Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ και Γ΄ Λυκείου

18,13

N-id: 1726 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 384 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2021 ISBN: 978-960-456-572-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό περιέχει πενήντα πέντε (55) αδίδακτα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας απολύτως προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών/-τριών της Β’ και Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου και στις απαιτήσεις (πρωτίστως) των Πανελλαδικών εξετάσεων και της νέας Τράπεζας Θεμάτων.

Για την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τον αρχαίο λόγο και την προσπέλαση των δυσχερειών κάθε αδίδακτο κείμενο συνοδεύεται από:

 • πλούσιο λεξιλόγιο ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές/-τριες στην προσέγγιση ενός «αγνώστου» κειμένου και να κατανοήσουν επιτυχώς το νοηματικό άξονα εκάστου κειμένου
 • λεπτομερή συντακτική ανάλυση όλων των προτάσεων του αρχαίου κειμένου ώστε να μην υπάρχουν στους μαθητές/-τριες απορίες άλυτες
 • ιδιαίτερες (στοχευμένες) συντακτικές παρατηρήσεις και γυμνάσματα για την πληρέστερη προσέγγιση ζητημάτων που απαιτούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
 • πλούσιες γραμματικές ασκήσεις με τις απαντήσεις τους
 • μετάφραση (υποδειγματική) στη νέα ελληνική γλώσσα όλων των αρχαίων κειμένων

Παράλληλα, το βιβλίο αυτό απευθύνεται και σε συναδέλφους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γενικό Λύκειο, παρέχοντάς τους κείμενα επιμελώς επεξεργασμένα για τη διδασκαλία του αδίδακτου κειμένου και γι’ αυτό το κάθε αρχαίο κείμενο λαμβάνει έκταση τόσων στίχων, ώστε να θεωρείται επαρκές σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

 

Περιεχόμενα

 1. Ἰσοκράτους Νικοκλῆς ή Κύπριοι [45-47]
 2. Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 35 [c-d]
 3. Ξενοφῶντος Οἰκονομικός 20 [22-26]
 4. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Γ. 9 [1-3]
 5. Λυκούργου Κατὰ Λεωκράτους [9-10]
 6. Ξενοφῶντος Οἰκονομικὸς ΙΙ [2-4]
 7. Ξενοφῶντος Κύρου Παιδεία 7. 5 [33-35]
 8. Ξενοφῶντος Πόροι ἢ περὶ προσόδων Ι [5-8]
 9. Ξενοφῶντος Οἰκονομικὸς [2.16 - 3.1]
 10. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Ε. 2 [17-19]
 11. Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις Δ. 1 [10-13]
 12. Ἰσοκράτους Τραπεζιτικός [18-19]
 13. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά ΣΤ. 3 [15-17]
 14. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ. 2 [39-40]
 15. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Β. 3 [4-6]
 16. Ἰσοκράτους Αἰγινητικός [21-22]
 17. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ. 7 [6-7]
 18. Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις Β. 2 [18] – Γ. 1 [1]
 19. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ. 1 [2-3]
 20. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά ΣΤ. 3 [10-11]
 21. Ἰσοκράτους Περὶ Ἀντιδόσεως [321-322]
 22. Λυσίου Περὶ δημεύσεως τῶν τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ ἐπίλογος [24-26]
 23. Δημοσθένους Ἐπιτάφιος [20-21]
 24. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β. 18 [2-5]
 25. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 49 [1-4]
 26. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β. [50.1 - 51.2]
 27. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 122 [1-3]
 28. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β. 94 [1-3]
 29. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β. 89 [7-9]
 30. Ἰσοκράτους Αἰγινητικός [16-17]
 31. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Γ. 10 [2-6]
 32. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Γ. 47 [1-5]
 33. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Β. 3 [14-16]
 34. Πλάτωνος Μένων 80 [a-b]
 35. Ἰσοκράτους Πανηγυρικός [8-10]
 36. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. [72.2 - 73.2]
 37. Ἰσοκράτους Παναθηναϊκός [65-67]
 38. Ἰσοκράτους Πανηγυρικός [173-174]
 39. Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος [101-103]
 40. Ἰσοκράτους Φίλιππος [40-41]
 41. Δημοσθένους Κατ’ Ἀριστογείτονος Β. [25-27]
 42. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Ζ. 36 [1-4]
 43. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Ε. [29.3 - 30.1]
 44. Ξενοφῶντος Κύρου παιδεία Α. 5 [13-14]
 45. Ἰσοκράτους Παναθηναϊκός [5-6]
 46. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Γ. [2.3 - 3.2]
 47. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Γ. 39 [4-7]
 48. Ἰσοκράτους Περὶ τῆς Ἀντιδόσεως [216-218]
 49. Ἰσοκράτους Περὶ τῆς Ἀντιδόσεως [278-280]
 50. Ξενοφῶντος Κύρου παιδεία Β. 2 [25-28]
 51. Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Δ. 7 [1-2]
 52. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β. [61.3 - 62.1]
 53. Ἰσοκράτους Εὐαγόρας [74-76]
 54. Δημοσθένους Ὀλυνθιακός Β. [9-10]
 55. Δημοσθένους Κατὰ Φιλίππου Α. [4-5]

Απαντήσεις των ασκήσεων επί της αρχαίας γραμματικής

Βιβλιογραφία