,

Εργαλειομηχανές, Μηχανουργικές Κατεργασίες, 7ος τόμος, Πρακτικά

7ος τόμος, παρουσίασης ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΕΔΜ, περιόδου 2002-2005

N-id: 1127 Κατηγορίες: , Σελίδες: 552 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2005 ISBN: 960-243-618-2 Εκδόσεις: ΕΕΔΜ

Πρόλογος του Καθηγητή Dr.-Ing. habil. Κ.-Δ. Μπουζάκη, Διευθυντής, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Με τη διοργάνωση των ανά τριετία διεξαγομένων διεθνών συνεδρίων «International Conference on Manufacturing Engineering “ICMEN”» και «”THE” Coatings in Manufacturing Engineering», το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την προσπάθειά του για την αμφίδρομη διάχυση τεχνογνωσίας, μεταξύ της βιομηχανίας και των ερευνητικών φορέων.
Στα συνέδρια: 2ο ICMEN και 5ο «THE Coatings in Manufacturing Engineering» που διεξήχθησαν από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2005, στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής, παρουσιάστηκαν εργασίες που προέρχονται από δραστηριότητες του ΕΕΔΜ , της τελευταίας τριετίας 2002-2005, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης δημο-σιεύθηκαν αποτελέσματα προσπαθειών με σκοπό την εμπλοκή του Εργαστηρίου σε υψηλής επιστημονικής στάθμης περιοχές, μεγάλου ενδιαφέροντος για μελλοντικές πρακτικές εφαρμογές.
Οι περιεχόμενες δημοσιεύσεις στον παρόντα 7ο τόμο πεπραγμένων, αποτελούν μία συστηματική παρουσίαση στα ελληνικά, των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΕΔΜ κατά την αναφερθείσα περίοδο 2002-2005. Η πλειονότητα των σχετικών εργασιών έχει ήδη τύχει δημοσιότητας σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, καθώς και σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, γεγονός που συνηγορεί για το επιστημονικό τους επίπεδο. Στο τέλος του παρόντος τόμου, παρατίθενται εκτενείς περιλήψεις των περιεχόμενων εργασιών στα αγγλικά.
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω, όλους τους συνεργαζόμενους με το ΕΕΔΜ φορείς για την αμέριστη συμπαράστασή τους, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή, η διεξαγωγή του επιστημονικού έργου του.

Preface: Professor Dr.-Ing. habil. Κ.-D. Bouzakis, Director of President of the Organizing Committee

Through the organization of the international Conferences «International Conference on Manufacturing Engineering “ICMEN”» and «”THE” Coatings in Manufacturing Engineering», conducted every three years, the Laboratory for Machine Tools and Manufacturing Engineering (ΕΕΔΜ) of the Aristoteles University of Thessaloniki, continues its effort for the bilateral knowledge diffusion between industry and academic research.
In the Conferences: 2nd ICMEN and 5th “The Coatings”, conducted on 5 – 7 October 2005, in Kallithea of Chalkidiki, Greece, papers were presented, related to ΕΕΔΜ activities of the last three years period 2002-2005, in the frame of investigations, supported by national and international authorities and companies. Moreover, publications are presented associated with efforts of the ΕΕΔΜ personnel, towards entering into new technical areas of importance for future practical applications.
The included papers in the 7th proceedings volume represent a systematic presentation in greek, of research activities in the previous mentioned period 2002-2005. The majority of the related works has been already published in international conferences proceedings and refereed scientific journals, a fact emphasizing their high scientific technical level. At the end of the present volume, extended summaries in English of the presented papers are included.
I would like to thank all associates, collaborating with ΕΕΔΜ, for their support, which made possible the realization of the Laboratory activities.


Περιεχόμενα

  Επικαλύψεις Κοπτικών Εργαλείων

 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Σκορδάρης, N. Mιχαηλίδης, A. Ασιμακόπουλος, G. Erkens

 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Σκορδάρης, Σ. Χατζηγιάννης, Ι. Mυρισίδης, N. Mιχαηλίδης, G. Erkens, I. Wirth

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ PVD ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Σκορδάρης, Ι. Mυρισίδης, N. Mιχαηλίδης, Γ. Μεσομέρης, Ε. Παυλίδου, G. Erkens

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Σκορδάρης, Σ. Χατζηγιάννης, A. Ασιμακόπουλος, Ι. Mυρισίδης, N. Mιχαηλίδης, G. Erkens, R. Cremer, F. Klocke, M. Kleinjans

 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ι. Αναστόπουλος, Γ. Σκορδάρης

 • ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ι. Αναστόπουλος

 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ι. Αναστόπουλος, Α. Ασημακόπουλος

 • H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ, ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Σ. Χατζηγιάννης, Γ. Σκορδάρης, Ι. Μυρισίδης, Ν. Μιχαηλίδης, Κ. Ευσταθίου, E. Παυλίδου, G. Erkens, R. Cremer, S. Rambadt, I. Wirth

 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΦΙΛΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΤΙΚΗ ΑΚΜΗ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Σ. Χατζηγιάννης, Γ. Σκορδάρης, Ι. Μυρισίδης, Ν. Μιχαηλίδης, G. Erkens

 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ SUPERNITRIDE, ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (Ti, Al)N ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΠΗΣ
  G. Erkens, R. Cremer, T.Hamoudi, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ι. Μυρισίδης, Σ. Χατζηγιάννης, Γ. Σκορδάρης, Α. Ασημακόπουλος, Σ. Κομπογιάννης, Ι. Αναστόπουλος, Κ. Ευσταθίου

  Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων επικαλύψεων και άλλων υλικών

 • ΜΙΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ FEM ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
  K.-Δ. Μπουζάκης, N. Μιχαηλίδης

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ FEM – ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ
  K.-Δ. Μπουζάκης, N. Mιχαηλίδης

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ FEM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  Κ-Δ. Μπουζάκης, N. Mιχαηλίδης, Γ. Σκορδάρης

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ν. Μιχαηλίδης, Ι. Αναστόπουλος

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ PVD ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΥΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ε. Λίλη, Α. Σάμπρης, Ν. Μιχαηλίδης, E. Παυλίδου, Γ. Σκορδάρης

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Α. Σάμπρης, Ε. Λίλη

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ FEM ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
  Κ-Δ. Μπουζάκης, Γ. Σκορδάρης, N. Mιχαηλίδης

 • ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης,Α. Ασημακόπουλος, Γ. Σκορδάρης, Ι. Αναστόπουλος, Ε. Παυλίδου, G. Erkens

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Α. Ασημακόπουλος, Ν. Μιχαηλίδης, Σ. Κομπογιάννης, Γ. Μάλλιαρης, Γ. Γιαννόπουλος, Ε. Παυλίδου, G. Erkens

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ρ. Παρασκευοπούλου, Γ. Γιαννόπουλος

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΝΟΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, I. Μυρισίδης, Σ. Παντελάκης, Π. Πετρογιάννης

  Μοντελοποίηση και εκπόνηση πληροφοριών μορφοποίησης υποστηριζόμενες από CMM, CT και Internet διατάξεις

 • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ
  Γκ. Μανσούρ, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Σαγρής, Ε. Βαρύτης

 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΜΑΞΑΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Η/Υ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ν. Μιχαηλίδης, Γ. Μαυρουδής, Δ. Σαγρής, Α. Ασημακόπουλος

 • ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Παντερμαλής, Κ. Ευσταθίου, Ε. Βαρύτης, Ν. Μιχαηλίδης, Γ. Μαυρουδής

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΦΟΥΣ CMM ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μανσούρ, Ε. Βαρύτης, Δ. Σαγρής

 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Ανδρεάδης, Α. Βακάλη, E. Καραπιδάκης

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΣΩ XML, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Ανδρεάδης, Α. Βακάλη, E. Καραπιδάκης

  Μορφοποιήσεις οδοντώσεων, ημιστερεάς χύτευσης – Συγκολλητικές ουσίες

 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΟΔΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ο. Φρειδερίκος, Ι. Μυρισίδης, Ι. Τσιάφης

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ FEM ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ
  Ι. Τσιάφης, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Ν. Μιχαηλίδης, Α. Ασημακόπουλος, Α. Κορλός

 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΣΤΕΡΕΑ ΧΥΤΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μάλιαρης, Α. Τσουκνίδας, Α. Παπαπαναγιώτου, Γ. Κουνελάκης

 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΖΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ FEM ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΣΤΕΡΕΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
  Κ.-Δ. Μπουζακης, Α. Τσουκνίδας, Γ. Μάλιαρης, Α. Παπαπαναγιώτου, Σ. Κομπογιάννης, Γ. Κουνελάκης

  Μηχανισμοί – Βιομηχανικά ρομπότ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ASSUR 3ης ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
  Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μανσούρ, I. Popescu

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ASSUR 3ης ΤΑΞΗΣ
  ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
  Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Γ. Μανσούρ, I. Popescu

 • ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ RR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
  Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Σαγρής, Γκ. Μανσούρ

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
  Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Δ. Σαγρής, Γκ. Μανσούρ

 • ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Σ. Μήτση, Κ.-Δ. Μπουζάκης, Λ. Μισοπολινός, D. Milutinovic

  Εμβιομηχανική

 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΝΑΝΟΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ
  Κ.-Δ. Μπουζάκης, Σ. Μήτση, N. Μιχαηλίδης, I. Μυρισίδης, Γ. Μεσομέρης, Γ. Μάλιαρης, A. Κορλός, Γ. Καπετάνος, Π. Αντωναράκος, K. Αναγνωστίδης

  Contents of «Summaries in English»