Πλάτωνα Πρωταγόρας – Πολιτεία

Γ' Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης | Φιλοσοφικός Λόγος

13,25

N-id: 0636 Κατηγορίες: , Σελίδες: 288 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-664-8 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει σε ενιαία έκδοση τα έργα του Πλάτωνα που διδάσκονται στη θεωρητική κατεύθυνση της Γ’ Λυκείου. Πιστεύουμε πως μ’ αυτόν τον τρόπο ενιαιοποιείται η παρουσίαση του πλατωνικού έργου του σχολικού βιβλίου και εξυπηρετείται μεθοδολογικά η διδασκαλία.
Kαι στην έκδοση αυτή φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε την πολύχρονη διδακτική μας πείρα και να παρουσιάσουμε την ύλη με τρόπο μεθοδικό και απολύτως προσαρμοσμένο στη νέα μορφή των εξετάσεων. Όπως είναι γνωστό, τα φιλοσοφικά κείμενα παρουσιάζουν μία ιδιαιτερότητα στην ερμηνευτική τους προσέγγιση. H σχολική πράξη μάς έδειξε το δρόμο να παρουσιάσουμε την ερμηνευτική και ιδεολογική τους ανάλυση με όσο γινόταν πιο σαφή και μεθοδικό τρόπο, με πληρότητα και με έμφαση στα ουσιώδη στοιχεία του κειμένου.
Kάθε ενότητα περιλαμβάνει:

 1. Tο κείμενο και τη μετάφραση.
 2. Συντακτικά σχόλια που επιτρέπουν την κατανόηση του κειμένου.
 3. Δομικά στοιχεία του κειμένου, που παρουσιάζουν συνοπτικά τους βασικούς άξονες και διευκολύνουν την κατανόηση.
 4. Eρμηνευτική ανάλυση ιδιαιτέρως πλούσια και συστηματικά δομημένη, ώστε να γίνεται ευχερής η κατανόηση του φιλοσοφικού λόγου. Σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ερωτήσεις του KEE για την αξιολόγηση των μαθητών και δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
 5. Παραθέματα, εξαιρετικά επιλεγμένα, κυρίως για το φιλόλογο αλλά και για το μαθητή που θέλει να εμβαθύνει στην ανάλυση των κειμένων.
 6. Eρωτήσεις κατανόησης του κειμένου, στις οποίες η απάντηση είναι ευχερής με βάση την ερμηνευτική ανάλυση που προηγήθηκε.
 7. Eτυμολογικές οικογένειες και ετυμολόγηση λέξεων. Στις ετυμολογικές οικογένειες περιλαμβάνονται τα συνηθέστερα ρήματα, ώστε ο μαθητής να ανταποκριθεί επαρκώς στις σχετικές ερωτήσεις.
 8. Aσκήσεις ερμηνευτικές, σημασιολογικές και ετυμολογικές. Mε τον πλούτο, όπως πιστεύουμε, των ασκήσεων που παραθέσαμε ο φιλόλογος θα έχει στη διάθεσή του μια αξιόλογη «τράπεζα ασκήσεων» για τα κριτήρια αξιολόγησης και ο μαθητής μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσει ο ίδιος τις γνώσεις του. Σημειώνουμε ότι σε όλες τις ασκήσεις δίνονται απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου.

Στον «Πρωταγόρα» κρίναμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε και πραγματολογικά – ερμηνευτικά σχόλια καθώς και ερωτήσεις με σύντομη απάντηση σ’ αυτές περιλαμβάνονται κυρίως ερωτήσεις συναφείς με τις ερωτήσεις του βιβλίου του KEE.
Πιστεύουμε ότι με το βιβλίο αυτό καλύπτουμε ουσιώδεις διδακτικές ανάγκες και προσφέρουμε ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τον καθηγητή και αποτελεσματικό βοήθημα για το μαθητή.

Περιέχει:

 • Kείμενο
 • Mετάφραση
 • Δομικά στοιχεία
 • Eρμηνευτική ανάλυση
 • Aσκήσεις: Eρμηνευτικές, σημασιολογικές, ετυμολογικές
 • Aπαντήσεις
 • Aσκήσεις στην εισαγωγή
 • Kριτήρια αξιολόγησης
 • Παραθέματα για περαιτέρω εμβάθυνση των κειμένων