Σφήκας Δ. Θανάσης

Ο Θανάσης Δ. Σφήκας διδάσκει Διεθνή και Ελληνική Ιστορία του 20ού αιώνα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Βιβλία του Συγγραφέα