Εμβαθύνοντας στη Μηχανική

17,17

N-id: 1756 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 368 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1976 Εκδόσεις: Αυτοέκδοση

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να προσφέρει με τρόπο απλό, σύντομο, με απλά μαθηματικά και χωρίς περιττολογίες τη θεωρία της Μηχανικής συνοδευόμενη από την επεξεργασία σχετικών παραδειγμάτων και άλυτων ασκήσεων. Η διάταξη και η διάρθρωση της ύλης έχει τη σειρά που ο συγγραφέας θεωρεί πιο πρόσφορη για την ομαλή, άνετη και αποδοτική διδασκαλία. Τα παραδείγματα είναι τέτοια, που η εμβάθυνσή τους να δίνει τη δυνατότητα σ’ έναν αναγνώστη που δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του για τη λύση ασκήσεων να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις εξετάσεις.
Οι ασκήσεις και τα παραδείγματα έχουν διαλεχτεί από την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και πολλές από αυτές έχουν συντεθεί από τον συγγραφέα.
Θεωρώ ότι ο σκοπός μου θα έχει πετύχει, όταν το έργο αυτό βρεθεί στα χέρια μαθητών με ανησυχίες και ενδιαφέροντα, γιατί πιστεύω πως θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.
Ευχαριστίες οφείλω στους σχεδιαστές κ. Κώστα Πρωτογυρέλλη και Νίκο Πρωτογυρέλλη για τη φιλότιμη εργασία τους στη κατασκευή και γρήγορη παράδοση των σχεδίων, καθώς και στον μαθητή μου Παράσχο Μανιάτη για τη φιλοτέχνηση του εξωφύλλου.
Ιδιαίτερες επίσης ευχαριστίες οφείλω στον αγαπητό φίλο και εξαίρετο συνάδελφο κ. Αργύρη Παυλιώτη, που ανέλαβε και περάτωση τη τωρινή έκδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα και βοήθησε στις διορθώσεις του κειμένου.

Δημήτριος Κρέτζας

Περιεχόμενα

Εξίσωση διαστάσεων
1. Ανύσματα

Μηχανική
2. Ισορροπία δυνάμεων
3. Ροπές
4. Παράλληλες δυνάμεις κέντρο βάρους
5. Γραφικές παραστάσεις
6. Κινητική
7. Βολές
8. Δυναμική
9. Κυκλική κίνηση
10. Κεντρομόλος δύναμη
11. Τριβή
12. Έργο
13. Ισχύς
14. Απλές μηχανές
15. Ορμή
16. Κρούση
17. Βαρύτητα
18. Αρμονική ταλάντωση
19. Το στέρεο σώμα
20. Τριβή κύλισης
21. Σχετική κίνηση – Κινούμενα συστήματα αναφοράς
22. Υδροστατική
23. Αεροστατική
24. Υδροδυναμική
25. Αεροδυναμική
26. Μοριακές δυνάμεις