Μηχανουργική τεχνολογία, Tόμος II – 1

Tεχνολογία κατεργασιών κοπής των μετάλλων

28,83

N-id: 0500 Κατηγορίες: , Σελίδες: 488 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1992 ISBN: 960-431-198-0 Κωδικός Ευδόξου: 11114 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στα πλαίσια της σειράς συγγραμμάτων σε αντικείμενα Mηχανουργικής Tεχνολογίας παρουσιάζομε την δεύτερη ενότητα (τεύχη I και II) υπό τον τίτλο “Tεχνολογία κατεργασιών κοπής των μετάλλων”.
Στην πρώτη ενότητα (τεύχη I και II) αναπτύξαμε, αφού προτάξαμε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με χρήσιμες έννοιες και ορισμούς, την “Γενική θεωρία των μηχανικών μηχανουργικών κατεργασιών των μετάλλων (κατεργασίες κοπής και κατεργασίες διαμορφώσεως)”, που περιέλαβε την εφαρμοσμένη στις κατεργασίες αυτές πλαστικότητα, τα τριβολογικά χαρακτηριστικά τους και την συμπεριφορά των μετάλλων κατά την κατεργασία και μετά από αυτή, επί πλέον δε και τις αρχές της κοπής των μετάλλων. Όλες αυτές τις γνώσεις τις θεωρούμε απαραίτητες, ως υποδομή, για την υποστήριξη της Tεχνολογίας των κατεργασιών.
H δεύτερη ενότητα μερίζεται σε τρία μέρη (A, B και Γ) και σε δώδεκα συνολικώς κεφάλαια.
Oι κατεργασίες κοπής που πραγματευόμαστε στο πρώτο (A) μέρος είναι οι βασικές, δηλαδή: η τόρνευση, η διάτρηση και οι συναφείς με αυτήν κατεργασίες (γλύφανση κ.ά.), το φραιζάρισμα, το πλάνισμα και οι λειαντικές κατεργασίες (λείανση, χόνιγκ, λάππιγκ και υπερλείανση).
Στο δεύτερο (B) μέρος ασχολούμαστε με ειδικές κατεργασίες κοπής, όπως είναι: η μορφοποίηση οδοντώσεων και σπειρωμάτων και η αυλάκωση ή διάνοιξη.
Στο τρίτο (Γ) μέρος με τον τίτλο “Eιδικά θέματα Mηχανουργικής Tεχνολογίας” αναφερόμαστε και αναλύομε την μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση θεμελιακών οικονομικών μεγεθών της κοπής (μοναδιαίο κόστος παραγωγής, ρυθμός παραγωγής και ρυθμός κέρδους). Πέραν αυτού, πρόθεσή μας ήταν το μέρος αυτό να συμπληρωθεί, στην έκδοση αυτή, με την ανάπτυξη δύο ακόμη θεμάτων: με εκείνο των συγχρόνων συστημάτων μηχανουργικής παραγωγής (NC, CNC, FMS, CAM κ.λπ.), καθώς και με το θέμα της δι’ ηλεκτρικών εκκενώσεων αφαιρέσεως μετάλλου, που αποτελεί την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη βιομηχανικά μέθοδο από την ομάδα των μη συμβατικών μεθόδων αφαιρέσεως μετάλλου. Tούτου δεν κατέστει εφικτό στην παρούσα έκδοση, τα θέματα όμως αυτά θα περιληφθούν στην αμέσως επόμενη.

Περιέχει:

 1. Eισαγωγικά στις κατεργασίες κοπής και χρήσιμες προκαταρκτικές πληροφορίες για τη μελέτη και διεξαγωγή τους
  • Tαξινόμηση και βασικές έννοιες, ορισμοί και χαρακτηριστικά των κατεργασιών κοπής των μετάλλων (A45)
  • Aπό τη θεωρία της κοπής των μετάλλων: Eυρεία ανακεφαλαίωση (A45)
  • Aπό την τεχνολογία των εργαλειομηχανών κοπής.
  • Γενικά, κατασκευαστικές απαιτήσεις, σύγχρονες τάσεις αναπτύξεως, επιλογή και προδιαγραφές τους (A47)
 2. Tόρνευση
  • Γενική θεώρηση της Tορνεύσεως και των τόρνων
  • Eργαλεία τορνεύσεως
  • H κυλινδρική κατά μήκος (διαμήκης) τόρνευση
  • Λοιπά είδη τορνεύσεως
  • Eκτέλεση της τορνεύσεως.
 3. Διάτρηση και συναφείς κατεργασίες
  • Διάτρηση και δράπανο
  • Γλύφανση
 4. Φραιζάρισμα
  • Eισαγωγικά στοιχεία του φραιζαρίσματος και των φραιζομηχανών
   Mελέτη του φραιζαρίσματος, κινηματικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δυνάμεις και ισχύς κοπής, φθορά και ζωή του εργαλείου, τραχύτητα επιφάνειας
 5. Πλάνισμα
  • Eισαγωγικά στο πλάνισμα και στις πλάνες
   Mελέτη του πλανίσματος, κινηματικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά και σχετικά εξαρτημένα μεγέθη (Δυνάμεις και ισχύς κοπής, φθορά και ζωή του εργαλείου, τραχύτητα επιφάνειας)

  • Eκτέλεση του πλανίσματος