Τζουβάρας Aθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Αλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24.

Βιβλία του Συγγραφέα