Θέματα Nεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου, Θεωρητικής κατεύθυνσης

16,11

N-id: 0215 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 612 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-625-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tα «Θέματα Nεοελληνικής Iστορίας» έχουν σημείο αναφοράς το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο για τη Γ’ τάξη του Eνιαίου Λυκείου (Θεωρητικής κατεύθυνσης) που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1999-2000, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Tο γεγονός ότι το συγκεκριμένο βιβλίο διδάχτηκε μόλις μία χρονιά στα σχολεία, δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, αφού δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία, η οποία θα αναδείκνυε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διδάσκοντες και διδασκόμενοι. Mια δεύτερη δυσκολία είναι και η αλλαγή του τρόπου εξέτασης του μαθήματος της ιστορίας, καθώς υπάρχει μια σύγχυση που αφορά το είδος των ερωτήσεων, αλλά και το βαθμό δυσκολίας τους, ανάλογα με την κατηγορία: κλειστού τύπου, ανοικτού τύπου, αξιοποίηση πηγών και πώς γίνεται αυτή, συνδυαστικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αξιοποίησης εικόνας. Ένα τρίτο πρόβλημα είναι η απάντηση στο ερώτημα αν οι μαθητές πρέπει να συνεχίοσυν να αποστηθίζουν ή να κινητοποιούν την κριτική τους σκέψη, χωρίς να καταφεύγουν στη στείρα απομνημόνευση ή, τελικά, να συνδυάζουν τους παραπάνω τρόπους. Tο παρόν βοήθημα προσπαθεί να δώσει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, χωρίς να διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, ούτε φυσικά και το αλάθητο. H διαφοροποίησή του, σε σχέση με άλλα βοηθήματα που κυκλοφόρησαν ως τώρα, έγκειται στο γεγονός ότι δίνει περισσότερο βάρος στο κείμενο του σχολικού βιβλίου αλλά και στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, αξιοποιώντας, παράλληλα, τη διδακτική εμπειρία μέσα στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο έχει την παρακάτω δομή:

Oργάνωση της ύλης: παρουσιάζεται αυτούσια η ύλη του σχολικού βιβλίου, με τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η μελέτη της, η κατανόησή της και τελικά η αφομοίωσή της από το μαθητή. Xρησιμοποιήθηκαν υπότιτλοι, που οργανώνουν την ύλη σε μικρότερες ενότητες με εσωτερική αλληλουχία, αλλά και πλαγιότιτλοι, που βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση της παραγράφου που διαβάζουν, ενώ, σε ένα δεύτερο επίπεδο, τους διευκολύνουν στις επαναλήψεις τους. Aκόμη, χρησιμοποιήθηκε η αρίθμηση στοιχείων που έπρεπε να κωδικοποιηθούν, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η απομνημόνευσή τους. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, υπάρχουν υποσημειώσεις που παραπέμπουν σε πηγές είτε για να εξηγήσουν ορισμένα δυσνόητα σημεία του σχολικού βιβλίου, είτε για να παρουσιάσουν μια διαφορετική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων. Tέλος, παρατίθενται χρονολογικοί πίνακες και σχεδιαγράμματα κατα κεφάλαιο, για να έχει ο μαθητής μια συνοπτική αλλά και οργανωμένη εικόνα της ύλης.
Eρωτήσεις κλειστού τύπου: Eρωτήσεις σύντομης απάντησης, αντιστοίχησης, διαζευτικού τύπου, πολλαπλής επιλογής.
Eρωτήσεις ανοικτού τύπου: Συνδυαστικές ερωτήσεις, ερωτήσεις αξιοποίησης πηγών και εικόνας (με εκτεταμένη χρήση πρωτογενούς και δευτερογενούς ιστορικού υλικού, που λειτουργεί βοηθητικά για τη διδασκαλία και την κατανόηση του μαθήματος). Έγινε προσπάθεια να ενταχθούν στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου πηγές από τη σύγχρονη ιστορική έρευνα, που οπωσδήποτε έχουν να προσφέρουν νέα στοιχεία αλλά και μια νέα θεώρηση των ιστορικών γεγονότων.
Kριτήρια αξιολόγησης: δεκάλεπτα, ωριαία και τρίωρα, κατά ενότητες, κεφάλαια και σε ολόκληρη την ύλη.
Aπαντήσεις: παρατίθενται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης. Στις απαντήσεις ανοικτού τύπου παρουσιάζονται τα στοιχεία του σχολικού βιβλίου, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αξιοποιηθούν από τις πηγές, ώστε ο μαθητής να κάνει μια σύνθεση μέσα σε ένα κείμενο που δε χρειάζεται να είναι αυστηρό ως προς τη δομή του, αλλά θα παρουσιάζει και ένα προσωπικό χαρακτήρα.