Εργαλειομηχανές – Mηχανουργικές κατεργασίες

Πρακτικά 5ου συνεδρίου, παρουσίασης ερευνητικών δραστηριοτήτων του FEAM, περίοδου 1996-1999, 2-3 Δεκεμβρίου 1999, Θεσσαλονίκη.

N-id: 0619 Κατηγορία: Σελίδες: 468 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-431-573-0

Συστήματα CAD/CAM για την υποστήριξη μηχανουργικών μορφοποιήσεων. Τεχνική μηχανουργικών κατεργασιών. Εργαλειομηχανές, κατασκευές, βιομηχανικά ρομπότ, δοκιμαστήρια.

Με την διοργάνωση των ανά τριετία διεξαγομένων Συνεδρίων του, το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (FEAM) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την προσπάθειά του για την αμφίδρομη διάχυση τεχνογνωσίας, μεταξύ της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας. Επίσης επιδιώκει να καταστήσει εμφανές, ότι στην χώρα μας δεν εφαρμόζονται μόνο, αλλά και παράγονται υψηλής τεχνικής στάθμης γνώσεις, τεκμηριωμένες μέσω σχετικών πρωτοποριακών κατασκευών και πρωτοτύπων δημοσιεύσεων. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του 5ου Συνεδρίου παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ανακοινώσεις, προερχόμενες άμεσα από συνεργασίες του με σημαντικές βιομηχανίες, επιχειρήσεις και επιστημονικούς φορείς. Οι υπόλοιπες εργασίες του συνεδρίου προέρχονται από δραστηριότητες του στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, όπως επίσης και από προσπάθειες με σκοπό την εμπλοκή του εργαστηρίου σε υψηλής επιστημονικής στάθμης περιοχές, μεγάλου ενδιαφέροντος για μελλοντικές πρακτικές εφαρμογές.