Κυρατζής Νικόλαος-Ευριπίδης

Σπουδές

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1984

MSc Chemical Engineering, Tufts University, USA, 1987

PhD Chemical Engineering, Tufts University, USA, 1991

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κυψέλες Καυσίμου

Οι ενεργειακές κυψέλες αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική λύση στην παραγωγή ενέργειας λόγω των χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εγγενών υψηλών ενεργειακών αποδόσεων. Το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενεργειακών κυψελών στερεού ηλεκτρολύτη. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες της τάξης 500-1000οC. Πλήθος βιομηχανικών καταλυτικών αντιδράσεων εμπίπτει στο παραπάνω θερμοκρασιακό εύρος που κατ΄ αρχήν μπορούν να διεξαχθούν ηλεκτροχημικά με κατάλληλο σχεδιασμό και επιλογή ηλεκτροδίων/καταλυτών.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στην χρήση ενεργειακών κυψελών βασισμένων στην καύση υδρογονανθράκων που αποτελούν την κυρίαρχη ενεργειακή βάση. Η ερευνητική μου προσπάθεια στην παρούσα περίοδο στρέφεται στην ανακάλυψη κατάλληλων ηλεκτροδίων/ανόδων για καύση φυσικού αερίου υπό την απουσία μεγάλης ποσότητας υδρατμού. Συνεργασία υπάρχει με το Πανεπιστήμιο St. Andrews (Σκοτία)

Κολλοειδή συστήματα διασποράς

Το ενδιαφέρον μου στην περιοχή αυτή έγκειται στην βελτιστοποίηση των ρεολογικών ιδιοτήτων κολλοειδών κεραμικών συστημάτων διασποράς που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κεραμικών εξαρτημάτων ή και κεραμικών συστατικών διαφόρων συστημάτων (παράδειγμα κεραμικών κυψελών καυσίμου). Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο μηχανισμό σταθεροποίησης αλλά και κροκίδωσης με τη προσθήκη κατάλληλων πολυμερών. Συνεργασία υπάρχει με το Πανεπιστήμιο Imperial (Λονδίνο).

Ιατρικά συστήματα

Πρόσφατα έχω επεκταθεί στη έρευνα βιοϊατρικών εφαρμογών της χημικής μηχανικής στο πεδίο της βελτιστοποίησης του μεταβολισμού και λειτουργίας ηπατικών κυττάρων in vitro με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη τεχνητού ήπατος. Συνεργασία υπάρχει με το Πανεπιστήμιο Harvard.

Βιβλία του Συγγραφέα