Θεωρία και προβλήματα οργανικής χημείας

12,41

N-id: 0201 Κατηγορία: Σελίδες: 264 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1992 Εκδόσεις: Εκδόσεις Βήμα

Στο συγκεκριμένο βιβλίο γίνεται και μια σοβαρή προσπάθεια να αναλυθούν ορισμένα δύσκολα σημεία της θεωρίας και να γίνουν πιο κατανοητά στους μαθητές. H ταξινόμηση της ύλης έγινε με προσοχή ώστε να μην υπάρχουν “πρωθύστερα” και σε κάθε κεφάλαιο προτείνεται μεθοδολογία για τη λύση των αντίστοιχων προβλημάτων. H εφαρμογή της μεθοδολογίας, γίνεται σε μεγάλο αριθμό λυμένων παραδειγμάτων, με τρόπο κατανοητό και κατά το δυνατό απλό. Mετά τα λυμένα παραδείγματα, ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων για λύση, που θα βοηθήσουν να αποκτηθεί η πολύτιμη εμπειρία που χρειάζεται ο υποψήφιος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα των εξετάσεων. Στο τέλος του βιβλίου ένας ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων κρίσεως θα βοηθήσει το μαθητή να καταλάβει σε ποιο βαθμό έχει αφομοιώσει τη θεωρία. Στο βιβλίο κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί μια σειρά διαγωνισμάτων με σκοπό την αξιολόγηση του διαβάσματος του κάθε υποψηφίου.