Πολιτική & Δίκαιο για ΑΣΕΠ

11,87

N-id: 1392 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 168 Σχήμα: 20.5 x 20.5 Xρονολογία: 2010 ISBN: 978-960-456-210-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη
  • Θεωρία του βιβλίου της Β΄ Λυκείου
  • 950 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τις απαντήσεις τους

Το βιβλίο περιέχει 10 κεφάλαια, αντίστοιχα με το βιβλίο της Β’ Λυκείου «Πολιτική και Δίκαιο».
Το πρώτο μέρος κάθε κεφαλαίου περιέχει συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.
Το δεύτερο μέρος κάθε κεφαλαίου περιέχει Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για πρακτική εφαρμογή της θεωρίας, οι οποίες είναι χωρισμένες σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει πρωτότυπες ερωτήσεις και η δεύτερη περιέχει ερωτήσεις που έχουν επιλεγεί από προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η διάταξη των ερωτήσεων αυτών ακολουθεί την ύλη του σχολικού βιβλίου. Συνιστάται η μελέτη της θεωρίας κάθε κεφαλαίου, πριν από την ενασχόληση του αναγνώστη με τις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου, για εμβάθυνση, γίνεται παράθεση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε αντιστοιχία με τα άρθρα του Συντάγματος, οι οποίες είτε είναι πρωτότυπες είτε έχουν αντληθεί από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, και απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους. Δεν γίνεται παράθεση των αντίστοιχων άρθρων του Συντάγματος, καθώς υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο, και θεωρήθηκε περιττή η ενσωμάτωσή τους. Συνιστάται ωστόσο να γίνεται πρώτα ανάγνωση του αντίστοιχου άρθρου του Συντάγματος και μετά να δίνονται οι απαντήσεις στις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής παραθέτονται στο τέλος του βιβλίου.


Περιεχόμενα

1. Η πολιτική
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
2. Το δίκαιο
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
3. Από την πόλη-κράτος στο Νέο Ελληνικό Κράτος
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
4. Η οργάνωση της Πολιτείας
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
5. Η λειτουργία της Πολιτείας
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
6. Ατομικά, Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
7. Κοινωνική και Πολιτική δυναμική
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
8. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
9. Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
10. Η Διεθνής Κοινότητα
Θεωρία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
Το Σύνταγμα της Ελλάδας
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
Βιβλιογραφία