, ,

Κλιματική Αλλαγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον

34,49

N-id: 1353 Κατηγορίες: , , , , Σελίδες: 820 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2009 ISBN: 978-960-456-179-7 Κωδικός Ευδόξου: 22825981 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Εισαγωγικό Σημείωμα της Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου (Συντονιστής Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ)

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, ΣΠ, είναι συμβουλευτικό όργανο της Πρυτανείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μοναδικό ΑΕΙ της χώρας που διαθέτει ένα τέτοιο όργανο. Ιδρύθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ τον Μάιο του 1999 για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των 133 τότε Εργαστηρίων και των είκοσι σήμερα Τμημάτων ή Σχολών που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα, για να ισχυροποιήσει την εκπαίδευση και την έρευνα, να συνεισφέρει στη δημιουργία και βελτίωση των υποδομών, να ενδυναμώσει τον ρόλο και τον λόγο του ΑΠΘ στην κοινωνία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής. Τα μέλη του ΣΠ είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Τμημάτων ή Σχολών, οι οποίοι εκλέγουν τον συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή του ΣΠ. Λειτουργεί στη βάση ανιδιοτελούς σχέσης με την πολιτεία και στηρίζεται στην προσφορά εργασίας των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΘ.
Τα μέλη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος τιμούμε με συνέπεια και συνέχεια τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση και αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος. Πιστοί στις αρχές της πρόληψης και προφύλαξης, συνεργαζόμαστε επιστημονικά με τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον και συνεισφέρουμε με προτάσεις -στο μέτρο του δυνατού- στα περιβαλλοντικά ζητήματα της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής και της χώρας.
Το περιβάλλον είναι ενιαίο, αδιαίρετο, χωρίς σύνορα. Οι οικολογικοί παράγοντες, το νερό, ο αέρας, το φως και το κλίμα, το έδαφος και υπέδαφος, το ανάγλυφο και η βλάστηση, η χλωρίδα και πανίδα εδώ και αιώνες δέχονται ανθρωπογενείς πιέσεις. Η αλόγιστη διαχείριση της γεωργίας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και του τουρισμού, της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου, η απρογραμμάτιστη αστικοποίηση της υπαίθρου και η υπερδόμηση των πόλεων υποβαθμίζουν καθημερινά το περιβάλλον και την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Η ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας, η εφαρμογή των διεθνών συνθηκών για την προστασία της φύσης και η επικαιροποίησή τους, η εφαρμογή κοινωνικής και όχι οικονομικής πολιτικής υπέρ του περιβάλλοντος, είναι βασικά στοιχεία για την προστασία του, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος αναζητά λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον με στόχους αφενός την κατανόηση των μηχανισμών της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και αφετέρου την προώθηση σύγχρονων τεχνικών, τεχνολογίας και εφαρμογών περιορισμού των συνεπειών, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του χωρικού σχεδιασμού και της απαραίτητης κοινωνικής οργάνωσης. Η εναρμόνιση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προοπτική αειφορίας με την ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό περιβάλλον, είναι το στίγμα του συνεδρίου αυτού.
Θέσαμε τους στόχους εδώ και δύο χρόνια. Τότε που η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν ήταν ακόμη μόδα.
Τότε που επιστημονικά αναλογιστήκαμε για το πώς τα γενικώς παγκοσμιοποιημένα αυτά προβλήματα αγγίζουν τα μη, ευτυχώς ακόμη, παγκοσμιοποιημένα, ελληνικά τοπία φυσικά, αγροτικά, αστικά. Ποιες από τις διεθνώς αναπτυσσόμενες τάσεις θεσμικά, κοινωνικά, φυσικά και τεχνολογικά, αφορούν το ελληνικό περιβάλλον.
Πώς, πού και γιατί αυτές μπορεί ή πρέπει να διαφοροποιούνται, να εξειδικεύονται ή να εφαρμόζονται και με τι τρόπο.

Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του συνεδρίου, με συμμετοχή εργασίας, διακόσιοι πενήντα επιστήμονες από όλη την χώρα και το εξωτερικό. Οι ενενήντα πέντε εργασίες που έγιναν αποδεκτές με την προφορική ή αναρτημένη παρουσίαση τους, οι ομιλίες διακεκριμένων διεθνώς, προσκαλεσμένων ομιλητών, με τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα και προτάσεις έρευνας ή μελετών, αλλά και η γόνιμη ελπίζουμε με βάση αυτές συζήτηση μεταξύ των αθρόας προσέλευσης συνέδρων, αρθρώνονται στις ακόλουθες ενότητες.

Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Περιβάλλον και υγεία. Κλιματική αλλαγή και βιωτή: Γεωργία, πανίδα και δάση / Αποκατάσταση οικοσυστημάτων και ποιότητας νερού. Δίκαιο περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη: Χωροταξία, πολεοδομία, αστικός σχεδιασμός / Αρχιτεκτονική Τοπίου, αρχιτεκτονική, ψηφιακός σχεδιασμός / Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ: Βιοκαύσιμα / Λοιπές ΑΠΕ (Γεωθερμική, Ηλιακή, Αιολική, Υδροηλεκτρική Ενέργεια) / Απόβλητα και πυρηνική ενέργεια.
Αυτός ο πλούτος θα είναι η παρακαταθήκη του Συνεδρίου στην ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον. Ένας φακός στον ελληνικό «κήπο» όπως ο Jules Clement θα το έλεγε. (Αρχιτέκτων τοπίου, Καθηγητής ENSP, Versailles, δημιουργός των πάρκων André Citröen, του Musé du quai Branli και της πράσινης αρχιτεκτονικής του J. Nouvel στο Παρίσι, επινοητής των θεωριών του Πλανητικού Κήπου, του Κήπου σε Κίνηση και του Τρίτου Τοπίου.) Mε οικολογικά κριτική άποψη αναφέρεται σε ψευδεπίγραφες ή κατ’ όνομα πολιτικές βιωσιμότητας: «τι προωθούμε στο όνομα της αειφόρου ανάπτυξης», «η οικολογία ως επιστήμη έχει βοηθήσει στην κατανόηση του ανθρώπινου παραλογισμού», «μακρο και μικρο-τοπικά», «το μόνο πράγμα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτή η Γη, αυτός ο μικρός κήπος».

Στο πλαίσιο και το πνεύμα αυτού του Συνεδρίου, τιμούμε, ενώ βέβαια μας τιμά η αποδοχή της πρόσκλησης, τον διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα οικολόγο, τον Πανταζή Α. Γεράκη, ομότιμο καθηγητή Οικολογίας του ΑΠΘ, Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, ΕΚΒΥ, για την πολύτιμη, ουσιαστική και μακρόχρονη προσφορά του στην επιστήμη της Οικολογίας και τις εφαρμογές της στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Είναι μοναδική η μετά λόγου γνώσης κοινωνική συνεισφορά του στην οικολογική, όπως από το 1970 λέγαμε, ή την βιώσιμη ή αειφόρο, όπως στις μέρες μας μετεξελίσσεται, ανάπτυξη. Όταν βέβαια η οικολογία εξακολουθεί να είναι βασικός πυλώνας της κοινωνικο- πολιτισμικής και όχι μονοσήμαντα οικονομικής προσέγγισης στη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.


Περιεχόμενα

Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Σύστημα δεικτών περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη
Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Χ. Βλαχοκώστας, Δ. Σπυρίδη, Κ. Νικολάου
Επίδραση της κλιματικής μεταβολής στην αέρια ρύπανση της Ευρώπης
Π. Ζάνης, Ε. Κατράγκου, Ι. Τεγούλιας, Δ. Mελάς
Επιπτώσεις της αστικοποίησης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης
Μ. Πετρακάκης, Α. Κελέσης, Π. Τζουμάκα, Ν. Παπαγιαννόπουλος
Μελέτη της επίδρασης της νέφωσης στην ηλιακή ακτινοβολία για τον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση δορυφορικών εκτιμήσεων
Α. Καζαντζίδης, Ε. Νικητίδου, J. Verdebout, Α. Μπάης, Μ.-Μ. Ζεμπιλά
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας αέρα για την Κύπρο
Ν. Μουσιόπουλος, Γ. Τσέγας, Ι. Ντούρος, Λ. Χουρδάκης, Σ. Κλεάνθους
Νανοσωματίδια στη Θεσσαλονίκη: Σύγκριση αστικής – ατμόσφαιρας και υποβάθρου
Η. Βουίτσης, Λ. Ντζιαχρήστος, Α. Κελέσης, Μ. Πετρακάκης, Ζ. Σαμαράς
Ανθρωπος και εγγύς διαστημικό περιβάλλον: Η αστρονομική διάσταση
Ν. Κ. Σπύρου

Περιβάλλον και Υγεία

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και καρκίνος
Ζ. Σινάκος
Σύγκριση της θνησιμότητας απο διάφορες αιτίες στις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας τη δεκαετία 1998 – 2007
Ε. Παυλίδου, Π. Γεωργιανός, Δ. Χαραλαμπίδης, Ν. Παπαδάκης, Α. Μπένος
Αξιολόγηση της κατάστασης της ύδρευσης και αποχέτευσης στη Μακεδονία και Θράκη
Ν. Παπαδάκης, Π. Γεωργιανός
Αρσενικό, μαγγάνιο και νιτρικά ιόντα στο πόσιμο νερό των σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Συσχέτιση της συγκέντρωσης του αρσενικού στο νερό με τη συγκέντρωσή του σε τρίχες μαθητών
Χ. Δουλγέρης, Π. Τσουμπάρης, Λ. Κοβάτση, Ν. Ράικος, Ν. Παπαδάκης, Ε. Τσούκαλη
Τοξικότητα του αρσενικού και εφαρμογή των ενώσεων του σιδήρου στην απομάκρυνσή του από φυσικά νερά
Μ. Μήτρακας, Π. Παντελιάδης, Σ. Τρεσίντση
Μόλυβδος σε βιολογικά δείγματα εργαζομένων της Βόρειας Ελλάδας
Ν. Ράικος, Λ.-Κ. Κοβάτση, Ε. Τσούκαλη
Φυσικός, χημικός και οικο-τοξικολογικός χαρακτηρισμός σωματιδιακής ύλης επιβατικών οχημάτων
Η. Βουίτσης, Λ. Ντζιαχρήστος, Π. Πιστικόπουλος, Λ. Χρυσικού, Κ. Σαμαρά, Χρ. Παπαδημητρίου, Π. Σαμαράς, Γ. Σακελλαρόπουλος, Ζ. Σαμαράς
Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και κοινωνικό κόστος της σωματιδιακής και φωτοχημικής αέριας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης
Χ. Βλαχοκώστας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Γ. Μπανιάς, Κ. Καλογερόπουλος

Κλιματική Αλλαγή και Βιωτή
Γεωργία, Πανίδα, Δάση

Επιπτώσεις κλιματικών μεταβολών στη γεωργία και προτάσεις αντιμετώπισής τους
Α.Π. Μαμώλος, Σ.E. Τσιούρης
Βιολογική Γεωργία και περιβάλλον: Η περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς
Δ. Προφήτου, Κ. Αθανασιάδης
Επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στην ελληνική αμπελουργία
Σ. Κουνδουράς
Εκπομπές Ν2Ο του εδάφους και οικολογική δραστηριότητα γαιοσκωλήκων
Γ. Γιαννόπουλος, J.W. van Groeningen, M. Pulleman, L. Brussaar
Κλιματική μεταβολή και ορνιθοπανίδα
Μ. Νοΐδου, Σ.Ν. Στολάκη, Σ. Καλπάκης, Σ.Ε. Τσιούρης
Η επίδραση των δασοκομικών χειρισμών στην προστασία των δασών και των δασικών τοπίων
Α. Χατζηστάθης
Οικολογικά χαρακτηριστικά της ζώνης μίξης δασών-οικισμών (Wildland-Urban Interface) της περιαστικής περιοχής Θεσσαλονίκης
Π. Γκανάτσας, Α. Μαντζαβέλας, Κ. Δημηρόπουλος, Δ. Ράπτης
“Πλιάτσικο” στο ελληνικό φυσικό περιβάλλον
Ι. Μπαρμπούτης

Κλιματική Αλλαγή και Βιωτή
Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων και Ποιότητας Νερού

Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων
Σ.Ε. Τσιούρης, Π.Α. Γεράκης, Β. Τσιαούση, Δ. Παπαδήμος
Aποκατάσταση λίμνης Κορώνειας – Δημιουργία και διαμόρφωση υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων
Χ. Τζιμόπουλος, Χ. Ευαγγελίδης, Ν. Τζιμόπουλος, Σ. Χονδρογιάννης, Α. Γιάντσης
Έργα αρχιτεκτονικής τοπίου για την Κορώνεια
Μ. Αντωνιάδου, H.A. Αντωνοπούλου, Γ. Αρίμη, Μ. Κουλούρη, Α. Μπουρλίδου, Α. Νάσσος, Α. Παπαδοπούλου, Α. Σεμερτσίδης, Ε. Σπυροπούλου, Ξ. Τοκμακίδου, Γ. Τυροθουλάκης, Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου
Το αποτύπωμα της έλλειψης αειφορίας του Εχέδωρου ποταμού και η προοπτική αποκατάστασης και ανάδειξής του
Γ. Τυροθουλάκης, Μ. Τσακίρη, Γ. Δοξάνη, Κ. Χριστοδούλου, Σ. Τσιούρης
Επεξεργασία πόσιμου νερού με οζόνωση σε συνδυασμό με προσρόφηση
Ε. Πετρίδου, Μ. Μήτρακας
Νέες φωσφορικές ενώσεις του τιτανίου για απομάκρυνση ραδιονουκλιδίων από το περιβάλλον
Α. Χατζηδημητρίου, Μ. Ταμπακόπουλος, Φ. Νόλη, Π. Μισαηλίδης

Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Χωροταξία, Πολεοδομία, Αστικός σχεδιασμός

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, το γενικό και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια
Σ. Χατζηκοκόλη
Tο ελληνικό τοπίο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Προβληματισμοί
Π. Κοσμόπουλος
Πολιτισμικό αναπτυξιακό πάρκο – Το παράδειγμα της Χίου
Π. Σταθακόπουλος, Θ. Μαγγανά
Ανάπτυξη δικτύων και αστικών εξυπηρετήσεων, ενοποίηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων για μια βιώσιμη ανάπτυξη μικρών παραλιακών οικισμών του Πηλίου. Μελέτη περίπτωσης: Αγριά Μαγνησίας
Τ. Ν. Τζώρτζη, Μ. Ζαχαράκη
Βιώσιμη ανάπτυξη και πολεοδομικός προγραμματισμός στον οικισμό βορειοελλαδικής «λαϊκής» αρχιτεκτονικής Γαλάτιστα Νομού Χαλκιδικής
Ε. Δημητριάδης, Δ. Δρακούλης, Γ. Πισσούριος
Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Αναφορά σε αστικό περιβάλλον
Μ. Λαζαρίδου, Ε. Πάτμιος
Μεθοδολογία σχεδιασμού δικτύου πρασίνου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης
Μ. Λιονάτου, Ι.Α. Τσαλικίδης

Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αρχιτεκτονική τοπίου, Αρχιτεκτονική, Ψηφιακός σχεδιασμός

Drosscape: Ανάκτηση τοπίου για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής πόλης
Β. Τσιούμα
Βιοκλιματική προσέγγιση στον σχεδιασμό των αστικών υπαίθριων χώρων
Δ. Τέλη, Κ. Αξαρλή
Αστικά ή μητροπολιτικά πάρκα και δίκτυα πράσινων χώρων. Πρόταση για τη περιβαλλοντική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης
Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου, Μ. Κουλούρη
Ετεροτοπίες δυτικής Θεσσαλονίκης. Aνασύνταξη και αναβάθμιση του τοπίου της πόλης
Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου, Α. Μπουρλίδου
Σταθμοί του μετρό και διαμόρφωση υπαίθριων χώρων. Μια συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου, Γ. Αρίμη
Σχεδιασμός και δημιουργία δικτύου πρασίνου και οικολογικών-πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη της Έδεσσας
Ι.Α. Τσαλικίδης, Μ. Λιονάτου, Δ. Μεταξάς, Φ. Παπαπέτρου
Αρχιτεκτονική και Βιωσιμότητα: Σχεδιάζοντας στο όριο φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου
Α. Παπαδοπούλου, Β. Τσακαλίδου
Ψηφιακά εργαλεία για μια βιώσιμη αρχιτεκτονική
Σ. Τζιμοπούλου

Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Αναζητώντας νέους τρόπους δόμησης με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Δ. Γιουζέπας, Γ. Τσάρας
Οι μεταλλικές κατασκευές στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
Ι. Ζυγομαλάς, Ε. Ευθυμίου, Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος
Αειφορία στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης στις Αλυκές της Λάρνακας, Κύπρος
Α. Μιχαήλ, Φ. Μπουγιατιώτη, Α. Οικονόμου
Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός σε αποκατάσταση μοντέρνου κτιρίου
Α. Μιχαήλ
Ολοκληρωμένη μελέτη φυτεμένου δώματος σε κτίρια γραφείων και κατοικιών
Μ. Καρτέρης, Ι. Θεοδωρίδου, Α. Μ. Παπαδόπουλος, Τ. Ν. Τζώρτζη, A. Καρτέρης
Θερμοκρασιακά δεδομένα ενεργειακών μελετών κτιρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Σύγκριση των δεκαετιών 1983-1992 και 1993-2002
Κ. Παπακώστας, Α. Μιχόπουλος, Θ. Μαυρομμάτης, Ν. Κυριάκης

Δίκαιο Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Νoμoλογιακές προϋποθέσεις για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ε.-Α. Αθ. Μαριά
Η ιδιαίτερη προστασία του αιγιαλού από την άποψη του διοικητικού δικαίου – Συνοπτική παρουσίαση τριών θεματικών
Ι.Γ. Μαθιουδάκης
Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ελλάδας με τρίτες χώρες. Εξαγωγή της περιβαλλοντικής μας ανεπάρκειας;
Δ. Μάνου
Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050
Θ. Πετρουλά, Α. Πληθάρας, W. Graus, E. Blomen

Δίκαιο Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κατανοώντας το Ενεργειακό Ζήτημα. Μια εκπαιδευτική εφαρμογή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση ενός διερευνητικού λογισμικού
Ν. Γούναρη, Μ. Δασκολιά, Χ. Κυνηγός
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα αξιών και σχεδιασμού χώρου
Κ. Ταμουτσέλη
Συμβατή με την προστασία η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών: “Οικοτουρισμός και περιβαλλοντική ενημέρωση”
Π. Κουράκλη, Α. Δημαλέξης

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Βιοκαύσιμα

Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας
Α. Τόκα, Ε. Ιακώβου, Δ. Βλάχος
Εκτίμηση διαθέσιμου δυναμικού βιομάζας και οργανικών αποβλήτων για ενεργειακή αξιοποίηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Α. Μαλαμάκης, Α. Καραγιαννίδης
Οικονομική ανάλυση της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών στην Αν. Μακεδονία και Θράκη
Μ. Θ. Σαββίδου, E. Ζέρβας
Τεχνο – οικονομική ανάλυση παραγωγής ενέργειας από την αεριοποίηση ενεργειακών καλλιεργειών
Μ. Θ. Σαββίδου, Ε. Ζέρβας
Δυνατότητες της αγριαγκινάρας για παραγωγή βιοκαυσίμων στο οικοσύστημα της Αρτας
Ε. Λενέτη, Γ. Αυγέρης, Γ. Μάνος, Κ. Ζήσης, Π. Υφαντή, Σ. Μάνος
Περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων μέσω κυψελίδας καυσίμου βιοαερίου
Θ. Παπαδάμ, Ι. Γεντεκάκης
Παραγωγή βιοαερίου από στερεά αστικά απορρίμματα επεξεργασμένα με αντιδραστήρα περιστρεφόμενου τύμπανου
Π. Γκίκας, Μπάονινγκ Ζου, Ρουϊχόνγκ Ζανκ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ειδική χωροταξική μελέτη για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Νομό Γρεβενών, σε εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου
Ε. Δ. Σέμψη – Ραΐδου, Κ. Α. Τριανταφύλλου, Δ. Χ. Ραΐδης
Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη
Α. Σεργάκη
Ανάπτυξη εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ν. Γραμματικοπούλου, Μ. Βλάχου, Π. Νικολακάκη
Γεωθερμική ενέργεια στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση – προοπτικές
M. Παπαχρήστου, Ν. Ανδρίτσος, Κ. Βουδούρης, Μ. Φυτίκας
Δανία – Ελλάδα: Οι πιθανές εφαρμογές του Σάμσο στην Ελλάδα
A. Ξιφιλίδου
H συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Ε. Λαζαρίδου
Αξιολόγηση της επάρκειας των φραγμάτων του ποταμού Νέστου σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής
Η. Ιορδανίδης, Π. Αναγνωστόπουλος
Κλιματικές αλλαγές, ενεργειακές ανάγκες και σχέδιο ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών για την Ελλάδα
Δ. Χατζηαβραμίδης, Γ. Πεταλάς
Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα ως πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στoν ορεινό όγκο του Βερμίου την εποχή της κλιματικής αλλαγής
Βασίλειος Στεργιόπουλος και Αλκηστη Στεργιοπούλου
Η διαχείριση του Θερμαϊκού μονόδρομος για τη βιωσιμότητά του
Μ. Π. Περτζινίδου , Μ. Κ. Γανίδου
Ολοκληρωμένη αξιολόγηση του εθνικού πλαισίου προώθησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων
Μ. Καρτέρης, Α. Μ. Παπαδόπουλος
Εφαρμογή πολιτικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης στον ξενοδοχειακό τομέα
Σ.-Ν. Μποέμη, Α. Μ. Παπαδόπουλος, Π. Μιχαλακάκου
Επιστροφή του Αρχιμήδη: Ανακτώντας με φιλοπεριβαλλοντικούς κοχλίες την υδραυλική ενέργεια των ελληνικών υδατορευμάτων
Β. Στεργιόπουλος, Α. Στεργιοπούλου

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Απόβλητα και Πυρηνική Ενέργεια

Συμβολή της θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων με παραγωγή ενέργειας στις ΑΠΕ
Ε. Καλογήρου
Αξιολόγηση σεναρίων για την επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων στη Δυτική Αττική
Α. Παπαγεωργίου, Α. Καραγιαννίδης
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση των αποβλήτων από την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κεντρική Μακεδονία
Ν. Μουσιόπουλος, Γ. Μπανιάς, Δ. Αηδόνης, Δ. Αναστασέλος, Χ. Βλαχοκώστας, Χ. Αχίλλας, Ε. Ιακώβου, A. Παπαδόπουλος
Αξιολόγηση μεθόδων επεξεργασίας βιολογικής ιλύος από μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων με έμφαση στην ενεργειακή της αξιοποίηση
Α. Καραγιαννίδης, Θ. Κασαμπαλής, Π. Ζιώγας
Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων στη βιομηχανία τσιμέντου ως πρώτες ύλες και εναλλακτικά καύσιμα
Α. Καραγιαννίδης, Θ. Κασαμπαλής, Ν. Γκάτσος
Η πυρηνική ενέργεια σε σχέση με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην Ελλάδα
Κ. Παπαστεφάνου

Αναρτημένες Εργασίες – Poster

H εξέλιξη της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας στην επιφάνεια κατά τον 21o αιώνα
Κ. Τουρπάλη, Α. Μπάης, Α. Καζαντζίδης
Ανακαλύπτω το δάσος του Χολομώντα μέσα από τα μονοπάτια του
Ι. Λάμπρος, Π. Αλαμάγκου, Γ. Ξεφτέρης, Ε. Μπίνιου, Δ. Μέμτσας, Δ. Αραμπατζής, Ι. Μωυσίδης, Α. Πυριόχου
Περιβαλλοντική Προσέγγιση στο Σύγχρονο Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό: Πρόταση για το Νέο Δημοτικό Μέγαρο Δερύνειας, Κύπρος
Α. Μιχαήλ, Χ. Χατζηχρίστος, Φ. Μπουγιατιώτη, Α. Οικονόμου
Αναμόρφωση των χώρων πρασίνου σχολικού συγκροτήματος με σκοπό τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του
Θ. Τσιτσώνη, Κ. Τσούρη, Α. Κοντογιάννη, Θ. Ζάγκα
Περιβαλλοντική κοστολόγηση των δράσεων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης
Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος, Β. Μπλιούμης, Α.Σ. Χριστοδούλου, Π.Κ. Μπίρτσας, Κ.Ε. Σκορδάς
Εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “Κλιματικές αλλαγές – Ακραία καιρικά φαινόμενα”
Μ. Παπαγεωργίου, Ε. Μαρκατσέλης
Μικρενεργείν: Εφαρμογή συλλογικής πολιτικής ενεργειακής αυτονόμησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης
Χ. Χρηστίδης
Μικροκλίμα αστικών φαραγγιών και παράγοντες διαμόρφωσής του
Ε. Ανδρέου, Κ. Αξαρλή
Αξιολόγηση των συνθηκών εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής των ελληνικών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
Στ. Κοντογιάννη, Α. Καραγιαννίδης
Εντοπισμός πιθανών μεταβολών στις μετεωρολογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στον ποταμό Νέστο
Ι. Πυθαρούλης

Ευρετήριο συγγραφέων