Οικονομική Θεωρία – Μικροοικονομία

19,08

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1256 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 592 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-072-1 Κωδικός Ευδόξου: 11320 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H Οικονομική θεωρία ή Πολιτική Οικονομία δεν απευθύνεται μόνο στον οικονομολόγο ή στον υποψήφιο οικονομολόγο. Αντίθετα, ξεκινάει με την πεποίθηση ότι η γνώση των οικονομικών εννοιών και των πολύπλοκων οικονομικών καταστάσεων που επικρατούν στη σύγχρονη πραγματικότητα, είναι τα απαραίτητα εφόδια για κάθε πολίτη που θέλει να σκέφτεται και να ενεργεί με πολιτικοοικονομική βούληση και υπευθυνότητα.
Όπως και οι άλλες επιστήμες έτσι και η οικονομική θεωρία ξεκινάει με τον εντοπισμό κάποιων προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτεί τη διατύπωση θεωριών. Κάθε θεωρία αποτελεί ένα σύνολο από λογικές υποθέσεις και μεθόδους, βάση των οποίων διερευνώνται οι αιτίες κάθε προβλήματος και προτείνονται λύσεις αντιμετώπισης του.
Η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια:

  1. την ανάπτυξη εννοιών για την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του πολιτικοοικονομικού συστήματος,
  2. την ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή,
  3. την ανάλυση της συμπεριφοράς του παραγωγού,
  4. τον εντοπισμό των νόμων που διέπουν την παραγωγή και την κατανάλωση αγαθών,
  5. τον τρόπο βάση του οποίου προσδιορίζονται οι τιμές των αγαθών στην αγορά,
  6. το ρόλο του κράτους στην οικονομία

Προσδοκία του συγγραφέα είναι να προκαλέσει προβληματισμό και συζήτηση στα θέματα που άπτονται της οικονομικής επιστήμης, ώστε να επιτευχθεί μια δημιουργική προσέγγιση στον τρόπο επίλυσης τους.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές Έννοιες

Α. Ατομο και Πολιτικοοικονομική Σύστημα
Οι ανάγκες και οι επιθυμίες ♦ Η πολιτική βούληση και οι πράξεις ♦ Η παραγωγική διαδικασία και οι παραγωγικοί συντελεστές ♦ Το πολιτικοοικονομικό σύστημα ♦ Η επιχειρηματικότητα ♦ Η Πολιτική Οικονομία και το βασικό οικονομικό πρόβλημα ♦ Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής ♦ Ο καταμερισμός της εργασίας και η εξέλιξη του πολιτικοοικονομικού συστήματος
Β. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας
Η έννοια του συνολικού προϊόντος και η συνάρτηση παραγωγής ♦ Μέση παραγωγικότητα ♦ Η οριακή παραγωγικότητα ♦ Το κόστος ευκαιρίας και η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων ♦ Η κλίση και οι μορφές της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων ♦ Επίδραση της τεχνολογίας στις παραγωγικές δυνατότητες
Γ. Ανταλλαγή και Χρήμα
Το εμπόρευμα και η ανταλλαγή ♦ Η διάκριση των αγαθών ή εμπορευμάτων ♦ Η εμπορευματοποίηση των ανώτερων αγαθών ♦ Η εφεύρεση του νομίσματος ♦ Το χρήμα ως γενικό μέτρο αξίας ♦ Το χρήμα ως το ιδανικότερο μέσο ανταλλαγής ♦ Η αγορά ♦ Το οικονομικό κύκλωμα
Δ. Η Σχέση Οικονομίας και Οικολογίας
Οι απαράβατοι νόμοι της φύσης ♦ Οι νόμοι του οικοσυστήματος ♦ Το οικολογικό έλλειμμα
Ανακεφαλαίωση 1ου Κεφαλαίου
Θέματα προς Εξέταση
Έννοιες προς ανάπτυξη ♦ Θέματα προς συζήτηση ♦ Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2: H Οργάνωση της Παραγωγικής Διαδικασίας στις Επιχειρήσεις

Α. Η Λειτουργική Συγκρότηση της Επιχείρησης
Η λειτουργία της παραγωγής ♦ Ο λειτουργικός σκοπός της παραγωγικής μονάδας ♦ Χρηματοοικονομική λειτουργία ♦ Το επενδυτικό σχέδιο ♦ Η μέτρηση του κόστους ♦ Η μέτρηση των ωφελειών ♦ Δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας και κερδοφορίας ♦ Η λειτουργία της διοίκησης
Β. Η Θεσμική Συγκρότηση της Επιχείρησης
Το είδος της ιδιοκτησίας ♦ Οι εργασιακές σχέσεις ♦ Η νομική μορφή ♦ Μορφές εταιριών με νομική προσωπικότητα ♦ Ένα βασικό πλεονέκτημα της ΑΕ η πρόσβαση στο χρηματιστήριο ♦ Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα ♦ Συνεταιρισμός
Γ. Η Οικονομική Συγκρότηση
Το μέγεθος της παραγωγικής μονάδας ♦ Η πολυεθνική επιχείρηση ♦ H δομή της αγοράς ♦ Ανακεφαλαίωση 2ου Κεφαλαίου
Θέματα προς Εξέταση
Έννοιες προς ανάπτυξη ♦ Θέματα προς συζήτηση ♦ Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3: Η Καταναλωτική Μονάδα και η Θεωρία της Ζήτησης

Α. Οι Ιδιότητες των Αναγκών του Καταναλωτή
Η ιδιότητα της εξέλιξης ♦ Ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ♦ Η ιδιότητα του κορεσμού
Β. Οι Επιλογές του Καταναλωτή και η Αγοραστική του Δύναμη
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ♦ Η έννοια της αγοραστικής δύναμης ♦ Ο νόμος των καταναλωτικών ορίων ♦ Η έννοια του ορθολογικού καταναλωτή ♦ Οι καμπύλες αδιαφορίας ♦ Η εξίσωση εισοδηματικού περιορισμού ή εξίσωση των καταναλωτικών του δυνατοτήτων ♦ Η ισορροπία του καταναλωτή ♦ Η καμπύλη της τιμής καταναλώσεως και n ατομική καμπύλη ζήτησης ♦ Η καμπύλη εισοδήματος καταναλώσεως και η καμπύλη Engel ♦ Τα αγαθά επίδειξης και τα αγαθά GIFFEN
Γ. Η Συνάρτηση Ζήτησης
Ατομική και αγοραία ζήτηση ♦ Η συνάρτηση ζήτησης: Αλγεβρικές μορφές ♦ Μεταβολή ζητούμενης ποσότητας ♦ Μεταβολή ζήτησης ♦ Ταυτόχρονη μεταβολή ζήτησης και ζητούμενης ποσότητας ♦ Ανάλυση των υπόλοιπων προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης (εκτός της τιμής)
Δ. Οι Ελαστικότητες Ζήτησης
Η έννοια και η χρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ♦ Γραφικός υπολογισμός της ελαστικότητας ζήτησης ♦ H ελαστικότητα σημείου και η ελαστικότητα τόξου ♦ Το πλεονέκτημα της ελαστικότητας ζήτησης έναντι της κλίσης ♦ Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ♦ Ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας ♦ Η εισοδηματική ελαστικότητα ♦ Η σταυροειδής ελαστικότητα
Ανακεφαλαίωση 3ου Κεφαλαίου
Θέματα προς Εξέταση
Έννοιες προς ανάπτυξη ♦ Θέματα προς συζήτηση ♦ Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Θεωρία Προσφοράς: Κόστος και Παραγωγή

A. Η Παραγωγή και το Κόστος στη Βραχυχρόνια Περίοδο
Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης ♦ Επίδραση του νόμου της φθίνουσας απόδοσης στις καμπύλες προϊόντος στη βραχυχρόνια περίοδο ♦ Οι φάσεις παραγωγής ♦ Παραδείγματα εξαιρέσεων στην ισχύ του νόμου της φθίνουσας απόδοσης ♦ Η επίδραση της τεχνολογίας στην καμπύλη του συνολικού προϊόντος ♦ Επίδραση του νόμου της φθίνουσας απόδοσης στις καμπύλες κόστους ♦ Καμπύλες μέσου και οριακού κόστους ♦ Η σχέση της καμπύλης του μεταβλητού κόστους με την καμπύλη του συνολικού προϊόντος ♦ Η σχέση των καμπυλών μέσου και οριακού προϊόντος με τις καμπύλες μέσου μεταβλητού και οριακού κόστους
Β. Η Παραγωγή και το Κόστος στη Μακροχρόνια Περίοδο
Ο νόμος των οικονομιών και αντιοικονομιών κλίμακας ♦ Ο νόμος των οικονομιών κλίμακας οδηγεί στο νόμο της συσσώρευσης του κεφαλαίου ♦ Επίδραση των οικονομιών και αντιοικονομιών κλίμακας στις καμπύλες κόστους ♦ Καμπύλες ισοπαραγωγής ♦ Η επίδραση της τεχνολογίας στις καμπύλες ισοπαραγωγής ♦ Αύξουσες, φθίνουσες και σταθερές αποδόσεις ♦ Πλήρως συμπληρωματικοί συντελεστές ♦ Σταθερή σχέση υποκατάστασης συντελεστών ♦ Γραμμή ίσου κόστους ♦ Ισορροπία της επιχείρησης ♦ Η καμπύλη επέκτασης ή μεγέθυνσης παραγωγής
Γ. Η Καμπύλη Προσφοράς και ο Νόμος της Προσφοράς
Ο Νόμος της Προσφοράς ♦ H αγοραία προσφορά ♦ Συνάρτηση προσφοράς ♦ Μεταβολή προσφερόμενης ποσότητας και προσφοράς ♦ Ανάλυση λοιπών προσδιοριστικών παραγόντων ♦ Ταυτόχρονη μεταβολή προσφερόμενης ποσότητας και προσφοράς
Δ. Η ελαστικότητα προσφοράς
Οι βαθμοί της ελαστικότητας προσφοράς ♦ Πλήρως ανελαστική και πλήρως ελαστική προσφορά ♦ Oι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας προσφοράς
Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου
Θέματα προς Εξέταση
Έννοιες προς ανάπτυξη ♦ Θέματα προς συζήτηση ♦ Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Προσδιορισμός της Τιμής και της Παραγωγής στις Διάφορες Μορφές Αγοράς

A. Ο Προσδιορισμός της Αξίας των Αγαθών – Ιστορική Αναδρομή & Σύγχρονη Πραγματικότητα
Διαχρονική εξέλιξη της θεωρίας για την αξία των αγαθών ♦ Η ολιγομονοπωλιακή διάρθρωση των αγορών: ο προσδιορισμός των τιμών στη σύγχρονη πραγματικότητα
Β. Προσδιορισμός Τιμής και Παραγωγής στον Πλήρη Ανταγωνισμό
Η ισορροπία του κλάδου παραγωγής ♦ Ασταθής και ευσταθής ισορροπία ♦ Μεταβολή της τιμής και ποσότητας ισορροπίας ♦ Τρία παραδείγματα προσδιορισμού της τιμής και ποσότητας ισορροπίας ♦ Καμπύλη ζήτησης της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης ♦ Θέση ισορροπίας της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης ♦ Προσδιορισμός της καμπύλης προσφοράς της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης ♦ Η επίδραση των τιμών των συντελεστών παραγωγής στη καμπύλη προσφοράς της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης ♦ Η επίδραση της τεχνολογίας στην καμπύλη προσφοράς της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης ♦ Η μακροχρόνια ισορροπία της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης
Γ. Ο Προσδιορισμός της Τιμής και της Παραγωγής στο Μονοπώλιο και στο Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό
Α) Μονοπώλιο
Οι καμπύλες εσόδων και η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλίου ♦ Βραχυχρόνια ισορροπία της μονοπωλιακής επιχείρησης ♦ Πότε ο μονοπωλητής διακόπτει την παραγωγή του προϊόντος ♦ Διαφοροποίηση τιμής ♦ Μακροχρόνια ισορροπία του μονοπωλίου ♦ Κρατικό μονοπώλιο
Β) Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
Ο προσδιορισμός της τιμής και ο ρόλος της διαφήμισης στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό ♦ Η ισορροπία στη βραχυχρόνια περίοδο και η αγοραία καμπύλη ζήτησης ♦ Η ανυπαρξία της καμπύλης προσφοράς στον ατελή ανταγωνισμό
Δ. Τιμές και Παραγωγή στο Ολιγοπώλειο
Τα πεδία ανταγωνισμού των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων ♦ Το υπόδειγμα Καρτέλ ή της συνεργασίας ♦ Η βιωσιμότητα του καρτέλ ♦ Το υπόδειγμα της ηγετικής ή κυρίαρχης επιχείρησης ♦ Tο υπόδειγμα της τεθλασμένης ή καμπτόμενης καμπύλης ζήτησης ♦ Η θεωρία των παιγνίων στο ολιγοπώλιο ♦ H ολιγοπωλιακή οργάνωση της αγοράς των αγροτικών προϊόντων ♦ Κερδοσκοπία πρώτων υλών και χρηματιστήρια εμπορευμάτων
Ανακεφαλαίωση 5ου Κεφαλαίου
Θέματα προς Εξέταση
Έννοιες προς ανάπτυξη ♦ Θέματα προς συζήτηση ♦ Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6: H Αναγκαιότητα του Κρατικού Παρεμβατισμού: Μικροοικονομική Πολιτική

Α. Το Πλαίσιο Ανάλυσης της Οικονομικής Οργάνωσης
Η μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης ♦ Η έννοια της οικονομικής πολιτικής ♦ Οι δραστηριότητες του κράτους ♦ Οι διακρίσεις και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής
Β. Ιστορική Αναδρομή στο Ρόλο του Κράτους στην Οικονομία από το 1500 έως το 2003
Ο Μερκαντιλισμός και η εμποροκρατία ♦ Φυσιοκράτες και ο Adam Smith ♦ Ricardo και η ωφελιμιστική σχολή ♦ Οι σοσιαλιστές και ο Καρλ Μαρξ ♦ Η κλασική αποσύνθεση και η νεοκλασική θεωρία ♦ Ο Adolf Wagner ο Keyns και η διεύρυνση του ρόλου του κράτους στην οικονομία ♦ Η αυξανόμενη τάση για επέκταση της δραστηριότητας του κράτους μέχρι τη δεκαετία του 1980
Γ. Οι Λόγοι που Επιβάλλουν την Αναγκαιότητα του Αυξημένου Κρατικού Παρεμβατισμού
A. Η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που να μειώνει το κόστος συναλλαγής ♦ B. Η κατασπατάληση των φυσικών πόρων και η αναγκαιότητα του κοινωνικού – οικονομικού προγραμματισμού ♦ Γ. Η παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινο πρόσωπο ♦ Δ. Οι εξωτερικές επιδράσεις ♦ Ε. Η εξασφάλιση του τρίπτυχου οικονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και δίκαιης διανομής του εισοδήματος ♦ ΣΤ. Τα δημόσια αγαθά και η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
Δ. Μέτρα Ασκησης Μικροοικονομικής Πολιτικής
Φόροι δαπάνης στον πλήρη ανταγωνισμό ♦ Επιδοτήσεις ♦ Έλεγχος τιμών ♦ Έλεγχος εργατικών ατυχημάτων ♦ Έλεγχος της ρύπανσης ♦ Διορθωτικοί φόροι ως μέσο θεραπείας των εξωτερικών οικονομιών ♦ Φόρος ρύπανσης η πρόστιμο: «ο ρυπαίνων πληρώνει» ♦ Επιδότηση κατανάλωσης ♦ Οι διοξίνες: Ένα πρόβλημα ελέγχου στην ποιότητα των προϊόντων ♦ Ποσοτικοί περιορισμοί ή ποσοστώσεις ♦ Καθεστώς προστασίας της ζάχαρης και των τεύτλων στην Ε.Ε. ♦ Πολιτικές ανταγωνισμού ♦ H παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τιμή του σιταριού ♦ Η τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΚΟ ως μέσο άσκησης της οικονομικής πολιτικής: Η ΔΕΗ ένα παράδειγμα
Ανακεφαλαίωση 6ου Κεφαλαίου
Θέματα προς Εξέταση
Έννοιες προς ανάπτυξη ♦ Θέματα προς συζήτηση ♦ Ασκήσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

    * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.