Παπαναστάσης Π. Βασίλειος

Ο Βασίλειος Π. Παπαναστάσης είναι ομότιμος καθηγητής της λιβαδικής οικολογίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σπούδασε δασολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο και λιβαδοπονία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Berkeley των Η.Π.Α., από όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό.
Ασχολήθηκε για πολλά έτη με την έρευνα και τη διδασκαλία της αγροδασοπονίας στη χώρα μας και δημοσίευσε πολλές σχετικές εργασίες.
Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Αγροδασικού Δικτύου.

Βιβλία του Συγγραφέα