Τζώλου Ιωάννα

Η Ιωάννα Τζώλου είναι φιλόλογος, απόφοιτη του Γλωσσολογικού τμήματος της Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης» της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η διδακτική της προσέγγιση βασίζεται στο Κειμενοκεντρικό – διαδικαστικό μοντέλο και τον Κριτικό Γραμματισμό, ενώ επίσης εντάσσει σε αυτήν τεχνικές δραματοποίησης και δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.

Βιβλία του Συγγραφέα