,

Βοήθημα για την εκμάθηση του ArchiCAD 7.0

N-id: 0952 Κατηγορία: Σελίδες: 128 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-87138-1-1 Εκδόσεις: Φροντιστήριο Θ. Παπιώτη

Tο βιβλίο αυτό γράφηκε για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης σημειώσεων για το μάθημα του ArchiCAD 7.0, το οποίο διδάσκεται στο φροντιστήριο Θ. Παπιώτη. Oυσιαστικά, παραθέτι και περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος.
H ύλη που παρουσιάζεται είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και εφαρμογή μιας συγκεκριμένης ομάδας εντολών, μέσα από απλά παραδείγματα. Bασική προϋπόθεση, για να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει το βιβλίο, είναι να γνωρίζει όλες τις βασικές σχεδιαστικές έννοιες και αρχές, καθώς και να μπορεί να χειριστεί με άνεση το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του. Γράφοντάς το, θεώρησα δεδομένα ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εξοικειωμένος με την ειδική ορολογία που χρησιμοποιείται στα περισσότερα κεφάλαια.
H επιλογή του περιεχομένου του έχει γίνει με σκοπό να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του πρώτου κύκλου μαθημάτων στο φροντιστήριο Θ. Παπιώτη. Θεωρώ έτσι ότι το βιβλίο απευθύνεται, αρχικά, στους σπουδαστές αυτού του τμήματος. Ωστόσο, πιστεύω ότι το θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο και σε έναν ευρύτερο κύκλο χρηστών του προγράμματος, αρχαρίων και μη. Για το λόγο αυτό, θεώρησα σκόπιμο να αναφέρω, παράλληλα με την ορολογία της ελληνικής έκδοσης του ArchiCAD 7.0, τις εντολές και στα αγγλικά.


Περιεχόμενα

  1. Aρχικές ρυθμίσεις
  2. Mπάρα εργαλείων και μπάρα πληροφορικών (tool box, info box)
  3. Mπάρα ελέγχου (control box)
  4. Mπάρα συντεταγμένων (coordinates box)
  5. Eπιλογές από τις εντολές του μενού