,

Η Ψηφιακή Αφήγηση στο Σχολείο

H αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καλλιέργεια του πολυγραμματισμού και της επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών | Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου

12,72

N-id: 1452 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 120 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2011 ISBN: 978-960-456-297-8 Κωδικός Ευδόξου: 22691983 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει DVD με ψηφιακές αφηγήσεις (μία για κάθε γράμμα)

H ψηφιακή αφήγηση είναι μια σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών, οι οποίες μοιράζονται μέσω διαδικτύου. Η εκπαιδευτική της σημασία είναι μεγάλη και παρέχει οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά είναι κάτι νέο για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος είναι δυνατή σε όλες τις βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Οι εκπαιδευτικοί όλων των επιπέδων μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με πολλούς τρόπους, αρκεί να προξενήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, την προσοχή τους, να τους δημιουργήσουν κίνητρα, να δώσουν έμφαση στο δημιουργικό ταλέντο των παιδιών, καθώς αρχίζουν να ερευνούν και να αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Οι μαθητές αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, μαθαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να δομούν τις αφηγήσεις και να γράφουν για ένα ακροατήριο, αυξάνοντας παράλληλα γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών, συνδυάζοντας ποικίλα πολυμέσα.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος γίνεται μια επισκόπηση της αναγκαιότητας της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση και των τεχνολογικών μέσων και τεχνικών που απαιτούνται για τη δημιουργία της. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να κατανοήσουν τη δύναμή της και να την αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι σημαντικό κατά τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων να υπάρχει καλή προφορική αφήγηση, η οποία έχει αντέξει χιλιετίες, είναι διαχρονική και με λίγα τεχνολογικά μέσα μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακή. Για να υπάρξει όμως ιστορία θα πρέπει οι μαθητές να τη γράψουν και η γραφή είναι πρωταρχικό εργαλείο στη δημιουργία της. Αμέσως μετά πρέπει να σκεφτούν ποια ψηφιακά μέσα θα χρησιμοποιήσουν για να την υποστηρίξουν και σταδιακά θα οδηγηθούν στον ψηφιακό γραμματισμό.
Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή τής δημιουργίας ψηφιακών αφηγηματικών ιστοριών στο σχολείο. Περιγράφονται και προτείνονται στους εκπαιδευτικούς αναλυτικές δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε μαθητές του νηπιαγωγείου, για να παράγουν ψηφιακές αφηγήσεις και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο των παιδιών.
Το συνοδευτικό DVD περιέχει ψηφιακές αφηγήσεις για κάθε γράμμα του αλφάβητου που δημιουργήθηκαν από παιδιά νηπιαγωγείων χρησιμοποιώντας την «Τεχνική της Αλφαβήτας».

Συνολικά το βιβλίο αυτό παρέχει λεπτομερείς και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετατροπή απλών και παραδοσιακών ιστοριών σε ψηφιακές αφηγήσεις.


Περιεχόμενα

Α’ Μέρος

 1. Εισαγωγή
 2. Η αφήγηση
 3. Η ψηφιακή αφήγηση
 4. Διαδικασία δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο
 5. Απαραίτητα στοιχεία για να στηθεί μια ιστορία σύμφωνα με το εγχειρίδιο παραγωγής ψηφιακών ταινιών
 6. Τεχνολογικά εργαλεία για την κατασκευή ψηφιακών αφηγηματικών ιστοριών
 7. Συστήματα ψηφιακής αφήγησης
 8. Τεχνικές δημιουργίας ιστοριών από τα παιδιά

Β’ Μέρος

 1. Σχεδιασμός υλοποίησης
 2. Καταγραφή υλοποίησης – Αναλυτικές δραστηριότητες

Παράρτημα

 1. Το λογισμικό Windows Movie Maker (MM2)
 2. Το λογισμικό Microsoft Photo Story
 3. Ένα παράδειγμα: Η ιστορία του «δ»