Πεχλιβανίδης Α. Χρήστος

Ο Χρήστος Πεχλιβανίδης έλαβε το διδακτορικό του στη φιλοσοφία της επιστήμης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2010.
Διδάσκει ως ειδικός επιστήμονας στον Τομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και στο ACT / Anatolia College, Division of Humanities and Social Studies.
Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» του Α.Π.Θ.
Αρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» εκπονεί τη μεταδιδακτορική του έρευνα στον Αριστοτέλη και σε σύγχρονα θέματα φιλοσοφίας της επιστήμης.

Βιβλία του Συγγραφέα