργάνωση και Διαχείριση των Εμπορευματικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών
48.1 Επίπεδο εξυπηρέτησης της εμπορευματικής σιδηροδρομικής μεταφοράς – Παράμετροι ποιότητας – Βασικά μεγέθη
48.2 Προσφερόμενες υπηρεσίες και διεκπεραίωση φορτίων
48.3 Δρομολόγηση εμπορικών συρμών
48.4 Συνδυασμένες μεταφορές
48.5 Μαζικές μεταφορές
48.6 Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων
49 Μικτή Κυκλοφορία Συρμών – Επιπτώσεις στο Σχεδιασμό και στη Λειτουργία του Σιδηροδρομικού Συστήματος
49.1 Διαφοροποιήσεις των επιβατικών και εμπορικών συρμών όσον αφορά στα χαρακτηριστικά κατασκευής και δρομολόγησής τους
49.2 Επιπτώσεις των χαρακτηριστικών των συρμών/οχημάτων στο σιδηροδρομικό σύστημα
49.3 Βιωσιμότητα σιδηροδρομικών δικτύων – Η Διεθνής εμπειρία

Ενότητα XVI
Σιδηροδρομική Ασφάλεια

50 Η Σιδηροδρομική Ασφάλεια
50.1 Ορισμός της σιδηροδρομικής ασφάλειας
50.2 Η σημασία της σιδηροδρομικής ασφάλειας για το σιδηρόδρομο
50.3 Είδη, ταξινόμηση και αίτια των σιδηροδρομικών περιστατικών
50.4 Ασφάλεια στα τεχνικά έργα
50.5 Ασφάλεια στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις
50.6 Ασφάλεια στις περιοχές των σταθμών
50.7 Ασφάλεια στην ανοικτή γραμμή

Ενότητα XVII
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική στον τομέα των Σιδηροδρομικών Μεταφορών

51 Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Τομέα των Σιδηροδρομικών Μεταφορών
51.1 Οι Δράσεις για την Αναζωογόνηση του Σιδηροδρόμου
51.2 Σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα
51.3 Διεθνείς σιδηροδρομικοί οργανισμοί
52 Τεχνολογίες Αιχμής στο Σιδηρόδρομο
Βιβλιογραφία