Ρόδος. Εκατό Χρόνια Φωτογραφίας (1850-1950) / Rhodes 1850-1950 – One Hundred Years of Photography

34,00

N-id: 1753 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 296 Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο Σχήμα: 24 x 30.5 Xρονολογία: 2014 ISBN: 978-960-456-540-5

Δίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά), δίχρωμη έκδοση, με σκληρό εξώφυλλο. Κυκλοφορεί επίσης χαρτόδετο.

Σημείωμα του συγγραφέα

Το νησί της Ρόδου είχε την τύχη να φωτογραφηθεί όσο κανένα άλλο. Η φύση το προίκισε με ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές και η ιστορία το ευλόγησε με θρύλους και παραδόσεις ξακουστές σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σκοπός του βιβλίου είναι να καλυφθεί μια περίοδος εκατό χρόνων, από το 1850 οπότε υπολογίζεται ότι έγινε εκεί η πρώτη φωτογραφία, μέχρι το 1950, χρονολογία που σηματοδοτεί το τέλος της δουλείας αιώνων μετά τα γεγονότα της απελευθέρωσης και της ενσωμάτωσης με την Ελλάδα.
Οι δυσκολίες της προσπάθειας ήταν δύο. Αφενός η έλλειψη επαρκών πηγών για την ζωή και την δράση των φωτογράφων των χρόνων εκείνων και αφετέρου, η πληθώρα φωτογραφιών από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους που έπρεπε να ταυτοποιηθούν και να χρονολογηθούν.
Έτσι αποφασίστηκε να δημοσιευθούν οι σημαντικότερες φωτογραφίες της πόλης και της υπαίθρου, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από την προσωπική μου συλλογή. Οι υπόλοιπες αντλήθηκαν από μουσεία και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φίλους συλλέκτες και συγγενείς των παλιών ντόπιων φωτογράφων. Πρόθεση ήταν να αναδειχθεί πρωτίστως η εικόνα και έτσι οι φωτογραφίες τοποθετήθηκαν σε μια χρονική και θεματική αλληλουχία, διανθισμένες με μικρά επιλεκτικά κείμενα περιηγητών και συγγραφέων της εποχής.
Η προσπάθεια όμως αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν υπήρχε αναφορά στους φωτογράφους, στους αφανείς αυτούς ήρωες στους οποίους οφείλονται όλες αυτές οι μοναδικές αποτυπώσεις του χρόνου. Προορισμένος να βρίσκεται πίσω από τη μηχανή, ο φωτογράφος κλειδώνει το χρόνο, τον ακινητοποιεί και μας τον παραδίνει αποτυπωμένο στο φωτογραφικό χαρτί. Έτσι ο καθένας από αυτούς μας διηγείται και μία ιστορία που αργότερα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη πηγή γνώσης του παρελθόντος. Μια ιστορία που την είδαν καθαρή όπως την φωτίζει ο ήλιος και πρώτοι αυτοί ανάμεσα σε άλλους είδαν τη Ρόδο του περασμένου αιώνα να αλλάζει και να μεταμορφώνεται.

Author’s note

Τhe island of Rhodes had the luck of being photographed more than any other. Nature endowed it with special natural beauties, and history blessed it with legends and traditions renowned all over the world.
The objective of this book is to cover a period of one hundred years, from 1850 when the first photograph is estimated to have been taken, until 1950, a period that begins with the end of slavery, which lasted for decades, until the events of the island’s liberation and its integration with Greece.
Two were the main difficulties of this task; firstly the lack of adequate sources regarding the life and activities of photographers during those years, and secondly, the massive amount of photographs taken by professional and amateur photographers that needed to be identified and dated.
This is why it was decided to publish the most important photographs of the city and countryside, most of which are part of my private collection. The rest of the photographs were taken from museums and institutions in Greece and abroad, fellow collectors and relatives of local photographers. The intention was firstly to promote the photographs; thus, they were placed in chronological and thematic sequence, punctuated by short selected texts written by travelers and authors of the subsequent period at each time.
However, this effort would not have been completed if there was no mention of the photographers, these nameless heroes, to whom these unique snippets of time are attributed. The photographer, destined to be behind the camera, makes time stand still, and delivers it to us printed on photographic paper.
That is how each one of them narrates a story that later can prove to be a valuable source of knowledge of the past. A story seen clearly, and those photographers were the first, among others, to have seen Rhodes of the previous century change and transform.