Μικροοικονομία. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Λυκείου

Πρωτότυπη προσέγγιση με υποδείγματα και πρότυπα ασκήσεων

16,11

N-id: 1381 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 312 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2010 ISBN: 978-960-456-204-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βοήθημα αυτό γράφτηκε με σκοπό την κατηγοριοποίηση και αποσαφήνιση της διδακτέας ύλης του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ’ Λυκείου.

Η διάρθρωση του κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει:
Α. Τυπολόγιο
Β. Χρήσιμες Παρατηρήσεις
Γ. Υποδείγματα Ασκήσεων
Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης
Ε. Διαγωνίσματα Κλιμακούμενης Δυσκολίας

Επίσης, υπάρχουν δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που συμβάλλουν στην διεύρυνση και κατάκτηση της γνώσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πρότυπες Συνδυαστικές Ασκήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται:
Ι) Λυμένα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων προηγούμενων ετών
ΙΙ) α) Απαντήσεις–Λύσεις Σχολικού Βιβλίου
II) β) Απαντήσεις–Λύσεις των κριτηρίων αξιολόγησης και όλων των διαγωνισμάτων

Η απλούστευση της γνώσης συμβάλλει στο να χρησιμοποιηθεί το παρόν βιβλίο με την ίδια ευκολία τόσο από τον μαθητή όσο και από τον καθηγητή, καθώς και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
Α. Τυπολόγιο
Β. Χρήσιμες Παρατηρήσεις
Γ. Υποδείγματα Ασκήσεων
Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης
Ε. Διαγωνίσματα κλιμακούμενης δυσκολίας

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών
Α. Τυπολόγιο
Β. Χρήσιμες Παρατηρήσεις
Γ. Υποδείγματα Ασκήσεων
Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης
Ε. Διαγωνίσματα κλιμακούμενης δυσκολίας

Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος
Α. Τυπολόγιο
Β. Χρήσιμες Παρατηρήσεις
Γ. Υποδείγματα Ασκήσεων
Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης
Ε. Διαγωνίσματα κλιμακούμενης δυσκολίας

Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών
Α. Τυπολόγιο
Β. Χρήσιμες Παρατηρήσεις
Γ. Υποδείγματα Ασκήσεων
Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης
Ε. Διαγωνίσματα κλιμακούμενης δυσκολίας

Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών
Α. Τυπολόγιο
Β. Χρήσιμες Παρατηρήσεις
Γ. Υποδείγματα Ασκήσεων
Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης
Ε. Διαγωνίσματα κλιμακούμενης δυσκολίας

Παράρτημα Ι: Πρότυπες Συνδυαστικές Ασκήσεις
Παράρτημα ΙΙ: Επαναληπτικά Διαγωνίσματα
Λυμένα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων προηγούμενων ετών
Απαντήσεις – Λύσεις Σχολικού Βιβλίου
Απαντήσεις – Λύσεις των κριτηρίων αξιολόγησης και όλων των διαγωνισμάτων