Μαμαλούκης Aθανάσιος

Ο Αθανάσιος Μαμαλούκης απεφοίτησε από το Tulane University, USA με B.A. στην Αγγλική Φιλολογία και από το Essex University, UK με Master's Degree στην Εφαρμοσμένη και Περιγραφική Γλωσσολογία (Applied and Descriptive Linguistics). Δίδαξε Αγγλικά (ESL) στο Louisiana Tech University, Louisiana, USA και τώρα είναι συντονιστής / καθηγητής της Αγγλικής Εμπορικής Ορολογίας και Γραπτής Εμπορικής Επικοινωνίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Δημοσίευσε άρθρα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ με θέμα την διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερη Γλώσσα. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο του με τίτλο «Advanced Business Writing and Professional Communication for Non-native Speakers of English».
Athanasios Mamaloukis graduated from Tulane University, Louisiana, USA with a B.A. in English Language Writing, and from the University of Essex, UK with a Master's Degree in Applied and Descriptive Linguistics. He taught English as a Second Language at Louisiana Tech University, Louisiana, USA, and now he teaches Business English Terminology and Business Communication at a university level. Recently he published the book «Advanced Business Writing and Professional Communication for Non-native Speakers of English.»

Βιβλία του Συγγραφέα